accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Revisions d'accessibilitat

A continuació es detalla informació relacionada amb les revisions d'accessibilitat que han de realitzar els organismes del sector públic, informació sobre com realitzar aquestes revisions a partir del Servici de diagnòstic en línia de l'Observatori d'Accessibilitat Web i informació sobre la Ferramenta IRA.

Revisions d'accessibilitat per cada organisme del sector públic

Tot el sector públic està obligat a realitzar revisions periòdiques del compliment dels requisits d'accessibilitat segons l'establit en l'article 17 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) tant al llarg del procés dissenye i desenvolupament com amb la posada en funcionament dels seus llocs web i de les seues aplicacions per a dispositius mòbils. A més, una vegada posat en funcionament, amb la finalitat de garantir el manteniment del seu compliment al llarg del temps, hauran de realitzar-se revisions periòdiques exhaustives cada 3 anys.

Les revisions d'accessibilitat hauran d'abastar tots els requisits exigits i tindran en consideració tant aspectes de revisió automàtica com a aspectes de revisió manual experta, quedant tot plasmat i recollit en un "Informe de revisió de l'accessibilitat". Estes revisions hauran de respectar els condicionants imposats per a les revisions en profunditat de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) com la periodicitat, la selecció de la mostra de pàgines i la revisió dels processos.

La primera revisió d'accessibilitat ha de realitzar-se:

  • en el cas dels llocs web: abans del 21 de setembre de 2020.
  • en el cas de les aplicacions mòbils: abans del 20 de setembre de 2021.

Per a açò, les entitats obligades podran realitzar una autoavaluació o certificar el compliment mitjançant una auditoria externa.

En quan a la revisió dels llocs web, en l'apartat Guies pràctiques de la secció "Materials d'ajuda" pot trobar la" Guia de Validació d'accessibilitat web" amb recomanacions sobre com realitzar estes revisions i els aspectes a tindre en compte. Els resultats d'estes revisions hauran d'arreplegar-se en un Informe de revisió de l'accessibilitat, els formats disponibles de la qual són els següents:

Quant a la revisió de les aplicacions per a dispositius mòbils, en l'apartat Accessibilitat d'aplicacions mòbils de la secció "Materials d'ajuda" pot trobar la" Guia de Validació d'aplicacions mòbils" amb recomanacions sobre com realitzar estes revisions i els aspectes a tindre en compte. Els resultats d'estes revisions hauran d'arreplegar-se en un Informe de revisió de l'accessibilitat, els formats disponibles de la qual són els següents:

Revisions d'accessibilitat d'un lloc web a partir del Servici de diagnòstic en línia

Per a no partir de zero a l'hora de realitzar una revisió d'accessibilitat d'un lloc web, es pot fer ús del Servici de diagnòstic en línia de l'Observatori, a través de l'opció Generar Esborrany de l'Informe de revisió d'accessibilitat. Els passos a seguir serien els següents:

  1. Realitzar la selecció de la mostra d'acord amb l'indicat en Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) .

  2. Sol·licitar un informe al Servici de diagnòstic en línia de les urls que formen la mostra marcant l'opció Generar esborrany de l'Informe de revisió d'accessibilitat. El servici de diagnòstic enviarà un Informe de revisió d'accessibilitat (en format ODS, XLSX i JSON) en el qual s'han traslladat els resultats de les verificacions comprovades automàticament per l'Observatori a criteris de conformitat WCAG, sobre la base d'un taula de correspondència (pdf)(Obri en nova finestra) .

  3. Completar la revisió d'accessibilitat, revisant manualment tots els criteris de conformitat.

Els resultats de la revisió es poden omplir directament en l'Informe de revisió d'accessibilitat (ods, xlsx) o es pot utilitzar la Ferramenta IRA .

Opcions per a generar l'Informe de Revisió d'Accessibilitat (IRA) (pdf)(Obri en nova finestra)

Ferramenta IRA

La ferramenta IRA(Obri en nova finestra) és un assistent per a realitzar la revisió d'accessibilitat d'un lloc web, guiant pas a pas en la revisió d'accessibilitat i en la generació de l'Informe de revisió d'accessibilitat, a partir de la informació que l'usuari proporcione,  si bé esta ferramenta NO realitza cap comprovació automàtica d'accessibilitat. La ferramenta és una evolució i traducció al castellà de la WCAG-EM Tool del W3C(Obri en nova finestra) .

A l'hora de crear un Informe de revisió d'accessibilitat amb esta ferramenta, es pot partir opcionalment de l'esborrany de l'Informe de revisió d'accessibilitat en format JSON emès pel Servici de diagnòstic en línia de l'Observatori. D'esta manera, en el pas "4. Auditoria de la mostra", per a cada criteri de conformitat de cada pàgina, la ferramenta mostrarà, en un editor WYSIWYG, el resultat de les verificacions automàtiques realitzades pel Servici de diagnósitoco en línia, sobre la base d'una  taula de correspondència (pdf)(Obri en nova finestra)  entre les verificacions automàtiques i els criteris de conformitat de les WCAG, si ben l'usuari haurà de completar la revisió del criteri manualment.

Una vegada realitza la revisió d'accessibilitat, la ferramenta permet generar un Informe de revisió d'accessibilitat, en els formats establits per l'Observatori d'accessibilitat web (ods, xlsx i json) així com en format HTML. Les notes de l'editor WYSIWYG es guarden en el fitxer JSON però no es guarden en els fitxers XLSX ni ODS.