accesskey_mod_content

Forja del CTT

Per a aquelles solucions del CTT que desitgen construir una comunitat de desenvolupament al voltant del seu projecte programari lliure, s'ha creat l'organització forja-CTT dins del gran entorn col·laboratiu públic de GitHub , en la qual les administracions públiques poden crear i gestionar els seus repositoris i propiciar la col·laboració tant amb el sector públic com amb el sector privat.

https://github.com/ctt-gob-es(Obri en nova finestra)

Característiques d'en. Forja-CTT GitHub

Les solucions que ho desitgen poden sol·licitar un repositori dins de l'organització Forja-CTT en GitHub . Estos repositoris podran habilitar, segons les seues necessitats, l'ús d'estes funcionalitats:

  • Gestió de codi font. Gestió del codi font de la solució a través d'un repositori GIT . Este repositori és l'entorn de treball i es troba en desenvolupament i en contínua evolució, per tant pot haver-hi materials incomplets i programari amb defectes pendents de solucionar. El lloc preferent on subministrar les versions oficials i estables del producte  englobant codi font, documents d'instal·lació, integració, etc. serà l'Àrea de Descàrregues de la solució CTT associada.
  • Gestió d'Incidències. Es pot gestionar la notificació, evolució i resolució de les sol·licituds relacionades amb cada repositori: incidències del servici, sol·licituds de suport, sol·licituds de millora, etc.
  • Wiki . Creació i gestió de la documentació de la solució en el repositori de forma col·laborativa.
  • Llistes de distribució. GitHub no facilita suport a llistes però aquelles solucions que necessiten llestes de distribució de correu electrònic per a facilitar la coordinació i col·laboració entre els diferents actors i usuaris podran utilitzar el servici de llistes de distribució oferit des del CTT .

L'organització Forja CTT està reconeguda en GITHUB com a espai del sector públic:

https://government.github.com/community/

Participació en Forja-CTT

L'està Forja-CTT oberta a la participació des de qualsevol sector: públic, empresarial o privat.