accesskey_mod_content

Sistemes d'informació comuna: registres telemàtics, notificacions telemàtiques, certificacions telemàtiques i transmissions de dades, sistemes de pagament electrònic

PLATAFORMA TELEMÀTICA DE SERVICIS Al CIUTADÀ

Jose Muñoz Escobar, Juan Manuel Gómez Acín
TAO,S.A. gedas

EMMAGATZEMATGE JERÀRQUIC (HSM), HIERARCHICAL STORAGE MANAGEMENT

Manuel Jiménez Iturbide
Getronics Iberia

EL PAPER DEL FORMULARI ELECTRÒNIC EN LACOMUNICACIÓN DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB EL CIUTADÀ PDF,FORMAT UNIVERSAL DE TREBALL I ARXIU. CLIENT UNIVERSAL GRATUÏT I DOCUMENTS INTEL·LIGENTS PAPER/DIGITAL ASSEGURANCES I ACCESSIBLES

Alfons Sort
Adobe Systems Ibèrica

TRANSMISSIÓ TELEMÀTICA DE DADES PER Al SISTEMA D'ÍNDEXS D'EFICIÈNCIA, QUALITAT I EFICÀCIA (SIECE)

Ricardo d'Alfonso López
Ministeri d'Economia i Hisenda. Inspecció General

SISTEMA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE RONDA

Jorge Díaz García-Herrera
Excm. Ajuntament de Ronda

@RBIO

Javier Curiel Portalatín
Conselleria de Sanitat i Consum de la Junta d'Extremadura

FORMULARIS ELECTRÒNICS EN ELS PROCEDIMENTS D'AJUDES I SUBVENCIONS A la R+D+I:ANÀLISI DE LES TECNOLOGIES EXPERIMENTADES

Clara Cala Rivero, Carlos Turmo Blanco
Ministeri d'Indústria,Turisme i Comerç

UN PROJECTE D'ÈXIT BASAT EN ERPS

José Ignacio Vázquez
SAPIMSA

GESTIÓ D'EXPEDIENTS D'INDÚSTRIA MITJANÇANT SISTEMES TELEMÀTICS

Celso Perdomo González, Antonio López Gulías
Conselleria d'Indústria, Comerç i Noves Tecnologies. Viceconsejería d'Indústria i Noves Tecnologies. Direcció general d'Indústria i Energia. Govern de Canàries

PAGAMENT ONLINE EN L'ÀMBIT DE LES ASSISTÈNCIES SANITÀRIES

Mario Montero, Mario García
AZERTIA

ELS SERVICIS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE EN INTERNET: L'OFICINA VIRTUAL DEL CADASTRE

Roberto Fernández Gómez
Direcció general del Cadastre (Ministeri d'Economia i Hisenda, Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos)

PRESENTACIÓ DE LA TRADUCCIÓ REVISADA DE MOREQ:MODEL EUROPEU DE REQUISITS PER A la GESTIÓ DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS D'ARXIU

Grup de Treball d'Experts en Documents Electrònics, coordinat per la Subdirecció General dels Arxius Estatals
Ministeri de Cultura. Direcció general del Llibre, Arxius i Biblioteques

COMECO. PROPOSTA D'UNA PLATAFORMA OBERTA PER A la GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ ESTADÍSTICA I ECONÒMICA

Pascual García Zornoza
Sinergia Tecnològica SLU

PACO. PROGRAMA D'AJUDA A la DECLARACIÓ DE TRIBUTS CEDITS EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

Pascual García Zornoza
Sinergia Tecnològica

PASSAREL·LA DE PAGAMENTS DE L'ADMINISTRACIÓ BASCA

Joseba Koldo Bilbao Gaubeka
Govern Basc - Vice-presidència del Govern

SUBSTITUCIÓ DE CERTIFICATS EN SUPORT PAPER

Francisco Villanueva Díez
Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa. Divisió de Projectes Tecnològics

EL PROJECTE @RIES:L'ENTRADA A l'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

María Luisa Ros Campanar
Conselleria Justícia i Administració Pública. Junta d'Andalusia

INTEGRACIÓ DE PROCEDIMENTS DE GESTIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. UN COMPROMÍS DE QUALITAT

Ignacio Ballesta Germán
Agència Regional de Recaptació de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

SERVICI DE NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES SEGURES

Alfonso Berral López
Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa. Divisió de Projectes Tecnològics per a la. Administració General de l'Estat

EL PROJECTE DE COMERÇ ELECTRÒNIC DE PUBLICACIONS OFICIALS

José Mª Pérez Rosat, Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa
Cristina Rodríguez Vetla, Carmen Sañudo Sánchez-Garnica, Ministeri de la Presidència.Secretaria General Tècnica
David Guerrero Torrat, Butlletí Oficial de l'Estat
Carlos del Cuvillo Martínez-Ridruejo, Héctor García García, Borja Lazaro de Rafael, Universitat Politècnica de Madrid. Escola Universitària d'Informàtica