accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat Autònoma d'Extremadura

 Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

EXTREMADURA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

20 octubre 2014

Decret 225/2014, de 14 d'octubre, de règim jurídic d'administració electrònica de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.
DOE: Nº 201 de 20/10/2014

 • NOTA: Este Decret aborda: En el Capítol I: principis i ferramentes que informen l'ús de mitjans electrònics.- El Capítol II aborda la distribució de funcions entre els diferents òrgans administratius. Capítol III: regula els punts d'accés electrònics corporatius de la Junta d'Extremadura en internet. Capítol IV: regula el registre electrònic. Capítol V: identificació i autenticació electrònica. Capítol VI: regula l'expedient electrònic. Capítol VII: regula les comunicacions i notificacions electròniques. Capítol VIII: normes relatives a la gestió del procediment administratiu.- Capítol IX: el Registre electrònic de representants. 
  Queden derogats: el  Decret 75/2010, de 18 de març,(Obri en nova finestra) pel qual es crea la Seu Electrònica Corporativa; el Decret 2/2006, de 10 de gener(Obri en nova finestra) , pel qual es crea el Registre Telemàtic; el Decret 96/2012, d'1 de juny(Obri en nova finestra) , pel qual es regula el portal web institucional de la Junta d'Extremadura. 

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Identitat i Firma electrònica

EXTREMADURA. Conselleria d'Administració Pública

13 setembre 2012

Decret 180/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Decret 75/2010, de 18 de març, pel qual es crea la Seu Electrònica Corporativa, es regulen determinats aspectes relatius a la identificació i autenticació electrònica i s'establixen mesures per a la còpia electrònica de documents en l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura. 
DOE: Nº 178 de 13/09/2012

 • La seu electrònica corporativa de la Junta d'Extremadura es troba situada en la direcció d'internet: http://sede.gobex.es(Obri en nova finestra)
  El Portal Ciutadà de la Junta d'Extremadura es troba situat en la direcció de internet:  http://ciudadano.gobex.es(Obri en nova finestra)  

 • Servicis electrònics
 • Ciutadà

EXTREMADURA. Conselleria d'Administració Pública i Hisenda

10 març 2008

Resolució de 26 de febrer de 2008, del Conseller, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Govern de la Junta d'Extremadura, de 22 de febrer de 2008, pel qual s'aprova el "Pla d'Impuls de la Millora Contínua i Modernització Tecnològica"Pla d'Impuls de la Millora Contínua i Modernització Tecnològica".
DOE: 10/03/2008

 • Infraestructures i servicis comuns

EXTREMADURA. Conselleria de Presidència

08 febrer 2007

Decret 18/2007, de 6 de febrer, sobre creació, organització i funcions de les Oficines de Resposta Personalitzada de la Junta d'Extremadura, i de modificació del Decret 139/2000, de 13 de juny, i del Decret 185/2006, de 31 d'octubre.
DOE: 08/02/2007

 • Servicis electrònics
 • Ciutadà

EXTREMADURA. Conselleria de Presidència

31 maig 2005

Decret 125/2005, de 24 demaig , pel qual s'aproven mesures per a la millora de la tramitació administrativa i simplificació documental associada als procediments de la Junta d'Extremadura
DOE: 31/05/2005

 • Servicis electrònics

EXTREMADURA. Conselleria de Presidència

04 març 2004

Resolució d'1 de març de 2004, de la Consellera de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Govern de la Junta d'Extremadura de 26 de febrer de 2004, pel qual s'aprova el "Pla de Modernització, Simplificació i Qualitat per a l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura (2004-2007)"
DOE: 04/03/2004

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General