accesskey_mod_content

Publicada la directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic

02 desembre 2016

Logo Comissió Europea

En els pròxims 21 mesos s'haurà de traslladar a la legislació espanyola i vindrà a substituir i millorar les condicions ja exigides als portals de les administracions públiques en el Reial decret 1494/2007

S'ha publicat en el Butlletí oficial de la Unió Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra)

Després de l'acord l'acord polític aconseguit el passat mes de maig per Comissió Europea, Parlament Europeu i Consell europeu (estats membres) es publica esta directiva que entrarà en vigor als 20 dies de la seua publicació en el DOUE.

La Directiva cobrirà tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, des dels de les administracions, tribunals i servicis de policia als dels hospitals, universitats i biblioteques públiques, i farà que siguen accessibles a tots els ciutadans, especialment a aquells amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

En els pròxims 21 mesos s'haurà de traslladar a la legislació espanyola i vindrà a substituir i millorar les condicions ja exigides als portals de les administracions públiques en Reial decret 1494/2007(Obri en nova finestra) , és a dir, que tots els portals complisquen els requisits de prioritat 1 i 2 de la norma UNIX 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0).

Alguns aspectes destacables pel que fa a les exigències actuals a Espanya són:

  • La inclusió de les aplicacions mòbils desenvolupades per les Administracions Públiques.
  • La inclusió d'intranets o extranets noves o que es renoven substancialment.
  • En cada portal haurà d'existir una declaració d'accessibilitat, un mecanisme per a reportar errors i sol·licitar a demanda continguts no accessibles.
  • Cada Estat Membre haurà de definir un mecanisme de supervisió i organisme encarregat d'açò.
  • Es realitzaran reportes públics a la Comissió Europea cada 3 anys de l'estat d'aplicació de la directiva.

Les normes establides entraran en vigor per als portals nous 12 mesos després de la trasposició, per a la resta de portals 24 mesos després de la trasposició i per a les aplicacions mòbils 33 mesos després de la trasposició.

En els pròxims 24 mesos, segons establix la pròpia directiva, els estats membres hauran de posar-se d'acord i definir la metodologia de monitoratge i reporte, els models de declaració d'accessibilitat i unes especificacions tècniques comunes per a l'àmbit de les aplicacions mòbils.

Més informació sobre accessibilitat TIC en les administracions públiques espanyoles.

  • Accessibilitat
  • Servicis electrònics
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General