accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Revisións de accesibilidade

A seguir detállase información relacionada coas revisións de accesibilidade que deben realizar os organismos do sector público, información sobre como realizar ditas revisións a partir do Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio de Accesibilidade Web e información sobre a Ferramenta IRA.

Revisións de accesibilidade por cada organismo do sector público

Todo o sector público está obrigado a realizar revisións periódicas do cumprimento dos requisitos de accesibilidade segundo o establecido no artigo 17 do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) tanto ao longo do proceso deseño e desenvolvemento como coa posta en funcionamento dos seus sitios web e das súas aplicacións para dispositivos móbiles. Ademais, unha vez posto en funcionamento, co fin de garantir o mantemento do seu cumprimento ao longo do tempo, deberán realizarse revisións periódicas exhaustivas cada 3 anos.

As revisións de accesibilidade deberán abarcar todos os requisitos esixidos e terán en consideración tanto aspectos de revisión automática como aspectos de revisión manual experta, quedando todo plasmado e recolleito nun "Informe de revisión da accesibilidade". Estas revisións deberán respectar os condicionantes impostos para as revisións en profundidade da Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) como a periodicidade, a selección da mostra de páxinas e a revisión dos procesos.

A primeira revisión de accesibilidade debe realizarse:

  • no caso dos sitios web: antes do 21 de setembro de 2020.
  • no caso das aplicacións móbiles: antes do 20 de setembro de 2021.

Para iso, as entidades obrigadas poderán realizar unha autoevaluación ou certificar o cumprimento mediante unha auditoría externa.

En cando á revisión dos sitios web, no apartado Guías prácticas da sección "Materiais de axuda" pode atopar a "Guía de Validación de accesibilidade web" con recomendacións sobre como realizar estas revisións e os aspectos a ter en conta. Os resultados destas revisións deberán recollerse nun Informe de revisión da accesibilidade, cuxos formatos dispoñibles son os seguintes:

Canto á revisión das aplicacións para dispositivos móbiles, na apartado Accesibilidade de aplicacións móbiles da sección "Materiais de axuda" pode atopar a "Guía de Validación de aplicacións móbiles" con recomendacións sobre como realizar estas revisións e os aspectos a ter en conta. Os resultados destas revisións deberán recollerse nun Informe de revisión da accesibilidade, cuxos formatos dispoñibles son os seguintes:

Revisións de accesibilidade dun sitio web a partir do Servizo de diagnóstico en liña

Para non partir de cero á hora de realizar unha revisión de accesibilidade dun sitio web, pódese facer uso do Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio, a través da opción Xerar Borrador do Informe de revisión de accesibilidade. Os pasos a seguir serían os seguintes:

  1. Realizar a selección da mostra de acordo con o indicado na Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) .

  2. Solicitar un informe ao Servizo de diagnóstico en liña das urls que forman a mostra marcando a opción Xerar borrador do Informe de revisión de accesibilidade. O servizo de diagnóstico enviará un Informe de revisión de accesibilidade (en formato ODS, XLSX e JSON) no que se trasladaron os resultados das verificacións comprobadas automaticamente polo Observatorio a criterios de conformidade WCAG, con base nunha táboa de correspondencia (pdf)(Abre en nova xanela) .

  3. Completar a revisión de accesibilidade, revisando manualmente todos os criterios de conformidade.

Os resultados da revisión pódense encher directamente no Informe de revisión de accesibilidade (ods, xlsx) ou se pode utilizar a Ferramenta IRA .

Opcións para xerar o Informe de Revisión de Accesibilidade (IRA) (pdf)(Abre en nova xanela)

Ferramenta IRA

A ferramenta IRA(Abre en nova xanela) é un asistente para realizar a revisión de accesibilidade dun sitio web, guiando paso a paso na revisión de accesibilidade e na xeración do Informe de revisión de accesibilidade, a partir da información que o usuario proporcione,  aínda que esta ferramenta NON realiza ningunha comprobación automática de accesibilidade. A ferramenta é unha evolución e tradución ao castelán do WCAG-EM Tool do W3C(Abre en nova xanela) .

Á hora de crear un Informe de revisión de accesibilidade con esta ferramenta, pódese partir opcionalmente do borrador do Informe de revisión de accesibilidade en formato JSON emitido polo Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio. Desta maneira, no paso "4. Auditoría da mostra", para cada criterio de conformidade de cada páxina, a ferramenta mostrará, nun editor WYSIWYG, o resultado das verificacións automáticas realizadas polo Servizo de diagnósitoco en liña, con base en unha  táboa de correspondencia (pdf)(Abre en nova xanela)  entre as verificacións automáticas e os criterios de conformidade do WCAG, aínda que o usuario terá que completar a revisión do criterio manualmente.

Unha vez realiza a revisión de accesibilidade, a ferramenta permite xerar un Informe de revisión de accesibilidade, nos formatos establecidos polo Observatorio de accesibilidade web (ods, xlsx e json) así como en formato HTML. As notas do editor WYSIWYG gárdanse no ficheiro JSON pero non se gardan nos ficheiros XLSX nin ODS.