accesskey_mod_content

Ferramentas

Para o cumprimento das novas obrigas das leis 39 e 40, a Administración Xeral do Estado, a través da Secretaría Xeral de Administración Dixital, pon a disposición das diferentes administracións públicas as ferramentas que a seguir se relacionan.

A Adhesión das Comunidades Autónomas, Entidades locais e universidades a estas ferramentas realízase a través dos Convenios para a prestación mútua de solucións básicas de administración electrónica . Este convenios asínanse entre a SGAD e cada goberno rexional. As entidades locais deberán subscribir este convenio a través da súa Comunidade Autónoma. A SGAD e a CRUE tamén teñen subscrito un convenio ao que deberán adherirse as universidades públicas a través da CRUE.

Para máis información sobre solucións ofrecidas pola SGAD pode consultar o Catálogo de servizos de administración dixital prestado pola SGAD.