accesskey_mod_content

Estratexias, marco legal e organizativo da Administración Electrónica

O PLAN DIRECTOR DE SEGURIDADE DA SUBDIRECCIÓN XERAL DE INFORMÁTICA

Pedro Valcárcel
SGI

A e-ADMINISTRACIÓN E O PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA

Concepción Hortigüela Hortigüela, José Luís Trasfogueiro Salgas, Eugenio Bezares Ruiz
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

COBRA,APLICACIÓN PARA A XESTIÓN DOS INGRESOS POR ASISTENCIAS SANITARIAS CUXA COBERTURA FINANCEIRA NON CORRESPONDE Á CONSELLERIA DE SANITAT DA COMUNIDADE VALENCIANA

Mercedes Puchades Tormo, Ramón Pérez-Accino García, Mª Jose Zaragoza Granell, Alfonso Jiménez Cantos
Generalitat Valenciana