accesskey_mod_content

Comunicacions presentades a Tecnimap 2000

Plataforma de certificació digital de la Generalitat Valenciana

Enrique Vall Muñoz, Joaquin Galeano Senabre
Generalitat Valenciana

Plataforma de seguretat en internet

Paloma Sánchez López

Portals Corporatius per a empleats públics i ciutadans

Isidro Fornos Morón

Procediment de transferència de fitxers de pagament basat en firma electrònica

Carlos Turmo Blanco
Oficina Espanyola de Patents i Marques

Projecte Mentor: Una iniciativa del MECD per a la formació d'adults a raves d'Internet

Carlos Majordom Mayorga
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Projecte O@sis: Obtenció @utomatizada del seguiment d'indicadors del sistema

Juan María García Gutierrez, Juan María Sandín González
Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social

Projecte Web de segona generació per a l'Ajuntament de Sant Boi Llobregat

Rosa Mª Martin
Josep A. Plaza

Projecte d'i-formació de la Generalitat Valenciana: Implantació de metodologies de formació descentralitzada sobre la intranet de la Generalitat Valenciana

José Vte. Monfort, Enrique Valls
Gemeralitat Valenciana

Projecte de xarxa corporativa amb tecnologia SDH englobant els servicis de comunicacions de veu i dades amb destinació als SSCC del ministeri de Treball i Assumptes Socials

Joseba García Parany, Fernando Martín Moreno
Ministeri de Treball i Assumptes Socials

Projecte per a la Informatització dels Registres Civils: Tecnologia Internet

Mª Esperanza González Blázquez

Projectes PISTA. Suport a la Sanitat

Julián Moltalbán Merlet

Publicació Electrònica de Patents en Internet

Carlos Turmo Blanco
Oficina Espanyola de Patents i Marques

Xarxa corporativa de veu i dades de la Comunitat de Madrid

Javier González Marcos
Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

Xarxa de comunicacions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Juan Carlos García Arratia
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Xarxa educativa aragonesa Ramón y Cajal

Beatriz Aranda Naudín, Javier Lerendegui Ilarri, Javier Mendivil Navarro

Registre de Contractes Laborals a través d'Internet

Ana Cerdeira
Institut Nacional d'Ocupació

Relacions amb els ciutadans. Finestreta única a Extremadura

Juan Francisco Benito Pardo
Isabel Gutiérrez de la Barreda Mena

Renovació dels sistemes de gestió documental de l'Institut Nacional de la Seguretat Social: La base per a un sistema de gestió del coneixement

Juan Carlos Bell Castelo

SHS. Una realitat per a l'administració electronica

Manuel López

Servici de telematriculación per a centres d'ensenyament universitari

José Luis González Sanchez