accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Revisións de accesibilidade

A seguir detállase información relacionada coas revisións de accesibilidade que deben realizar os organismos do sector público, información sobre como realizar ditas revisións a partir do Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio de Accesibilidade Web e información sobre a Ferramenta IRA.

Revisións de accesibilidade por cada organismo do sector público

Todo o sector público está obrigado a realizar revisións periódicas do cumprimento dos requisitos de accesibilidade segundo o establecido no artigo 17 do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) tanto ao longo do proceso deseño e desenvolvemento como coa posta en funcionamento dos seus sitios web e das súas aplicacións para dispositivos móbiles. Ademais, unha vez posto en funcionamento, co fin de garantir o mantemento do seu cumprimento ao longo do tempo, deberán realizarse revisións periódicas exhaustivas cada 3 anos.

As revisións de accesibilidade deberán abarcar todos os requisitos esixidos e terán en consideración tanto aspectos de revisión automática como aspectos de revisión manual experta, quedando todo plasmado e recolleito nun "Informe de revisión da accesibilidade". Estas revisións deberán respectar os condicionantes impostos para as revisións en profundidade da Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) como a periodicidade, a selección da mostra de páxinas e a revisión dos procesos.

No apartado Guías prácticas da sección "Materiais de axuda" pode atopar a "Guía de Validación de accesibilidade web" con recomendacións sobre como realizar estas revisións e os aspectos a ter en conta.

A primeira revisión de accesibilidade debe realizarse:

  • no caso dos sitios web: antes do 21 de setembro de 2020.
  • no caso das aplicacións móbiles: antes do 20 de setembro de 2021.

Para iso, as entidades obrigadas poderán realizar unha autoevaluación ou certificar o cumprimento mediante unha auditoría externa.

Os resultados destas avaliacións ou auditorías deberán recollerse nun Informe de revisión da accesibilidade. Os formatos dispoñibles para o Informe de revisión de accesibilidade dos sitios web son os seguintes:

Os formatos para o Informe de revisión de accesibilidade das aplicacións para dispositivos móbiles son os seguintes:

Revisións de accesibilidade a partir do Servizo de diagnóstico en liña

Para non partir de cero á hora de realizar unha revisión de accesibilidade, pódese facer uso do Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio, a través da opción Xerar Borrador do Informe de revisión de accesibilidade. Os pasos a seguir serían os seguintes:

  1. Realizar a selección da mostra de acordo con o indicado na Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) .

  2. Solicitar un informe ao Servizo de diagnóstico en liña das urls que forman a mostra marcando a opción Xerar borrador do Informe de revisión de accesibilidade. O servizo de diagnóstico enviará un Informe de revisión de accesibilidade (en formato ODS, XLSX e JSON) no que se trasladaron os resultados das verificacións comprobadas automaticamente polo Observatorio a criterios de conformidade WCAG, con base nunha táboa de correspondencia (pdf)(Abre en nova xanela) .

  3. Completar a revisión de accesibilidade, revisando manualmente todos os criterios de conformidade.

Os resultados da revisión pódense encher directamente no Informe de revisión de accesibilidade (ods, xlsx) ou se pode utilizar a Ferramenta IRA .

Opcións para xerar o Informe de Revisión de Accesibilidade (IRA) (pdf)(Abre en nova xanela)

Ferramenta IRA

A ferramenta IRA é un asistente para realizar a revisión de accesibilidade de acordo con a Metodoloxía de avaliación de Conformidade de Accesibilidade os sitios web (WCAG-EM) aínda que NON realiza ningunha comprobación automática de accesibilidade.

Á hora de crear un Informe de revisión de accesibilidade con esta ferramenta, pódese partir opcionalmente do Informe de revisión de accesibilidade en formato JSON emitido polo Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio; desta maneira en cada criterio de conformidade e en cada páxina a ferramenta mostrará o resultado das verificacións comprobadas automaticamente polo Servizo de diagnósitoco en liña.

Unha vez realiza a revisión de accesibilidade, a ferramenta permite xerar un Informe de revisión de accesibilidade, nos formatos establecidos polo Observatorio de accesibilidade web (ODS, XLSX e JSON) así como en formato HTML.

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE