accesskey_mod_content

Planes estratègics en la Comunitat Autònoma de Catalunya

Responsables i col·laboradors en el govern de l'administració digital

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) = Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

Segons la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya(Obri en nova finestra) , els objectius estratègics del Consorci AOC són, fonamentalment, col·laborar amb l'Administració de la Generalitat, els ens locals i, si escau, altres organismes públics, per:

a)  Promoure la interoperabilitat dels sistemes d'informació catalans amb la resta d'administracions.

b)  Crear i prestar servicis comuns d'administració electrònica.

c)  Reutilitzar les aplicacions i els servicis d'administració electrònica que es desenvolupen.

d)  Garantir la identitat i acreditar la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic, així com la confidencialitat i el no rebuig en les comunicacions electròniques.

Mitjançant el Consorci AOC, també es desenvolupen i executen mesures de cooperació i foment de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria d'ús dels mitjans electrònics.

  • Servicis electrònics
  • Govern obert

Evolució dels dades dels informes sobre l’i-Administració

01 gener 2010

Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).
Es realitza des de gener de 2010 amb periodicitat anual en els anys recents.

A partir del 15º informe (maig de 2015) la revisió abasta l'oferta i ús de servicis d'administració electrònica de la totalitat del sector públic català.

  • NOTA: Publicat en la web AOC, Informes sobre i-Administració:  http://www.aoc.cat/ (Obri en nova finestra)

  • S'oferix també enllaç a mapa municipal català, amb municipis i amb comarques, que geologaliza la informació relacionada amb els paràmetres analitzats.

  • Servicis electrònics