accesskey_mod_content

Sistemas de información común: rexistros telemáticos, notificacións telemáticas, certificacións telemáticas e transmisións de datos, sistemas de pago electrónico

PLATAFORMA TELEMÁTICA DE SERVIZOS Ao CIDADÁN

Jose Muñoz Escobar, Juan Manuel Gómez Acín
TAO,S.A. gedas

ALMACENAMENTO XERÁRQUICO (HSM), HIERARCHICAL STORAGE MANAGEMENT

Manuel Jiménez Iturbide
Getronics Iberia

O PAPEL DO FORMULARIO ELECTRÓNICO EN LACOMUNICACIÓN DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CO CIDADÁN PDF,FORMATO UNIVERSAL DE TRABALLO E ARQUIVO. CLIENTE UNIVERSAL GRATUÍTO E DOCUMENTOS INTELIXENTES PAPEL/DIXITAL SEGUROS E ACCESIBLES

Alfons Sort
Adobe Systems Ibérica

TRANSMISIÓN TELEMÁTICA DE DATOS PARA O SISTEMA DE ÍNDICES DE EFICIENCIA, CALIDADE E EFICACIA (SIECE)

Ricardo de Alfonso López
Ministerio de Economía e Facenda. Inspección Xeral

SISTEMA DE ATENCIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE ROLDA

Jorge Díaz García-Herrera
Excmo. Concello de Rolda

@RBIO

Javier Curiel Portalatín
Consellería de Sanidade e Consumo da Xunta de Estremadura

FORMULARIOS ELECTRÓNICOS NOS PROCEDEMENTOS DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS Ao I+D+i:ANÁLISE DAS TECNOLOXÍAS EXPERIMENTADAS

Clara Cala Rivero, Carlos Turmo Branco
Ministerio de Industria,Turismo e Comercio

UN PROXECTO DE ÉXITO BASEADO EN ERPS

José Ignacio Vázquez
SAPIMSA

XESTIÓN DE EXPEDIENTES DE INDUSTRIA MEDIANTE SISTEMAS TELEMÁTICOS

Celso Perdomo González, Antonio López Gulías
Consellería de Industria, Comercio e Novas Tecnoloxías. Viceconsejería de Industria e Novas Tecnoloxías. Dirección Xeral de Industria e Enerxía. Goberno de Canarias

PAGO EN LIÑA NO ÁMBITO DAS ASISTENCIAS SANITARIAS

Mario Montero, Mario García
AZERTIA

Os SERVIZOS DA DIRECCIÓN XERAL DO CATASTRO EN INTERNET: A OFICINA VIRTUAL DO CATASTRO

Roberto Fernández Gómez
Dirección xeral do Catastro (Ministerio de Economía e Facenda, Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos)

PRESENTACIÓN DA TRADUCIÓN REVISADA DE MOREQ:MODELO EUROPEO DE REQUISITOS PARA A XESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARQUIVO

Grupo de Traballo de Expertos en Documentos Electrónicos, coordinado pola Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais
Ministerio de Cultura. Dirección Xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas

COMECO. PROPOSTA DUNHA PLATAFORMA ABERTA PARA A XESTIÓN DA COMUNICACIÓN ESTATÍSTICA E ECONÓMICA

Pascual García Zornoza
Sinerxia Tecnolóxica SLU

PACO. PROGRAMA DE AXUDA Á DECLARACIÓN DE TRIBUTOS CEDIDOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DA REXIÓN DE MURCIA

Pascual García Zornoza
Sinerxia Tecnolóxica

PASARELA DE PAGOS DA ADMINISTRACIÓN VASCA

Joseba Koldo Bilbao Gaubeka
Goberno Vasco - Vicepresidencia do Goberno

SUBSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS EN SOPORTE PAPEL

Francisco Villanueva Díez
Ministerio de Administracións Públicas. Dirección Xeral de Modernización Administrativa. División de Proxectos Tecnolóxicos

O PROXECTO @RIES:A ENTRADA Á ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

María Luisa Louro Campanario
Consellería Xustiza e Administración Pública. Xunta de Andalucía

INTEGRACIÓN DE PROCEDEMENTOS DE XESTIÓN NA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. UN COMPROMISO DE CALIDADE

Ignacio Ballesta Germán
Axencia Rexional de Recadación da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

SERVIZO DE NOTIFICACIÓNS TELEMÁTICAS SEGURAS

Alfonso Berral López
Ministerio de Administracións Públicas. Dirección Xeral de Modernización Administrativa. División de Proxectos Tecnolóxicos para a. Administración Xeral do Estado

O PROXECTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE PUBLICACIÓNS OFICIAIS

José Mª Pérez Rosado, Ministerio de Administracións Públicas. Dirección Xeral de Modernización Administrativa
Cristina Rodríguez Vela, Carmen Sañudo Sánchez-Garnica, Ministerio da Presidencia.Secretaría Xeral Técnica
David Guerreiro Tostado, Boletín Oficial do Estado
Carlos do Cuvillo Martínez-Ridruejo, Héctor García García, Borja Lazaro de Rafael, Universidade Politécnica de Madrid. Escola Universitaria de Informática