accesskey_mod_content

Identitat i firma electrònica

 • Cl@ve

  Plataforma comuna per a la identificació, autenticació i firma electrònica mitjançant l'ús de claus concertades

 • Portal de firma

  Portal de difusió general sobre firma electrònica i identificació digital adaptant el llenguatge per a fer-ho més pròxim a ciutadans i empreses

 • Suite de productes @firma

  Servicis comuns i suite de productes relacionats amb la firma electrònica per a impulsar i facilitar la implantació de sistemes de firma i autenticació en l'Administració Pública.

 • Autentica

  Servici d'autenticació, Single Sign On i autorització d'empleats públics per a aplicacions internes de les AA.PP.

 • Polítiques de firma

  Les polítiques de firma són un conjunt de normes que determinen com es generen, verifiquen i gestionen les firmes electròniques i marquen quins són les característiques exigibles als certificats de firma

 • Node eIDAS

  Node espanyol del Sistema europeu de reconeixement d'identitats electròniques.

   

 • Valide

  Aplicació web per a ciutadans i empreses que permet la validacón online de firmes i certificats. També conté un demostrador dels servicis web d'@firma.

 • Cl@ve

  Plataforma comuna per a la identificació, autenticació i firma electrònica mitjançant l'ús de claus concertades

 • Portal de firma

  Portal de difusió general sobre firma electrònica i identificació digital adaptant el llenguatge per a fer-ho més pròxim a ciutadans i empreses

 • Suite de productes @firma

  Servicis comuns i suite de productes relacionats amb la firma electrònica per a impulsar i facilitar la implantació de sistemes de firma i autenticació en l'Administració Pública.

 • Autentica

  Servici d'autenticació, Single Sign On i autorització d'empleats públics per a aplicacions internes de les AA.PP.

 • Polítiques de firma

  Les polítiques de firma són un conjunt de normes que determinen com es generen, verifiquen i gestionen les firmes electròniques i marquen quins són les característiques exigibles als certificats de firma

 • Node eIDAS

  Node espanyol del Sistema europeu de reconeixement d'identitats electròniques.

   

 • Valide

  Aplicació web per a ciutadans i empreses que permet la validacón online de firmes i certificats. També conté un demostrador dels servicis web d'@firma.