accesskey_mod_content

Acord a nivell europeu per a l'aprovació de la directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

06 maig 2016

El Consell Europeu i el Parlament Europeu han aconseguit aconseguir un acord després d'una llarga negociació. La Comissió Europea també es mostra satisfeta per l'acord.  Este acord, subjecte encara a l'aprovació formal en tots els àmbits, permetrà establir a nivell europeu uns requisits d'accessibilitat mínims per als portals i les aplicacions mòbils del sector públic.

Els negociadors del Parlament Europeu, el Consell i la Comissió van aprovar el 3 de maig les primeres normes a nivell de la UE per a augmentar l'accessibilitat dels llocs web i les aplicacions mòbils dels organismes del sector públic, especialment per a les persones cegues, sordes o amb dificultats auditives.

Internet s'ha convertit en un mitjà essencial per a accedir o permetre l'accés a informació i servicis. Per açò, és més necessari que mai garantir que tot el món puga comprendre i manejar llocs web i aplicacions mòbils, així com interactuar adequadament amb els mateixos.

En la UE existixen uns huitanta milions de persones amb algun tipus de discapacitat. A mesura que envellisca la seua població, la xifra augmentarà fins a aconseguir els 120 milions en 2020. Cal establir un enfocament comú que garantisca l'accessibilitat a la xarxa, la qual cosa contribuiria a la consecució d'una societat digital integradora i al desplegament dels efectes benèfics del Mercat únic digital(Obri en nova finestra) en benefici de tots els ciutadans europeus.

La Directiva cobrirà tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, des dels de les administracions, tribunals i servicis de policia als dels hospitals, universitats i biblioteques públiques, i farà que siguen accessibles a tots els ciutadans, en particular als cecs, els sords o les persones amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

El text acordat de la Directiva:

  • Cobrix tots els llocs web, els seus continguts i les aplicacions mòbils dels organismes del sector públic, amb un escàs nombre d'excepcions (com els organismes de radiodifusió i el streaming en viu).
  • També cobrix les extranets i intranets que es puliquen  o es renoven substancialment després de l'entrada en vigor de la directiva. 
  • S'exclouen alguns tipus de continguts antics (documents ofimàtics, multimèdia,arxius) sempre que no es necessiten actualment en procediments administratius. A més contempla un mecanisme de sol·licitud baix demanda en cas de continguts no accessibles.
  • Establix un mecanisme de feedback per a notificar problemes existents podent escalar-ho en cas de no ser atés.
  • Requerix un seguiment i una presentació d'informes per part dels Estats membres sobre l'accessibilitat d'estos llocs web i aplicacions mòbils. Els informes han de presentar-se a la Comissió i ser objecte de publicació.
  • Exigix als estats membres la designació dels organismes encarregats de defendre el compliment d'esta directiva i realitzar les tasques de monitoratge i reporte.
  • Referencia les normes tècniques d'aplicació en línia amb UNE-EN 301 549. En entorn web açò es traduïx en WCAG 2.0 (o el seu equivalent en àmbit espanyol UNIX 139803:2012). Estes normes serà necessari complementar-les amb unes CTS (common technical specifications) per a cobrir al complet el camp de les aplicacions mòbils.

Pròxims passos

Després de l'acord polític provisional aconseguit la nit del 3 de maig (en el «triálogo» de negociació entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió), el text haurà de ser formalment aprovat pel Parlament Europeu i pel Consell a través del COREPER (Council Committee of Permanent Representatives). A continuació es publicarà en Diari Oficial(Obri en nova finestra) i entrarà en vigor de forma oficial. Els Estats membres disposaran de vint-i-un mesos per a traslladar el text en la seua legislació nacional.

Les normes establides entraran en vigor per als portals nous 12 mesos després de la trasposició, per a la resta de portals 24 mesos després de la trasposició i per a les aplicacions mòbils 33 mesos després de la trasposició

Context

Al desembre de 2012, la Comissió Europea va presentar una proposta de Directiva(Obri en nova finestra) sobre l'accessibilitat dels llocs web dels organismes del sector públic.

Al febrer de 2014 el Parlamente Europeu va aprovar el seu posicionament de primera lectura sobre este tema.

L'article 9 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat(Obri en nova finestra) obliga als Estats membres i la UE a prendre les mesures necessàries per a garantir l'accés en condicions d'igualtat de les persones amb discapacitat a, entre altres coses, les tecnologies de la informació i la comunicació, inclòs Internet.

L'Estratègia Estratègia Europea sobre discapacitat 2010-2020(Obri en nova finestra) pren el seu punt de partida en la Convenció de les Nacions Unides i conté mesures en una sèrie d'àrees prioritàries, entre elles l'accessibilitat a la xarxa, amb l'objectiu de «garantir l'accessibilitat als béns i servicis, especialment els servicis públics i els dispositius de suport per a les persones amb discapacitat».

Al desembre de 2015, la Comissió Europea ha presentat una proposta per a una nova directiva, " European Accessibility Act(Obri en nova finestra) "  per a cobrir un conjunt de béns i servicis com (banca, transport, PCs, telèfons, etc.)

  • Accessibilitat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General