accesskey_mod_content

Legislaci?n da Comunidade Aut?noma das Illes Balears

Selecci?n de leis e normativa da Comunidade Aut?noma das Illes Balears.

NOTA. Tr?tase dunha primeira aproximaci?n de legislaci?n auton?mica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

ILLES BALEARS. Consello de Goberno

03 decembro 2016

Decreto 70/2016, de 2 de decembro, da Comisi?n de Inmersi?n Dixital e do Grupo T?cnico de Inmersi?n Dixital.
BOIB n?m. 152 de 03/12/2016

 • NOTA: A Comisi?n de Inmersi?n Dixital ten como obxectivo impulsar pol?ticamente e institucionalmente a adaptaci?n da Administraci?n da Comunidade Aut?noma das Illes Balears ? normativa estatal que regula a administraci?n electr?nica.

 • Leis 39 e 40
 • Servizos electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

ILLES BALEARS. Consello de Goberno

14 febreiro 2013

Acordo do Consello de Goberno de 8 de febreiro de 2013 relativo ao fomento da transparencia e a publicidade activa da informaci?n na Administraci?n da Comunidade Aut?noma das Illes Balears.
BOIB: N?m. 22 de 14/02/2013

 • Goberno aberto

ILLES BALEARS. [Lei 4/2011, de boa administraci?n]

09 abril 2011

Lei 4/2011, de 31 de marzo, da boa administraci?n e do bo goberno das Illes Balears.
BOIB: 09/04/2011

 • Goberno aberto

ILLES BALEARS. Consejer?a de Presidencia

13 novembro 2010

Decreto 113/2010 de 5 de novembro, de acceso electr?nico aos servizos p?blicos da Administraci?n da Comunidade Aut?noma das Illes Balears.
BOIB N?m. 165 de 13/11/2010

 • NOTA:?Cap?tulo II:?Sede electr?nica.- Cap?tulo III:?O rexistro electr?nico da Administraci?n?da Comunidade Aut?noma das Illes Balears.-?Cap?tulo IV: Presentaci?n de escritos, solicitudes e comunicaci?ns?no rexistro electr?nico da Administraci?n.-?Cap?tulo V:?Comunicaci?ns interorg?nicas e interadministrativas.
  DERROGA: O Decreto 14/2007, de 9 de marzo,(Abre en nova xanela) polo que se regulan os rexistros telem?ticos e as notificaci?ns telem?ticas da Administraci?n da Comunidade Aut?noma das Illes Balears.

  b) Os art?cus 5 e 7 do Decreto 107/2006, de 15 de decembro(Abre en nova xanela) , de firma electr?nica

 • Servizos electr?nicos
 • Identidade e Firma electr?nica

ILLES BALEARS. Consejer?a de Econom?a, Facenda e Innovaci?n

26 decembro 2006

Decreto 107/2006, de 15 de decembro, polo cal se regula o uso da Firma Electr?nica no ?mbito das Illes Balears.
BOIB: 26/12/2006

 • Identidade e Firma electr?nica
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral