accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma de Cataluña

 Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Cataluña.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais

11 xuño 2015

Decreto 95/2015, de 9 de xuño, polo que se regula o Rexistro do sector público local de Cataluña.
DOGC: Núm. 6890 de 11/06/2015

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais

17 abril 2015

Orde GRI/79/2015, de 10 de abril, pola que se regula o Rexistro electrónico xeneral da representación.
DOGC: Núm. 6853, de 17/04/2015

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

CATALUÑA [ Lei 19/2014, de transparencia]

31 decembro 2014

Lei 19/2014, de 29 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
DOGC: Núm. 6780, de 31/12/2014

 • Goberno aberto

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais

01 xullo 2014

Resolución GRI/1487/2014, de 20 de xuño, pola que se dá publicidade ao Acordo do Goberno de 3 de xuño de 2014, polo que se encarga ao Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais, mediante a Secretaría de Administración e Función Pública e o Consello para o Impulso e a Ordenación da Reforma da Administración, o deseño, o desenvolvemento, a gobernación e o impulso definitivo do plan de reforma da Administración da Xeneralidade de Cataluña e do seu sector público. DOGC: núm. 6654 de 01/07/2014

CATALUÑA. Departamento de Cultura

10 xuño 2014

Orde CLT/172/2014, de 14 de maio, -Departamento de Cultura-, pola que se aproba o protocolo de xestión de documentos electrónicos e arquivo da Xeneralidade de Cataluña.
DOGC: 10/06/2014

icona frecha  Ver en PAe Sección: Arquivo electrónico

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Seguridade

CATALUÑA. Departamento da Presidencia

15 outubro 2013

Decreto 232/2013, de 15 de outubro, polo que se crea a Sede electrónica.
DOGC: 15/10/2013 

 • Servizos electrónicos

CATALUÑA. Departamento de Economía e Coñecemento

15 marzo 2012

Orde ECO/58/2012, de 22 de febreiro, de modificación da Orde ECF/313/2008, de 23 de xuño, pola que se aproba a aplicación da Plataforma de servizos de contratación pública, e incorpórase o servizo de sobre dixital.
DOGC: 15/03/2012

 • Infraestruturas e servizos comúns

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Relacións Institucionais

14 abril 2011

Decreto 309/2011, de 12 de abril, polo que se regula o Consello para o Impulso e a Ordenación da Reforma da Administración.
DOGC: 14/04/2011

 • NOTA: no seu artigo 4: A Comisión para o Impulso dos Medios Electrónicos na Administración

 • Infraestruturas e servizos comúns

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Administracións Públicas

30 setembro 2010

Orde GAP/459/2010, de 22 de setembro, pola que se aproba o protocolo de interoperabilidade.
DOGC: 30/09/2010

 • Interoperabilidade

CATALUÑA. [Lei 29/2010, uso dos medios electrónicos no sector público]

06 agosto 2010

Lei 29/2010, de 3 de agosto, do uso dos medios electrónicos no sector público de Cataluña = Llei 29/2010, do 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics ao sector públic de Catalunya.
DOGC: núm. 5687, de 06/08/2010, e BOE: núm. 217, de 07/09/2010

 • NOTA: trata tamén esta lei da misión do Consorcio Administración Aberta Electrónica de Cataluña ( Consorci AOC ) e da Axencia Catalá de Certificación.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

CATALUÑA. Departamento de Gobernación e Administracións Públicas

16 abril 2009

Decreto 56/2009, de 7 de abril, para o impulso e o desenvolvemento dos medios electrónicos na Administración da Xeneralidade.
DOGC: 16/04/2009

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

CATALUÑA. [Lei 2/2007, do Diario Oficial]

12 xuño 2007

Lei 2/2007, do 5 de xuño, do Diari Oficial da Generalitat de Cataluña.
DOGC: 12/06/2007

 • Servizos electrónicos
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral