Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Substitució de Certificats en paper

 • Fecha Puesta en Producció:

  15/03/2005

  Indicadors:
  • Nombre d'organismes que oferisquen certificats amb el nou sistema
  • Nombre d'organismes que usen el sistema per a substituir certificats per transmissions telemàtiques
  • Nombre de certificats substituïts
  • Nombre de certificats “mitjançats”

  Descripció Funcional

  El servici oferix les següents funcionalitats:

  • Gestió de la petició de dades: en l'organisme requiriente s'identifica la sol·licitud, es genera el missatge de petició competisc i s'envia el missatge firmat.
  • Gestió de transmissions rebudes: l'organisme requiriente rep, valida, tramita i emmagatzema cadascuna de les transmissions rebudes. Cada organisme tractarà convenientment esta transmissió o ben emmagatzemant-la, o incorporant a l'expedient, etc.
  • Gestió d'organismes autoritzats: L'organisme emissor porta una BD amb els organismes autoritzats per a demanar determinats dades. Esta autorització es comprova en cada petició.
  • Validació de l'Esquema de Petició: l'organisme emissor parsea l'esquema XML del missatge de petició.
  • Gestió de les transmissions emeses: cada petició és tramitada i guardada en l'organisme emissor: les respostes a cada petició són generades, firmades, transmeses i emmagatzemades amb el mateix identificador de la petició. A cada moment es porta un control de les transmissions emeses. El temps d'emmagatzematge de la transmissió serà el que marque la Llei.
  • Mòdul de connexió amb el backoffice: cada organisme té el seu peculariedad per a enllaçar les llibreries amb les seues aplicacions per açò s'oferix un mòdul de connexió amb el backoffice que es configura a mesura de cada organisme.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  La llibreries que s'oferixen han de ser integrades amb les aplicacions de l'organisme. S'han construït amb estàndards basats en: 

  • Formato XML per a la transmissió de les dades 
  • Servicis Web XML per a l'accés a les dades 
  • Publicació i accés als Servicis Web distribuïda 
  • Identificació d'organismes mitjançant certificats X509 V3 de servidor
  • Protocol SOAP sobre http(s), amb identificació en els dos extrems
  • Directori(s) de servicis Web per a facilitar la seua localització

  S'utilitza la Intranet o l'Extranet Administrativa SARA com a infraestructura de comunicacions.

  L'última versió de l'especificació SCSP, asi com els esquema generals de SCSP, s'oferix completa en l'àrea restringida als usuaris registrats en l'apartat de documentació del SCSP.

  Estàndards:

Responsable