accesskey_mod_content
Logo FACe

FACe Difusi?n ? Punt General d'Entrada de Factures Electr?nicas

Informaci?n i materials de suport sobre factura electr?nica i FACe.

El Punt General d'Entrada de Factures Electr?nicas (FACe) ?s la plataforma online que permet presentar factures electr?nicas davant qualsevol ?rgano de l'Administraci?n General de l'Estat, a trav?s d'un ?nico punt. Adem?s, est? obert al fet que altres Administracions P?blicas puguen adherir-se al mateix.

FACe simplifica als prove?dors el proc?s de remisi?n de factures i permet consultar l'estat de tramitaci?n de les mateixes.?El format de factura electr?nica acceptat ?s Facturae.

M?s informaci?n de la plataforma FACe en:

Informaci?n general:
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face

Documentaci?n:
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas

Manual de prove?dors:
http://administracionelectronica.gob.es/pae/face/manualproveedores

Preguntes Freq?ents de prove?dors:
http://administracionelectronica.gob.es/pae/face/faqsproveedores

Manual d'Administracions P?blicas:
http://administracionelectronica.gob.es/pae/face/faqsorganismos

Preguntes Freq?ents d'Administracions P?blicas
http://administracionelectronica.gob.es/pae/face/manualorganismos

Manual de generaci?n de factures amb el client FACTURAE
http://administracionelectronica.gob.es/pae/face/manualorganismosTambi?n podr? obtindre informaci?n a trav?s del correu: contacta.face@correo.gob.es
o a trav?s dels canals d'ajuda que pot trobar en www.face.gob.es(Obri en nova finestra) .

Video divulgatiu sobre la factura electr?nica

Video tutorial factura electr?nica - FACe

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General