Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Aplicació de captura per a la Documentació Estadística Comptable de Corredors

 • Fecha Puesta en Producció:

  01/01/2010

  Descripció Funcional

  És una aplicació d'execució local que permet la introducció de dades de dos formes diferents:

  • Atesa (Manual/XML)
  • Desatesa (com a resposta a una telefonada externa)

  L'usuari es descarrega l'aplicació des d'internet i procedix a la seua instal·lació. Consta de formularis que es corresponen amb models publicats en el BOE. La informació és validada garantint-se la integritat de la mateixa. Una vegada superades les validacions es genera un fitxer xifrat com a garantia que les dades rebudes en la Direcció general d'Assegurances han sigut produïts per l'aplicació de captura desenvolupada per nosaltres, amb les validacions adequades.

  Les dades considerades com a erronis són mostrats a l'usuari amb una descripció dels mateixos i el link que li situa directament en el formulari i en el camp en qüestió.

  L'aplicació permet la incorporació de XML i l'exportació i importació de dades a Access, facilitant d'esta manera la manipulació de les dades a través d'estàndards o ferramentes conegudes.

  Cadascun dels formularis pot ser imprés en el mateix disseny de la publicació del model en el BOE.

  S'incorporen documents d'ajuda d'usuari en tres nivells: bàsics d'ús de l'aplicació, tècnics de generació de XML i de negoci.

  La manera desatesa, permet l'execució i la generació del fitxer xifrat des d'una telefonada asíncrona de qualsevol aplicació externa que ha de cridar amb uns paràmetres específics que indiquen a la nostra aplicació, d'una banda les dades per a la generació del fitxer xifrat i per un altre la direcció física on ha d'allotjar aquest fitxer. L'aplicació de captura d'altra banda, a més del fitxer xifrat en cas que totes les validacions hagen sigut correctes, retorna un altre fitxer indicant l'èxit o fracàs de l'operació.

  Tots els fitxers d'intercanvi es fan amb format XML.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  Es compon d'una solució Visual STUDIO.NET, amb 6 projectes:

  • DECCorredores05
  • DesignBD
  • KMMenuComponent
  • MenuManagers
  • Savior
  • Instalador DecCorredores

  S'estructura en carpetes/capes de la següent manera:

  • Controls: Inclou les classes que conformen controls propis
  • Dades: Elements comuns a totes les carpetes/capes. Contenen els esquemes de treball i definitiu per al procés recol·lector
  • Formularis: Manté els formularis que es visualitzen en l'aplicatiu
  • Informes: Informes de Crystal Reports.
  • Validacions: Classe d'errors i del validador
  • Arrel: Pantalla principal

  Per a més informació, consultar la documentació continguda en l'Àrea de Descàrregues:

  Especificacions_Tecnicas_XML_AR_v25032009.pdf
  DECCorredores09.xsd
  Codificacion Errors de Negoci de la DEC Anual Corredors.pdf
  Peculiaritats Instalable DEC Anual de Corredors.pdf

  Estàndards:

  XML
  PDF

Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades