accesskey_mod_content

Normativa da Comunidade de Madrid

 Selección de leis e normativa da Comunidade de Madrid.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

COMUNIDADE DE MADRID. S.X.T de Vicepresidencia, Consellería de Cultura e Deporte e Portavocía do Goberno

30 xuño 2009

Decreto 62/2009, de 25 de xuño, do Consello de Goberno, polo que se regula a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos na contratación pública da Comunidade de Madrid.
BOCM : 30/06/2009

  • NOTA: A licitación electrónica é un dos proxectos incluídos na segunda fase do Plan Estratéxico de Simplificación da Xestión Administrativa (PESGA II), enmarcado na iniciativa Madrid Comunidade Dixital

  • Contratación

COMUNIDADE DE MADRID. S.X.T de Vicepresidencia Primeira e Portavocía do Goberno

10 novembro 2006

Decreto 94/2006, de 8 de novembro, do Consello de Goberno, de utilización da firma electrónica nas relacións coa Administración da Comunidade de Madrid por medios electrónicos, informáticos e telemáticos.
BOCM: 10/11/2006

  • Identidade e Firma electrónica

COMUNDAD DE MADRID. S.X.T de Vicepresidencia, Consellería de Cultura e Deporte e Portavocía do Goberno

02 decembro 2002

Decreto 175/2002, de 14 de novembro, polo que se regula a utilización das técnicas electrónicas, informáticas e telemáticas pola Administración da Comunidade de Madrid
BOCM: 02/12/2002 ( modifícase en 2010)

COMUNIDADE DE MADRID. S.X.T de Presidencia

05 xuño 2002

Decreto 85/2002, de 23 de maio, do Consello de Goberno, polo que se regulan os sistemas de avaliación da calidade dos servizos públicos e apróbanse os Criterios de Calidade da Actuación Administrativa na Comunidade de Madrid.
BOCM: 05/06/2002

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral