accesskey_mod_content

Estratègies, marc legal i organitzatiu de l'Administració Electrònica

EL PLA DIRECTOR DE SEGURETAT DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D'INFORMÀTICA

Pedro Valcárcel
SGI

LA i-ADMINISTRACIÓ I EL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Concepción Hortigüela Hortigüela, José Luis Morillo Sales, Eugenio Bezares Ruiz
Ministeri de Treball i Assumptes Socials

COBRA,APLICACIÓ PER A la GESTIÓ DELS INGRESSOS PER ASSISTÈNCIES SANITÀRIES LA COBERTURA FINANCERA DE LES QUALS NO CORRESPON A la CONSELLERIA DE SANITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Mercedes Puchades Tormo, Ramón Pérez-Accino García, Mª Jose Zaragoza Granell, Alfonso Jiménez Cantos
Generalitat Valenciana