accesskey_mod_content

Resum del posicionament d'Espanya en el context internacional.

Les dades que s'oferixen a continuació il·lustren la percepció que es té d'Espanya en l'exterior en relació amb aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'administració electrònica, la prestació de servicis públics digitals, la participació en línia així com amb aspectes específics d'eixe àmbit com la interoperabilitat i les dades obertes.

Taula resumixen d'indicadors internacionals
Indicador Posició
United Nations eGovernment Survey 2018: Leading countries with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: World i-government leaders with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in Online Service Index (OSI) 12
United Nations eGovernment Survey 2016: I-Participation Index 7
Informe The Global Innovation Index 2017: servicis governamentals en línia 11
Informe The Global Innovation Index 2017: participació en línia 7
Informe OURData Index de l'OCDE: Open Government Data 6
Global Cybersecurity Index (UIT) 7
Taula resumixen d'indicadors d'àmbit europeu
Indicador Posició
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) 11
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI): servicis públics digitals 2
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat. 3
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementació del Marc Europeu d'Interoperabilitat 1
Estudi Open Data Maturity in Europe (2019) 2

 

Context Internacional

Segons l'informe « UN eGovernment survey 2018(Obri en nova finestra) », Espanya figura, com se subratlla de forma explícita, en la llista de països amb un alt rendiment (Top Performers) d'acord amb l'índex de desenvolupament de l'administració electrònica (I-Government Development Index, EGDI), juntament amb països tals com Dinamarca, Finlàndia, República de Corea, Països Baixos, Austràlia, Japó, Nova Zelanda, Regne Unit i Estats Units.

Top 10 Performers in 2018

A més, Espanya manté el lloc número 17 respecte a l'edició de 2016, i en el lloc número 10 en l'àmbit dels països europeus.

Leading countries in i-government development

Altres dades d'Espanya arreplegats en l'informe són que figura amb un ‘molt alt’ (Very High) en l'indicador de participació electrònica, ‘I-Participation’, així com en l'indicador de servicis en línia ‘Online Service Index’.

I-Participation Index

Segons l'edició de 2018 del GCI, publicada a l'abril de 2019, Espanya figura en seté lloc en la llista dels deu països que mostren un major grau de compromís amb la ciberseguretat. 

En l'anàlisi per àrees geogràfiques, Espanya figura en cinqué (5º) lloc en l'àmbit europeu després de Regne Unit, França, Lituània i Estònia.

Segons la perspectiva que posa en relació l'índex de desenvolupament TIC, conegut com IDI, i el GCI, Espanya també mostra un bon posicionament.

Àmbit Unió Europea

Segons el  Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) 2020 , Espanya ocupa el lloc 11 entre els 28 Estats membres de la UE. Se subratlla que Espanya obté bons resultats i progressa en el desenvolupament de servicis públics digitals, destacant el compromís amb les dades obertes. Segons dita indicadora de servicis públics digitals Espanya figura en el segon lloc, mantenint un progrés sostingut des de 2014.

Segons l'eGovernment Benchmark 2018 publicat per la Comissió Europea, Espanya se situa amb un nivell mitjà-alt de penetració i digitalització, formant part de l'escenari Fruitful eGov, que inclou als millors països de la seua classe per damunt de la mitjana europea.

Espanya figura en el grup de països “Top-performing” en diverses de les facetes analitzades.

En el terreny de la interoperabilildad, aspecte imprescindible perquè fluïsca la cooperació entre administracions per a major eficàcia i eficiència en el servici al ciutadà, d'acord amb l'informe “ State of Play of Interoperability in Europe (NIFO) – Report 2016 ”, Espanya figura en els primers llocs en termes d'alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat, implementació i monitoratge.

En l'àmbit de les dades obertes, segons el  estudie "Open Data Maturity in Europe"  en la seua edició de 2019 situa a Espanya en segon lloc.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General