accesskey_mod_content

 

La traducció del portal que vosté està visualitzant ha sigut realitzada per un sistema automàtic de traducció sense revisió de les traduccions per part i traductors humans .

Aquest sistema denominat PLATA utilitza motors de traducció automàtics opensource basats en regles i en estadístiques. Els sistemes han sigut entrenats amb corpus específics per a les matèries dels portals, generalment matèries administratives. A més s'ha procedit a una revisió de conceptes clau que no han de ser traduïts com a noms, direccions, cognoms, etc. Encara que es tracta de fer el major esforç per millorar els diccionaris, en ser una traducció automàtica sense revisió manual directa no es pot assegurar la correcta traducció de tots els términos.la qualitat de les traduccions varien segons l'idioma i estan marcades i definides pels llindars de qualitat que la tecnologia actual en matèria de traducció automàtica proporciona.

Si troba algun concepte incorrectament traduït o que no haja de traduir-se en el portal en el qual estava navegant pose's en contacte amb el suport d'aquest portal per a esmenar l'error.

......................................................
 

The translation of the portal displayed in front of you has been produced by a machine translation system and has not been checked by human translators.

This system known as PLATA uses opensource automatic machine translation engines based on rules and statistics. The systems have been trained using specific corpora for portal subject matters which tend to be of an administrative nature. A review has also been made of key concepts that must not be translated, like names, addresses, surnames, etc. Although the greatest possible effort is made to improve the dictionaries, in view of the fact that it is a machine translation without any direct manual checking, it is not possible to guarantee that all the terms have been correctly translated. The quality of the translations varies according to the language. The translations llaure characterised and specified by the quality thresholds provided by current technology in the matter of machine translation.

Should you menja across an ítem that has been incorrectly translated or which should not be translated on the portal you llaure browsing, please contact the portal’s technical support team sota that the error ca be rectified.
 

0 Comentaris

No hi ha comentaris