accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Revisions d'accessibilitat

A continuació es detalla informació relacionada amb les revisions d'accessibilitat que han de realitzar els organismes del sector públic, informació sobre com realitzar aquestes revisions a partir del Servici de diagnòstic en línia de l'Observatori d'Accessibilitat Web i informació sobre la Ferramenta IRA.

Revisions d'accessibilitat per cada organisme del sector públic

Tot el sector públic està obligat a realitzar revisions periòdiques del compliment dels requisits d'accessibilitat segons l'establit en l'article 17 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) tant al llarg del procés dissenye i desenvolupament com amb la posada en funcionament dels seus llocs web i de les seues aplicacions per a dispositius mòbils. A més, una vegada posat en funcionament, amb la finalitat de garantir el manteniment del seu compliment al llarg del temps, hauran de realitzar-se revisions periòdiques exhaustives cada 3 anys.

Les revisions d'accessibilitat hauran d'abastar tots els requisits exigits i tindran en consideració tant aspectes de revisió automàtica com a aspectes de revisió manual experta, quedant tot plasmat i recollit en un "Informe de revisió de l'accessibilitat". Estes revisions hauran de respectar els condicionants imposats per a les revisions en profunditat de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) com la periodicitat, la selecció de la mostra de pàgines i la revisió dels processos.

En l'apartat Guies pràctiques de la secció "Materials d'ajuda" pot trobar la "Guia de Validació d'accessibilitat web" amb recomanacions sobre com realitzar estes revisions i els aspectes a tindre en compte.

La primera revisió d'accessibilitat ha de realitzar-se:

  • en el cas dels llocs web: abans del 21 de setembre de 2020.
  • en el cas de les aplicacions mòbils: abans del 20 de setembre de 2021.

Per a açò, les entitats obligades podran realitzar una autoavaluació o certificar el compliment mitjançant una auditoria externa.

Els resultats d'estes avaluacions o auditories hauran d'arreplegar-se en un Informe de revisió de l'accessibilitat. Els formats disponibles per a l'Informe de revisió d'accessibilitat dels llocs web són els següents:

Els formats per a l'Informe de revisió d'accessibilitat de les aplicacions per a dispositius mòbils són els següents:

Revisions d'accessibilitat a partir del Servici de diagnòstic en línia

Per a no partir de zero a l'hora de realitzar una revisió d'accessibilitat, es pot fer ús del Servici de diagnòstic en línia de l'Observatori, a través de l'opció Generar Esborrany de l'Informe de revisió d'accessibilitat. Els passos a seguir serien els següents:

  1. Realitzar la selecció de la mostra d'acord amb l'indicat en Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) .

  2. Sol·licitar un informe al Servici de diagnòstic en línia de les urls que formen la mostra marcant l'opció Generar esborrany de l'Informe de revisió d'accessibilitat. El servici de diagnòstic enviarà un Informe de revisió d'accessibilitat (en format ODS, XLSX i JSON) en el qual s'han traslladat els resultats de les verificacions comprovades automàticament per l'Observatori a criteris de conformitat WCAG, sobre la base d'un taula de correspondència (pdf)(Obri en nova finestra) .

  3. Completar la revisió d'accessibilitat, revisant manualment tots els criteris de conformitat.

Els resultats de la revisió es poden omplir directament en l'Informe de revisió d'accessibilitat (ods, xlsx) o es pot utilitzar la Ferramenta IRA .

Opcions per a generar l'Informe de Revisió d'Accessibilitat (IRA) (pdf)(Obri en nova finestra)

Ferramenta IRA

La ferramenta IRA és un assistent per a realitzar la revisió d'accessibilitat d'acord amb Metodologia d'avaluació de Conformitat d'Accessibilitat els llocs web (WCAG-EM) si ben NO realitza cap comprovació automàtica d'accessibilitat.

A l'hora de crear un Informe de revisió d'accessibilitat amb esta ferramenta, es pot partir opcionalment de l'Informe de revisió d'accessibilitat en format JSON emès pel Servici de diagnòstic en línia de l'Observatori; d'esta manera en cada criteri de conformitat i en cada pàgina la ferramenta mostrarà el resultat de les verificacions comprovades automàticament pel Servici de diagnósitoco en línia.

Una vegada realitza la revisió d'accessibilitat, la ferramenta permet generar un Informe de revisió d'accessibilitat, en els formats establits per l'Observatori d'accessibilitat web (ODS, XLSX i JSON) així com en format HTML.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE