accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

ILLES BALEARS. Consell de Govern

03 desembre 2016

Decret 70/2016, de 2 de desembre, de la Comissió d'Immersió Digital i del Grup Tècnic d'Immersió Digital. BOIB núm. 152 de 03/12/2016

 • NOTA: La Comissió d'Immersió Digital té com a objectiu impulsar políticament i institucionalment l'adaptació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la normativa estatal que regula l'administració electrònica.

 • Lleis 39 i 40
 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

ILLES BALEARS. Consell de Govern

14 febrer 2013

Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2013 relatiu al foment de la transparència i la publicitat activa de la informació en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB: Núm. 22 de 14/02/2013

 • Govern obert

ILLES BALEARS. [Llei 4/2011, de bona administració]

09 abril 2011

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. BOIB: 09/04/2011

 • Govern obert

ILLES BALEARS. Conselleria de Presidència

13 novembre 2010

Decret 113/2010 de 5 de novembre, d'accés electrònic als servicis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm. 165 de 13/11/2010

 • NOTA: Capítol II: Seu electrònica.- Capítol III: El registre electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.- Capítol IV: Presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions en el registre electrònic de l'Administració.- Capítol V: Comunicacions interorgàniques i interadministratives. DEROGA: El Decret 14/2007, de 9 de març,(Obri en nova finestra) pel qual es regulen els registres telemàtics i les notificacions telemàtiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  b) Els articles 5 i 7 del Decret 107/2006, de 15 de desembre(Obri en nova finestra) , de firma electrònica

 • Servicis electrònics
 • Identitat i Firma electrònica

ILLES BALEARS. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

26 desembre 2006

Decret 107/2006, de 15 de desembre, pel qual es regula l'ús de la Firma Electrònica en l'àmbit de les Illes Balears. BOIB: 26/12/2006

 • Identitat i Firma electrònica