accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Materials i informació d'utilitat per a la implantació del Reial decret 1112/2018

El 20 de setembre de 2018 va entrar en vigor la majoria de les provisions del nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) que  trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra) .

(English Version) Royal Decree 1112/2018(Obri en nova finestra) , on the accessibility of websites and mobile applications in the public sector (PDF)

 • Principals novetats del RD 1112/2018

  Conté un resum de les diferents novetats que introduïx el Reial decret 1112/2018.

 • Estàndards d'aplicació

  Conté informació sobre els estàndards a aplicar per al compliment del RD 1112/2018.

 • Model de Declaració d'accessibilitat

  Conté informació sobre la "declaració d'accessibilitat" que han d'incloure tots els llocs web i aplicacions mòbils dels organismes del sector públic.

 • Seguiment i presentació d'informes

  Conté informació sobre el seguiment i el monitoratge que s'haurà de dur a terme amb la finalitat de comprovar la conformitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils amb els requisits d'accessibilitat exigits pel RD 1112/2018 i la presentació d'informes davant la Comissió Europea.

 • Revisions d'accessibilitat

  Conté informació relacionada amb les revisions d'accessibilitat que han de realitzar els organismes del sector públic, informació sobre com realitzar aquestes revisions a partir del Servici de diagnòstic en línia de l'Observatori d'Accessibilitat Web i informació sobre la Ferramenta IRA.

 • Unitats Responsables d'Accessibilitat

  Conté informació sobre les Unitats Responsables d'Accessibilitat (abast, funcions i designacions oficials)

 • Preguntes Freqüents

  Esta secció oferix un conjunt de Preguntes Freqüents sobre el RD 1112/2018