accesskey_mod_content

Ábrese consulta pública para a revisión da Directiva (UE) 2016/2102 sobre Accesibilidade Web

20 xullo 2021

A CE busca solicitar datos e opinións das partes interesadas para avaliar e mellorar a accesibilidade a sitios web e apps do sector público.

Desde o 23 de xuño todos os sitios web e apps do sector público na UE están obrigados a ser accesibles para as persoas con discapacidade. Como último paso deste proceso, a Comisión Europea ha aberto unha consulta pública para a revisión da Directiva (UE) 2016/2102(Abre en nova xanela) sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público. O obxectivo da consulta é solicitar ata o 25 de outubro datos e opinións das partes interesadas que sirvan para avaliar a Directiva e axudar así a mellorar a accesibilidade das webs e apps do sector público.

A consulta axudará a avaliar en que medida a Directiva e a súa execución

  • facilitaron o acceso das persoas con discapacidade aos servizos públicos e á información, reforzando a inclusión social e dixital;
  • seguen sendo pertinentes e axustándose ao seu propósito, á luz da lexislación e dos cambios na tecnoloxía, e
  • harmonizaron o mercado da accesibilidade dos sitios web.

Estados membros da UE e autoridades rexionais e locais, organismos independentes que se ocupan da accesibilidade, ONG e organizacións que representen ás persoas con discapacidade e a aquelas de idade avanzada, partes interesadas do sector e provedores de tecnoloxía, organismos académicos e de certificación, expertos en accesibilidade e cidadáns, especialmente as persoas con discapacidade ou limitacións funcionais, e persoas de idade avanzada están chamadas a expresar a súa opinión e ideas sobre o que cambiou como consecuencia da Directiva e os seus actos de execución, se estes seguen axustándose ao seu propósito, cal é o impacto dos recentes avances tecnolóxicos e se seguen existindo lagoas naquilo que é necesario para ter uns contidos do sector público máis inclusivos e accesibles.

Pódese participar na consulta cubrindo o cuestionario en liña na seguinte dirección (previo rexistro no Rexistro de Transparencia da UE): Consulta pública acerca da Directiva sobre a accesibilidade dos sitios web(Abre en nova xanela) .

Así mesmo, por primeira vez, publicouse un pequeno cuestionario easy-to-read (fácil de ler) accesible para todos, incluídas as persoas con discapacidade cognitiva: Cuestionario easy-to-read acerca da Directiva sobre a accesibilidade dos sitios web(Abre en nova xanela) .

Os resultados da consulta incorporaranse á revisión e axudarán a mellorar o impacto da Directiva no acceso aos sitios web e as aplicacións móbiles do sector público e servirán de base para posibles iniciativas políticas futuras relacionadas coa accesibilidade dos sitios web. Os resultados da revisión publicaranse nun formato accesible en xuño de 2022.

Máis información en:  Accessible web & dixital content for people with disabilities – review of EU rules (europa.eu)(Abre en nova xanela)

  • Accesibilidade