accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Estàndards d'aplicació

L'estàndard d'aplicació per als llocs web i aplicacions de dispositius mòbils de les Administracions Públiques espanyoles és UNE-EN 301549:2019 (Obri en nova finestra) “Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC”.
Per a aplicacions mòbils aplicarà a partir del 23 de Juny de 2021

 

Segons l'article 6.1 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) , perquè el contingut dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils siga conforme als requisits d'accessibilitat haurà de complir amb les normes harmonitzades o parts d'estes les referències de les quals hauran de ser publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

El 21 de desembre de 2018 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018(Obri en nova finestra) , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Mitjançant eixa decisió es va establir que l'estàndard d'aplicació per al compliment de la Directiva (UE) 2016/2102 (Obri en nova finestra) era la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC"(Obri en nova finestra)

Eixa norma, alineada al seu torn amb WCAG 2.1(Obri en nova finestra)  arreplegava en el "Annex informatiu A" la relació entre els continguts de la norma i els requisits essencials de la Directiva.

Eixa versió de la norma europea es va materialitzar en la norma espanyola UNE-EN 301549:2019 (Obri en nova finestra) “Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC” que va publicar AENOR al maig de 2019.

El 12 d'agost de 2021 la Comissió Europea va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió d'Execució (UE) 2021/1339 de la Comissió, d'11 d'agost de 2021(Obri en nova finestra) , per la qual es modifica la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 en el que concernix a la norma harmonitzada aplicable a llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils.

En aquesta decisió se substituïx la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC"(Obri en nova finestra)  per la nova " EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC(Obri en nova finestra) ", coexistint les dos normes fins a l'11 de febrer de 2022. A partir del 12 de febrer de 2022 únicament serà aplicable la nova norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Esta nova versió de la norma europea no s'ha materialitzat encara en cap norma espanyola encara que és similar a la norma espanyola UNE-EN 301549:2020 “Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC”(Obri en nova finestra) publicada per AENOR al maig de 2020, amb l'única excepció de la qual la norma  EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)(Obri en nova finestra)  compta amb un nou apèndix (apèndix F) en el qual s'arreplega una taula amb l'històric de canvis de la norma.

 

Cronograma dels estàndards d'accessibilitat

Enllaces relacionatsEnllaços relacionats