accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Autònoma de Catalunya

 Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

CATALUNYA. Departament de Governació i Relacions Institucionals

11 juny 2015

Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya.
DOGC: Núm. 6890 d'11/06/2015

 • Cooperació interadministrativa
 • Servicis electrònics

CATALUNYA. Departament de Governació i Relacions Institucionals

17 abril 2015

Orde GRI/79/2015, de 10 d'abril, per la qual es regula el Registre electrònic general de la representació.
DOGC: Núm. 6853, de 17/04/2015

 • Servicis electrònics
 • Identitat i Firma electrònica

CATALUNYA [ Llei 19/2014, de transparència]

31 desembre 2014

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
DOGC: Núm. 6780, de 31/12/2014

 • Govern obert

CATALUNYA. Departament de Governació i Relacions Institucionals

01 juliol 2014

Resolució GRI/1487/2014, de 20 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern de 3 de juny de 2014, pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria d'Administració i Funció Pública i el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. DOGC: núm. 6654 de 01/07/2014

CATALUNYA. Departament de Cultura

10 juny 2014

Orde CLT/172/2014, de 14 demaig , -Departament de Cultura-, per la qual s'aprova el protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya.
DOGC: 10/06/2014

icona fletxa  Veure en PAe Secció: Arxiu electrònic

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Seguretat

CATALUNYA. Departament de la Presidència

15 octubre 2013

Decret 232/2013, de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica.
DOGC: 15/10/2013 

 • Servicis electrònics

CATALUNYA. Departament d'Economia i Coneixement

15 març 2012

Orde RESSÒ/58/2012, de 22 de febrer, de modificació de l'Orde ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de servicis de contractació pública, i s'incorpora el servici de sobre digital.
DOGC: 15/03/2012

 • Infraestructures i servicis comuns

CATALUNYA. Departament de Governació i Relacions Institucionals

14 abril 2011

Decret 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.
DOGC: 14/04/2011

 • NOTA: en el seu article 4: La Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics en l'Administració

 • Infraestructures i servicis comuns

CATALUNYA. Departament de Governació i Administracions Públiques

30 setembre 2010

Orde GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s'aprova el protocol d'interoperabilitat.
DOGC: 30/09/2010

 • Interoperabilitat

CATALUNYA. [Llei 29/2010, ús dels mitjans electrònics en el sector públic]

06 agost 2010

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya = Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
DOGC: núm. 5687, de 06/08/2010, i BOE: núm. 217, de 07/09/2010

 • NOTA: tracta també esta llei de la missió del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya ( Consorci AOC ) i de l'Agència Catalana de Certificació.

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Identitat i Firma electrònica
 • Servicis electrònics

CATALUNYA. Departament de Governació i Administracions Públiques

16 abril 2009

Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics en l'Administració de la Generalitat.
DOGC: 16/04/2009

 • Ciutadà
 • Servicis electrònics

CATALUNYA. [Llei 2/2007, del Diari Oficial]

12 juny 2007

Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
DOGC: 12/06/2007

 • Servicis electrònics
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General