accesskey_mod_content

Arxiu Electrònic

L'arxiu electrònic permet emmagatzemar per mitjans electrònics tots els documents utilitzats en les actuacions administratives. Estos arxius electrònics, destinats a cobrir el conjunt del cicle de vida dels documents electrònics venen a ser complementaris i equivalents als arxius convencionals.

 • Arxiu electrònic de documents

  Informació sobre els Arxius Estatals, on estan, quins servicis oferixen i quins són les seues principals línies d'actuació i legislació associada.

 • Política de gestió de documents electrònics

  Una política de gestió de documents electrònics conté orientacions o directrius per a la creació i gestió de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps.

 • Metadades

  Les metadades de gestió de documents servixen per a identificar, autenticar i contextualitzar documents. Mentre que  un esquema de metadades definix la incorporació i gestió de les metadades dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida.

 • Document i expedient electrònic

  La definició de documents i expedients electrònics juntament amb les seues polítiques de gestió són la base per a l'intercanvi dels mateixos així com per a la seua recuperació i conservació en arxius electrònics.

 • Ferramentes per a la gestió de documents i expedients electrònics

  El funcionament dels arxius electrònics es basa en la utilització de diferents ferramentes.

 • Normes (estàndards) i bones pràctiques

  La política de gestió de documents electrònics d'una organització estarà basada en bones pràctiques i normes consolidades a nivell nacional i internacional. Esta secció oferix enllaços a les normes i bones pràctiques més rellevants.

 • Arxiu electrònic de documents

  Informació sobre els Arxius Estatals, on estan, quins servicis oferixen i quins són les seues principals línies d'actuació i legislació associada.

 • Política de gestió de documents electrònics

  Una política de gestió de documents electrònics conté orientacions o directrius per a la creació i gestió de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps.

 • Metadades

  Les metadades de gestió de documents servixen per a identificar, autenticar i contextualitzar documents. Mentre que  un esquema de metadades definix la incorporació i gestió de les metadades dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida.

 • Document i expedient electrònic

  La definició de documents i expedients electrònics juntament amb les seues polítiques de gestió són la base per a l'intercanvi dels mateixos així com per a la seua recuperació i conservació en arxius electrònics.

 • Ferramentes per a la gestió de documents i expedients electrònics

  El funcionament dels arxius electrònics es basa en la utilització de diferents ferramentes.

 • Normes (estàndards) i bones pràctiques

  La política de gestió de documents electrònics d'una organització estarà basada en bones pràctiques i normes consolidades a nivell nacional i internacional. Esta secció oferix enllaços a les normes i bones pràctiques més rellevants.