accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Estándares de aplicación

O estándar de aplicación para os sitios web e aplicacións de dispositivos móbiles das Administracións Públicas españolas é UNE-EN 301549:2019 (Abre en nova xanela) “Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC”.
Para aplicacións móbiles aplicará a partir do 23 de Xuño de 2021

 

Segundo o artigo 6.1 do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) , para que o contido dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles sexa conforme aos requisitos de accesibilidade deberá cumprir coas normas harmonizadas ou partes destas cuxas referencias deberán ser publicadas no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE).

O 21 de decembro de 2018 publicouse no Diario Oficial da Unión Europea a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, do 20 de decembro de 2018(Abre en nova xanela) , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello.

Mediante esta decisión establécese que o estándar de aplicación para o cumprimento da Directiva (UE) 2016/2102 (Abre en nova xanela) é a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC"(Abre en nova xanela)

Esta norma, aliñada á súa vez co WCAG 2.1(Abre en nova xanela)  recolle no "Anexo informativo A" a relación entre os contidos da norma e os requisitos esenciais da Directiva.

Esta versión da norma europea materialízase na norma española UNE-EN 301549:2019 (Abre en nova xanela) “Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC” que publicou AENOR en maio de 2019.

Cronograma dos estándares de accesibilidade

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas