accesskey_mod_content

La Comissió Europea dona els primers passos cap a una política de dades comuna

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

18 gener 2017

La Comissió Europea ha proposat el passat dia 10 una bateria de solucions jurídiques i polítiques per a impulsar l'economia de les dades de la UE, en el context de la seua Estratègia per al Mercat Únic Digital presentada al maig de 2015.

La Comissió Europea ha proposat fa una mica més d'una setmana importants solucions jurídiques i polítiques per a impulsar l'economia de les dades de la UE, en el context de la seua  Estratègia per al Mercat Únic Digital(Obri en nova finestra)  presentada al maig de 2015.

La Comissió desitja abordar este problema perquè actualment la UE no està aprofitant plenament les possibilitats que oferixen les dades. Per a corregir esta situació, és necessari combatre les restriccions injustificades a la lliure circulació de dades a través de les fronteres, així com diverses incerteses jurídiques. La Comunicació presentada hui esbossa solucions polítiques i jurídiques per a impulsar l'economia de les dades a Europa. La Comissió també ha posat en marxa dos consultes públiques i un debat amb els Estats membres i les parts interessades amb vista a definir els pròxims passos.

En la Comunicació, la Comissió ha proposat també que els Estats membres interessats participen en projectes transfronterers que exploren qüestions emergents relacionades amb les dades en situacions realistes. Alguns projectes sobre la mobilitat cooperativa connectada i automatitzada (CAD), que permet als vehicles connectar-se entre si i amb la infraestructura de la carretera, estan ja en marxa en alguns Estats membres. La Comissió vol recolzar-se en estos projectes i posar a prova les implicacions reglamentàries de l'accés a les dades i de la responsabilitat en relació amb ells.

S'estima que l'economia de les dades va suposar en la Unió 272 000 milions EUR en 2015 (creixement anual del 5,6 %) i que podria donar ocupació a 7,4 milions de persones per a 2020. Les dades poden utilitzar-se per a millorar pràcticament qualsevol aspecte de la vida quotidiana, des de l'anàlisi empresarial a la previsió meteorològica, des d'una nova era en l'àmbit de la medicina que permeta una atenció personalitzada a unes carreteres més segures i amb menys embusos. Per este motiu, la Comunicació de la Comissió subratlla el paper de la lliure circulació de dades en la UE.

A més, un estudi intern(Obri en nova finestra) assenyala l'existència de nombroses restriccions jurídiques o administratives, sobretot en forma de requisits de localització de les dades nacionals, que afecten a la totalitat del mercat de dades de la UE. La supressió d'estes restriccions podria generar fins a 8 000 milions EUR de PIB a l'any.

Totes estes iniciatives es basen en normes estrictes de protecció de les dades personals (el  Reglament General de Protecció de Dades adoptat el passat any(Obri en nova finestra) ) i de la confidencialitat de les comunicacions electròniques (vegeu la proposta d'hui sobre la  privacitat electrònica(Obri en nova finestra) ), atés que la confiança és la base sobre la qual es pot construir una economia de les dades.

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) regula plenament el tractament de les dades personals en la UE, inclosos les dades generades per màquines o les dades industrials que identifiquen a una persona física o la fan identificable. Mitjançant l'establiment d'unes normes de protecció de dades estrictes i uniformes, es garantix la lliure circulació de les dades personals en la UE. No obstant açò, el RGPD no s'aplica a les dades no personals que són industrials o generats per màquines, ni als obstacles a la circulació de les dades personals basades en motius diferents de la seua protecció, per exemple, associats a legislació fiscal o comptable.

Amb la finalitat d'aprofitar al màxim les dades per a l'economia europea, la Comissió:

  • Entaularà diàlegs estructurats amb els Estats membres i les parts interessades per a analitzar la proporcionalitat de les restriccions de localització de dades. L'objectiu serà també arreplegar més informació sobre el caràcter d'aquestes restriccions i les seues repercussions sobre les empreses, en particular les pimes i les de nova creació, i les entitats del sector públic.
  • Posarà en marxa, si resulten necessàries i adequades, mesures coercitives i, si escau, adoptarà noves iniciatives per a combatre les restriccions injustificades o desproporcionades relacionades amb la localització de les dades.

La Comissió ha examinat igualment la inseguretat jurídica creada per les novetats associades a l'economia de les dades i desitja conéixer les diferents opinions sobre les possibles respostes polítiques i jurídiques en relació amb:

  • L'accés a les dades i la seua transferència. L'àmplia utilització de dades no personals generats per màquines pot propiciar grans innovacions, empreses de nova creació i nous models de negoci nascuts en la UE.
  • La responsabilitat pel que fa als productes i servicis basats en les dades. L'actual normativa de la UE en matèria de responsabilitat no està adaptada als productes i servicis digitals i basats en les dades d'hui en dia.
  • La portabilitat de les dades. Actualment, la portabilitat de les dades no personals resulta complicada, per exemple quan una empresa vol traslladar grans quantitats de dades pròpies d'un proveïdor de servicis en el núvol a un altre.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Programari Lliure
  • Govern obert
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General