accesskey_mod_content

Convergència digital i cooperació en la construcció de servicis públics electrònics. Integració de servicis, interoperabilitat, reutilització, accessibilitat

INTEGRACIÓ DE LOTUS NOTES I SOA PER A la COMISSIÓ MINISTERIAL D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

María del Pilar Cantero Blanco
Ministeri de Treball i Assumptes Socials

INTEROPERABILITAT I MODELS DE DESENVOLUPAMENT COMPARTITS

Alfredo González Francisco
Indra Sistemes S.A.

ITINERARIS INTEGRATS D'INSERCIÓ LABORAL (I3L)

Leopoldo Simó Ruescas
Ministeri de Treball i Assumptes Socials

ITINERARIS PERSONALITZATS D'INSERCIÓ

Fernando Martínez Fernández.
Servici Andalús d'Ocupació Ajunta d'Andalusia

IZENPE DAVANT ELD NI ELECTRÒNIC

Luis Maria Guinea Ibáñez de Garayo
Izenpe

JAVATO: UN FRAMEWORK DE DESENVOLUPAMENT JAVA LLIURE

Pedro Olivares Sánchez
Direcció general d'Informàtica
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

L'ADMINISTRACIÓNDE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT DE MADRID ES MODERNITZA

Leticia Cervera Genoll
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA COM A FERRAMENTA INTEGRADORA DE SERVICIS: LA PLATAFORMA DE CONFECCIÓ / PAGUE / PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA JUNTA D'ANDALUSIA

Francisco Silveira García
Conselleria d'Economia i Hisenda. Junta d'Andalusia

L'ADOPCIÓ D'UN MARC D'INTEROPERABILITAT PER A l'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN LA GENERALITAT VALENCIANA

Luis Guijarro Coloma
Universitat Politècnica de València

L'EXTRANET DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Jorge Fabeiro Sanz
Secretaria General per a l'Administració Pública

LA FORMACIÓ EN LÍNIA DELS FUNCIONARIS, UN REPTE DE FUTUR. L'EXPERIÈNCIA EN L'EDUCACIÓ A ASTÚRIES

Nicanor García Fernández
Conselleria d'Educació i Ciència d'Astúries

LA G-ADMINISTRACIÓ EN EL MINISTERI DE DEFENSA

Enrique Porras Montesinos
Secretaria d'Estat de Defensa. Ministeri de Defensa

LA GESTIÓ DE DADES EN EL MINISTERI DE DEFENSA

Pablo Cayetano Garrido
Inspecció General CIS. Secretaria d'Estat de Defensa

LA INFRAESTRUCTURA DE DADES ESPACIALS ESPANYOLA (IDE)

Sebastián Mes Majoral
D.G. de l'Institut Geogràfic Nacional

LA NOVA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

Manuel Escudero Sánchez
Conselleria d'Economia i Hisenda.. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

LA UNIVERSITAT VIRTUAL CORPORATIVA DE L'ARMADA

CN Francisco Rosique Fuenmayor
Ministeri de Defensa

ELS SERVICIS CONVERGENTS: PAPER DELS OPERADORS I APOSTA DE TELEFÓNICA

Enrique González Lezana
Telefònica Empreses

MADRID.ORG, UN CAS DEINTEGRACIÓN GLOBAL

Zaida Sampedro Préstec
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

MANTENIMENT DE LA CONTINUÏTAT DEL SERVICI USANT LA FERRAMENTA PILAR DE SUPORT A la GESTIÓ DE RISCOS

José A. Aragoneses
Centre Nacional d'Intel·ligència

MILLORA DE LA FIABILITAT I DISPONIBILITAT EN L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Miguel Ángel García Colom
Mètodes i Tecnologia