Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Transferència Tecnològica del Portal Directori d'Entitats Ciutadanes de Mazarrón

 • Descripció Funcional

  El projecte va consistir en la creació i implantació d'un Portal Web per al conjunt d'associacions presents a Mazarrón, juntament amb una plataforma de gestió de continguts web que proporcionara suport al citat portal.

  Este portal web establix la plataforma de difusió d'informació i esdeveniments de les entitats ciutadanes que conformen el mateix, així com establix el mitjà d'interacció amb els ciutadans i visitants del citat portal directori d'associacions.

  Quant a les principals funcionalitats es podrien destacar:

  • Les entitats ciutadanes donades de alta en el sistema, disposen del seu espai web en el portal, així com un àrea d'administració de continguts d'aquesta secció. A través d'esta ferramenta es permet als responsables de l'associació, poder inserir, modificar o eliminar els continguts que es publiquen respecte a la seua associació (propòsit que perseguix l'associació, informació contacte, novetats, notícies, entre uns altres).
  • Usabilitat i disseny centrat en el ciutadà.
  • Participació dels ciutadans i entitats ciutadanes en les diferents àrees del portal, mitjançant un buscador i un directori d'associacions que permet donar a conéixer el conjunt d'entitats, la forma d'adherir-se, així com les principals novetats i activitats que es desenvolupen en les mateixes per mitjà del tauler d'anuncis.
  • En l'àmbit de l'accessibilitat, el portal es va implementar d'acord a les especificacions de la Web Accesibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C), garantint com a mínim el nivell d'accessibilitat WAI-A en tot el projecte, arribant a aconseguir el nivell d'accessibilitat WAI-AAA, en aquells apartats en els quals s'ha pogut aconseguir complint amb la normativa vigent.
  • Els treballadors municipals disposen d'una interfície web d'administració de la Plataforma. A través d'esta àrea l'empleat públic podrà mantindre els usuaris i grups que tenen permisos sobre la plataforma, per a donar de alta noves associacions, modificar configuracions de la ferramenta, i en general dades globals i funcionalitats pròpies d'OpenCMS.

  La plataforma implantada quant a les interfícies d'usuari es referix (tant empleats públics i responsables de les associacions, com a ciutadans), està implementada utilitzant interfícies web lleugeres. És a dir, les estacions de treball dels usuaris no necessiten tindre instal·lats cap client propietari programari, ja que tot és accessible utilitzant qualsevol navegador WEB (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, etc.).

  Descripció Tècnica

  En relació a la solució tecnològica adoptada, es va optar per utilitzar programari libe en la mesura del possible. L'esquema de mòduls de la plataforma implantada és el següent:

  Interacció mòduls

  A continuació s'identifiquen cadascun dels mòduls que conformen la plataforma, així com la la ferramenta programari que els implementa (incloent la seua versió).

  Sistema de gestió de bases de dades PostgreSQL

  Este mòdul s'implementa amb la ferramenta programari POSTGRESQL en la seua versió 8.3.10.

  Emmagatzema tota la informació que gestiona i administra el portal web d'entitats ciutadanes de Mazarrón.

  Plataforma Java Tomcat

  Este mòdul s'implementa amb les següents ferramentes programari:

  • Tomcat en la seua versió 5.5.31
  • JDK en la seua versió 6.0_22

  Actua com a servidor d'aplicacions Java. Atés que la ferramenta programari que implementa el sistema de gestió de continguts (OpenCMS) és una ferramenta desenvolupada íntegrament en tecnologia Java, es necessita una ferramenta que de suport a aplicacions Java.

  Sistema de gestió de continguts OpenCms

  Este mòdul s'implementa amb la ferramenta programari OpenCMS en la seua versió 7.5.1.

  Implementa el sistema de gestió de continguts, és a dir, és la ferramenta programari que gestiona i manté els continguts que es publiquen en el portal web.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable