Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Oficina de Rexistro Virtual (ORVE)

 • Descrición Funcional

   

  MOTIVACIÓN:

  A complexidade administrativa de España fan que o cidadán teña a necesidade de relacionarse con distintas Administracións Públicas en función da competencia que teñan.

  Calcúlase que en España hai máis de 20.000 oficinas de rexistro de as diversas Administracións Públicas. Este escenario produce gran complexidade estrutural e dispersión competencial no servizo público, adicionalmente supuña sobrecustos e impacto na calidade de vida dos cidadáns.

  Hai uns anos, non era infrecuente que o cidadán que quería presentar un documento cara a un organismo non municipal primeiro pescudaba, en moitos casos, cal era o rexistro competente ao que presentar a súa solicitude e desprazábase  fisicamente para facer a presentación documental no este rexistro. E viceversa, tamén non era estraño a presentación en lugares afastados o que podía supor, por exemplo, a evasión dunha obrigación fiscal por superar os prazos de resolución.

  Os rexistros locais de pequenas poboacións tiñan un escaso grao de informatización, así como menos posibilidades orzamentarias para impulsalo, o que adoitaba imposibilitar a remisión telemática a outras Administracións, Institucións ou Organismos, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade.

  Ademais dos gastos e inconvenientes para o cidadán expostos anteriormente, repercutíanse importantes gastos para a Administración, derivados principalmente do manexo e reenvío de documentación en papel. A documentación se ensobraba e enviábase á Administración competente, que podía estar a varios centos de quilómetros o que implicaba retardos importantes e custos por ineficiencia. Dado que ás veces as competencias son dispersas, realizábanse ademais reenvíos entre as diversas Administracións contribuíndo a eses retardos e custos.

  A OFICINA DE REXISTRO VIRTUAL (ORVE)

  Para dar resposta a estas necesidades de mellora e eficiencia de a Administración Pública e servizo ao cidadán, ponse a disposición de as Administracións Públicas o servizo común de rexistro ORVE.

  ORVE é un servizo de administración electrónica na nube ofrecido a as Administracións Públicas, que proporciona unha solución de rexistro completa que permite xestionar as Oficinas de Rexistro de entrada/saída dunha Administración, proporcionando o seu propio libro de rexistro.

  Estes envíos anótanse no libro do Rexistro Electrónico Xeneral da AGE (REGAGE) con plena validez xurídica segundo a lei 39/2015 e transmítense ao destino a través do Sistema de Interconexión de Rexistros, cun formato e estrutura de datos conforme á Norma Técnica de Interoperabilidade SICRES 3.0.

  A documentación en papel devólvese ao cidadán e non se custodia, nin arquiva, nin reenvía, só reenvíase a imaxe dos documentos. É dicir, elimínase o papel nas oficinas de rexistro e atención ao cidadán, que son a porta de entrada á Administración.

  REQUISITOS:

  ORVE é un servizo na nube e non require tarefas de instalación nin mantemento por parte do organismo interesado. No entanto, o organismo usuario debe: 

  - Estar adherido a acordo ou convenio de colaboración para o uso do servizo. 

  - Dispor de conexión a Internet ou Rede SARA nos PCs das oficinas de rexistro.

  - Dispor de certificado dixital válido para os seus usuarios (necesario para acceder a ORVE e para asinar a documentación).

  - Dispor de equipamento para dixitalizar a documentación.

  - Trasladar e cumprir procedementos de dixitalización e uso das oficinas integradas no Sistema de Interconexión de Rexistros.

   

  RECURSOS RELACIONADOS

  LIBRO DO REXISTRO ELECTRÓNICO XENERAL DA AGE (REGAGE) - Es o libro do Rexistro Electrónico Xeneral da Administración Xeral do Estado (AGE). No este libro anotaranse os apuntamentos rexistrais de Entrada ou Saída no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes, tal e como se establece no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REXISTROS (SIR): É a infraestrutura das Administracións Públicas que permite o intercambio de rexistros, independentemente das aplicacións de rexistro que se utilicen. ORVE é unha aplicación que se interconecta con SIR.

  DIRECTORIO COMÚN (DIR3): Directorio Común de unidades e oficinas das Administracións Públicas. Para poder operar con ORVE, as oficinas e as unidades usuarias deben estar dadas de alta neste sistema.

  SICRES 3.0 - Norma Técnica de Interoperabilidade que estabece o modelo de datos e funcional dos asentos rexistrais. ORVE é unha ferramenta certificada con esta normativa.

  XESTIÓN INTERGRADA DE REXISTROS (GEISER): Servizo na nube que ofrece funcionalidades completas de rexistro, ampliando as ofrecidas por ORVE.

  Descrición Técnica

Responsable