accesskey_mod_content

S'obri consulta pública per a la revisió de la Directiva (UE) 2016/2102 sobre Accessibilitat Web

20 juliol 2021

La CE busca recaptar dades i opinions de les parts interessades per a avaluar i millorar l'accessibilitat a llocs web i apps del sector públic.

Des del 23 de juny tots els llocs web i apps del sector públic en la UE estan obligats a ser accessibles per a les persones amb discapacitat. Com a últim pas d'este procés, la Comissió Europea ha obert una consulta pública per a la revisió de la Directiva (UE) 2016/2102(Obri en nova finestra) sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. L'objectiu de la consulta és recaptar fins al 25 d'octubre dades i opinions de les parts interessades que servisquen per a avaluar la Directiva i ajudar així a millorar l'accessibilitat de les webs i apps del sector públic.

La consulta ajudarà a avaluar en quina mesurada la Directiva i la seua execució

  • han facilitat l'accés de les persones amb discapacitat als servicis públics i a la informació, reforçant la inclusió social i digital;
  • seguixen sent pertinents i ajustant-se al seu propòsit, a la llum de la legislació i dels canvis en la tecnologia, i
  • han harmonitzat el mercat de l'accessibilitat dels llocs web.

Estats membres de la UE i autoritats regionals i locals, organismes independents que s'ocupen de l'accessibilitat, ONG i organitzacions que representen a les persones amb discapacitat i a aquelles d'edat avançada, parts interessades del sector i proveïdors de tecnologia, organismes acadèmics i de certificació, experts en accessibilitat i ciutadans, especialment les persones amb discapacitat o limitacions funcionals, i persones d'edat avançada estan cridades a expressar la seua opinió i idees sobre el que ha canviat a conseqüència de la Directiva i els seus actes d'execució, si estos seguixen ajustant-se al seu propòsit, quin és l'impacte dels recents avanços tecnològics i si seguixen existint llacunes en allò que és necessari per a tindre uns continguts del sector públic més inclusius i accessibles.

Es pot participar en la consulta emplenant el qüestionari online en la següent direcció (previ registre en el Registre de Transparència de la UE): Consulta pública sobre la Directiva sobre l'accessibilitat dels llocs web(Obri en nova finestra) .

Així mateix, per primera vegada, s'ha publicat un petit qüestionari easy-to-read (fàcil de llegir) accessible per a tots, incloses les persones amb discapacitat cognitiva: Qüestionari easy-to-read sobre la Directiva sobre l'accessibilitat dels llocs web(Obri en nova finestra) .

Els resultats de la consulta s'incorporaran a la revisió i ajudaran a millorar l'impacte de la Directiva en l'accés als llocs web i les aplicacions mòbils del sector públic i serviran de base per a possibles iniciatives polítiques futures relacionades amb l'accessibilitat dels llocs web. Els resultats de la revisió es publicaran en un format accessible al juny de 2022.

Més informació en:  Accessible web & digital content for people with disabilities – review of EU rules (europa.eu)(Obri en nova finestra)

  • Accessibilitat