Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

ACCEDA - Sede e Xestión-e de Procedementos

 • Nomee Abreviado:
  ACCEDA
  Resumo:
  ACCEDA - Acceso dos Cidadáns aos Expedientes da Administración -, é unha plataforma modular que integra tres compoñentes principais: unha sede-e; un completo xestor para a tramitación electrónica dos expedientes que se inician na sede; e unha ferramenta para a súa administración e configuración, que inclúe un xestor de contidos da sede e un editor de formularios propio.

  Este servizo está dispoñible na nube para a Administración Xeral do Estado, para o resto de organismos a versión será instalable on-premise.

  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Produto instalable
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  ACCEDA Demo

  Pode solicitar acceso á contorna de probas ACCEDA Demo, cubrindo o formulario que atopará no url a seguir: https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/accedademo , indicando no campo Tipo: "Solicitude de acceso a acceda-demo".

  O acceso a esta contorna Demo require de conexión á Rede SARA.

  Contacto

  En xeral, para calquera consulta ou pedimento relacionado con ACCEDA:

  https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/acceda

  Tipo de Solución:
  Aplicación de Fontes Abertas
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Tramitación electrónica , Xestión de servizos e sistemas , Sitios web, sedes electrónicas e atención á cidadá
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  EUPL (European Public License)
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  PHP , Servicios Web
  Sistema Operativo:
  Linux , Windows

  Descrición

  ACCEDA - Acceso dos Cidadáns aos Expedientes da Administración - é unha plataforma modular que ofrece de maneira sinxela:

  1. Unha sede electrónica e un completo xestor de contidos para a súa configuración.
  2. Un xestor de procedementos administrativos electrónicos, que inclúe desde a iniciación de expedientes por parte do cidadán/solicitante ata a emisión de requirimentos, notificacións/comunicacións, resolucións, etc. por parte do tramitador.
  3. Unha ferramenta para a creación e configuración sinxela dos este procedementos, con xestión de usuarios e editor de formularios propios.

  A estrutura da plataforma ACCEDA pódese observar na seguinte imaxe.

  Estrutura ACCEDA

   

  Desde a Sede-e, o Ciudadano/Solicitante ACCEDA pode iniciar os seus expedientes electrónicos, consultar o seu estado (Como vai o meu?), comparecer notificacións/comunicacións na sede e recibir avisos por correo electrónico para estar informado sobre a súa tramitación.

  O Tramitador de expedientes ACCEDA permite aos usuarios tramitadores unha completa xestión da tramitación dos expedientes, do silencio administrativo, emitir e xestionar requirimentos, enviar notificacións e comunicacións, xestionar a documentación asociada ao expediente, remitila a outras unidades, arquivar un expediente, etc.

  Pola súa banda, desde o Xestor de Sede e Procedementos, o Administrador ACCEDA pode crear novos procesos ou procedementos administrativos configurando os parámetros dos mesmos e deseñando formularios de interacción co cidadán. Ademais, será capaz de xestionar todo o contido relativo coa sede electrónica, incluíndo avisos, noticias, ferramentas, ligazóns de interese, etc.

   

  Ventajas do uso de ACCEDA

  ACCEDA está deseñado para a implementación de forma rápida e flexible dos diferentes procedementos pertencentes a un organismo, mellorando deste xeito a eficiencia dos trámites administrativos e eliminado o uso de papel cara a unha verdadeira administración dixital.

  Facilita o cumprimento do dereito do cidadán a relacionarse electronicamente coa administración, en todas as súas actuacións administrativas e o cumprimento dos organismos da Lei 39/2015.

  De feito, ten como obxectivo reducir a fenda dixital entre organismos, ofrecendo un servizo que posibilita a posta en marcha da súa sede así como a xestión electrónica dos seus procedementos administrativos, dunha forma rápida, cun esforzo reducido e cun custo baixo.

  O seu uso permite a análise das diferentes etapas do ciclo de vida dun expediente o que contribúe á mellora de procedementos, formularios de solicitude, fluxos de estado e definición de modelos de resolucións.

  A aplicación está pensado para que o seu uso sexa intuitivo tanto para cidadáns como administradores e tramitadores.

  ACCEDA é modular e flexible permitindo configurar e utilizar ou non a maioría das funcionalidades segundo os requisitos específicos de cada organismo: representación, arquivado, silencio administrativo, edición da solicitude, estados de tramitación, etc.

  Así mesmo, a exportación das funcionalidades vía servizos web facilita a integración con aplicacións propietarias, tanto no sentido de entrada, como de saída, grazas á implementación de disparadores en procesos de xestión de expedientes.

   

  Modos de provisión de ACCEDA

  • Mediante distribución do código fonte, para a súa instalación nas dependencias do organismo. Se está interesado neste modo diríjase ao código fonte de ACCEDA dispoñible na sección de Descargas.
  • Modelo Cloud ou Servizo na nube, aloxado nas infraestruturas da SGAD. Se está interesado neste modo, por favor, siga as instrucións indicadas no documento Guías Rápidas  de  ACCEDA na Nube dispoñible na sección de Descargas.

   

  Proxecto cofinanciado con fondos FEDER

  Noticias

  08 September 2021

  Curso básico de ACCEDA Desplegar acordeon

  O próximo 4 de outubro está previsto que se inicie un curso en liña sobre ACCEDA no portal FEDAP. A modalidade do curso será enteiramente en liña, equivalente a 15 horas presenciais, con número de prazas limitado e centrarase nos aspectos básicos da ferramenta.

  O curso está orientado tanto a usuarios tramitadores como a responsables técnicos (persoal funcionario), cun módulo dedicado á aplicación de tramitación de expedientes e as súas funcionalidades, e outros dous módulos orientados á xestión dos contidos da sede-e e a configuración de procedementos administrativos. Inclúe tamén exercicios prácticos, para cuxa realización se require conexión á rede SARA.

  En caso de estar interesados na realización do curso, ou de que puidesen haber usuarios nos vosos organismos que poderían realizalo, accedan á seguinte ligazón e realicen a súa solicitude:

   

  https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/4081/RJFf

   

  28 June 2021

  Suspensión de novas incorporacións Desplegar acordeon

  A Secretaría Xeral de Administración Dixital informa que, de maneira temporal e con motivo dos traballos de evolución tecnolóxica do servizo Acceda na Nube,  queda suspendida, temporalmente, a incorporación ao mesmo de novos organismos. Publicaranse novas noticias sobre o avance do proceso e a futura dispoñibilidade de  este servizo

  30 November 2020

  Novas condicións de uso de ACCEDA Despregar acordeon

  A Secretaría Xeral de Administración Dixital, iniciou o proceso para renovar tecnoloxicamente a plataforma ACCEDA e adaptala ás novas tendencias de automatización de procesos. Para iso, xa  prepara algúns traballos técnicos iniciais para avanzar en  este obxectivo, cuxa consecución vai requirir un gran esforzo, xa que será paralelo ao xa habitual de manter aberto o servizo actual para os organismos que xa o están utilizando.

   

  Por este motivo,  acordouse conter as novas demandas para  o uso do servizo ACCEDA a partir do próximo día 1 de decembro de 2020. Desde esta data, entrarán en  vigor as seguintes  condicións:

   

  •             Cada organismo, da Administración Xeral do Estado, interesado no consumo de ACCEDA deberá abrir unha incidencia tipo “Mostra de interese” antes de solicitar o alta en Preprodución.

   

  •             Cada solicitude de Mostra de interese polo uso do servizo  ACCEDA, deberá ser acompañada dun informe asinado por o  responsable do organismo solicitante onde expoña   xustificación suficiente, para que se poida valorar a oportunidade de aceptar a súa demanda.

  27 July 2020

  Curso básico de ACCEDA Despregar acordeon

  O próximo 19 de outubro está previsto que se inicie un curso en liña sobre ACCEDA no portal FEDAP. A modalidade do curso será enteiramente en liña, equivalente a 15 horas presenciais, con número de prazas limitado e centrarase nos aspectos básicos da ferramenta.

  O curso está orientado tanto a usuarios tramitadores como a responsables técnicos (persoal funcionario), cun módulo dedicado á aplicación de tramitación de expedientes e as súas funcionalidades, e outros dous módulos orientados á xestión dos contidos da sede-e e a configuración de procedementos administrativos. Inclúe tamén exercicios prácticos, para cuxa realización se require conexión á rede SARA.

  En caso de estar interesados na realización do curso, ou de que puidesen haber usuarios nos vosos organismos que poderían realizalo, accedan á seguinte ligazón e realicen a súa solicitude:

   

  https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/4081/RJFf

  13 May 2020

  Nova versión de ACCEDA (v. 5.0.3) Despregar acordeon

  Despregouse en produción, esta  nova actualización que inclúe melloras sobre  as xa habilitadas sobre as dispoñibles na versión 5.0, onde se achegaron, entre outras capacidades, unha maior flexibilidade a xestión de estados do expediente, a dispoñibilidade dun índice que permite a ordenación de documentos, a posibilidade de incorporar ao expediente documentos externos ou o uso de firma lonxeva.

  Coa nova versión facilítase e potencia  o uso de Carpeta Ciudadana  e permítese a remisión de documentos dun expediente ACCEDA a calquera outro organismo, a través do servizo horizontal GEISER.

  Tamén se corrixiron algúns erros, que afectaban o funcionamento óptimo da plataforma, en aspectos tales como a xestión de interesados e representantes. Tamén se dotou á aplicación de Tramitación de capacidade para a incorporación ao expediente de documentación voluminosa  nun arquivo ZIP e máis flexibilidade no enchemento de datos, que antes eran obrigatorios, como o teléfono ou o enderezo postal.

   

  01 March 2018

  AIREF fai uso da solución ACCEDA para a súa Sede electrónica Despregar acordeon

  Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIREF) ten como misión velar pola sustentabilidade das finanzas públicas, e garantir o cumprimento efectivo polas Administracións Públicas do principio de estabilidade orzamentaria recollido no art. 135 da Constitución Española.


  En aras do cumprimento da normativa aplicable, este organismo dispón desde hai uns meses dunha Sede electrónica, que se implantou apoiada sobre a solución horizontal ACCEDA na súa modalidade na Nube. Deste xeito, ademais de facilitar a relación electrónica co cidadán (persoas físicas ou xurídicas), AIREF conta cunha aplicación completa para a tramitación dos seus expedientes. Á súa vez, o administrador de procedementos da solución, permítelle publicar e configurar novos procedementos administrativos co seu formulario específico, dunha forma sinxela e sen desenvolvemento.


  Actualmente a súa sede electrónica na nube utiliza a versión 4.1 de ACCEDA. No entanto, tratándose dun servizo Cloud, as novas funcionalidades e melloras de ACCEDA incorpóranse a esta instancia de forma periódica.

  Pulse na seguinte ligazón para visitar a Sede-e de AIREF(Abre en nova xanela) .

  09 October 2017

  Versión 3.6 de ACCEDA dispoñible para descarga baixo licencia EUPL Despregar acordeon

  A plataforma ACCEDA – Sede e Xestión electrónica de procedementos - ponse a disposición das AA.PP. que o precisen, como servizo na Nube ou como produto instalable nas infraestruturas do organismo.

  Para a súa instalación nas propias infraestruturas, o código fonte de ACCEDA distribúese baixo licencia EUPL de tal forma que, respectando as condicións establecidas nesta, a entidade que o descarga poida evolucionar e/ou adaptar a solución horizontal ás súas necesidades específicas, se así o precisa.

  Recentemente, púxose a disposición na área de Descargas da solución neste Portal de Administración Electrónica (PAE)(Abre en nova xanela) , un novo pack co código fonte correspondente á versión 3.6 da plataforma, liberado baixo licencia EUPL v. 1.1. Con múltiples melloras, a versión 3.6 de ACCEDA inclúe como funcionalidade máis destacada, a integración coa Pasarela de Pago(Abre en nova xanela) para o pago telemático de taxas.

  03 August 2017

  Nova Sede electrónica da D.X. da Garda Civil sobre ACCEDA na Nube Despregar acordeon

  A D.X. da Garda Civil pon en marcha a súa nova Sede electrónica, implantada sobre a instancia de ACCEDA MultiSede na nube.

  A súa nova sede arrinca sobre a versión 3.6. de ACCEDA que inclúe, como funcionalidade máis destacable, a integración coa Pasarela de Pago para o pago telemático de taxas. Con esta sede ACCEDA, a D.X. da Garda Civil pode pór a disposición da cidadanía novos trámites electrónicos, que antes levaban a cabo de forma presencial. Entre outros, a nova sede inclúe 28 procedementos de licenzas e autorizacións de armas, explosivos, seguridade de instalacións, cartuchería e pirotecnia, seguridade privada, etc.

  Sinalar que, á súa vez, a Garda Civil está a implantar outra instancia de ACCEDA nas súas infraestruturas (ACCEDA como produto), destinada á tramitación de procedementos internos.

  Para acceder á nova Sede da D.X. da Garda Civil, pulse aquí .

  22 March 2017

  O Instituto CERVANTES opta pola plataforma ACCEDA para a posta en marcha da súa Sede electrónica Despregar acordeon

  ACCEDA nace coa finalidade de constituír un servizo ou aplicación horizontal a disposición de todas as AA.PP. que, deseñada de forma modular, integra tres compoñentes principais: unha sede electrónica; un xestor para a tramitación completa dos expedientes administrativos iniciados na sede; e unha ferramenta para a súa administración e configuración, que inclúe un xestor de contidos e un editor/deseñador de formularios propio.

  ACCEDA ofrécese como servizo na nube (ACCEDA Cloud), ou como solución de fontes abertas a implantar nas infraestruturas do organismo interesado.

  Desde hai uns meses, o Instituto Cervantes dispón dunha sede electrónica e unha aplicación de tramitación en produción, que se implantou sobre unha instancia de ACCEDA Cloud.

  Recentemente, levouse a cabo a actualización desta instancia á última versión de ACCEDA (v. 3.5) que, entre outras melloras, inclúe integración completa co servizo Notific@, e un deseño responsive da sede electrónica.

  Pode acceder á Sede-e do Instituto Cervantes pulsando aquí .

  24 November 2016

  Integración da plataforma ACCEDA co servizo Notific@ Despregar acordeon

  Outra das funcionalidades relevantes que incorpora a versión 3.5 de ACCEDA, é a integración da plataforma co servizo Notific@. Esta integración posibilita, para cada procedemento administrativo definido e configurado en ACCEDA:

  1) Parametrización das opcións de envío: canle de notificación - Sede-e ACCEDA e Cartafol Cidadán; DEH obrigatorio; DEH voluntario / envío postal, etc. -; días de retardo para a posta a disposición a través do DEH ou mediante envío postal; prazo para a caducidade das notificacións; organismo emisor, etc.

  2) Remisión a Notific@, desde o módulo de xestión de ACCEDA, das notificacións que se emitan como parte da tramitación dos expedientes (requirimentos, resolucións, outras notificacións ou comunicacións).


  3) Xestión de notificacións pendentes, notificadas e rexeitadas (de forma expresa ou vencido o prazo de caducidade).


  4) Comparecencia e acceso ao contido da notificación, a través da área das miñas Notificacións ou Os meus Expedientes da Sede-e. Propagación dos cambios no estado das notificacións entre ACCEDA e Notific@.

  28 October 2016

  Nova versión de ACCEDA con deseño Responsive Despregar acordeon

  ACCEDA evoluciona cara á súa versión 3.5 que incorpora, entre outras novidades, un deseño Responsive da interface do módulo de Sede electrónica.

  Actualmente, o uso de dispositivos móbiles para navegar por internet experimenta un crecemento constante. Por este motivo, levouse a cabo un labor de redeseño e incorporación de capacidades Responsive, que permite a adecuada visualización dunha Sede-e implementada con ACCEDA, independentemente do dispositivo que o cidadán utilice no acceso (móbiles, tabletas, etc.). Mellórase sensiblemente a experiencia do usuario, cunha web adaptable e flexible.

  A nova versión foi despregada recentemente na instancia de ACCEDA sobre a que se apoia a Sede electrónica da Secretaria de Estado de Administracións Públicas (SEAP).(Abre en nova xanela)

  19 July 2016

  Actualización da Sede-e da UNED á versión 3.0 de ACCEDA Despregar acordeon

  A Sede-e da UNED utiliza xa a última versión de ACCEDA , completándose a actualización desde a versión 2.5 á 3.0.

  A UNED fai uso da plataforma ACCEDA como servizo na nube, que implementa a súa Sede-e, e permítelle dispor á súa vez dun completo xestor para a tramitación electrónica dos seus expedientes e a administración dos seus procedementos.

  A versión 3.0 de ACCEDA incorpora múltiples novidades, entre as que se atopan as seguintes:

  • Nova Bandexa de Entrada para tramitadores, con filtro por procedemento, estado e ámbito
  • Posibilidade de traspaso de expedientes entre distintos ámbitos, por cambio de custodia ou tramitación compartida
  • Vinculación (asociación) de expedientes
  • Melloras na xestión do silencio administrativo
  • Incorporación de resolucións asinadas-e de forma externa a ACCEDA (como opción adicional á sinatura de forma interna en ACCEDA ou mediante remisión ao Portafirmas)
  • Firma básica


  A Sede-e da UNED atópase accesible no url habitual ( https://sede.uned.es/ ).

  13 January 2014

  Liberación do código de ACCEDA Despregar acordeon

  A D.X. de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica libera as fontes da aplicación ACCEDA para facilitar o seu uso polas AAPP

  As fontes de ACCEDA foron liberados con licenza EUPL para permitir ás administracións públicas receptoras a posibilidade de evolucionar ou personalizar o produto.

  O código fonte e instrucións de instalación atópanse dispoñibles a través do proxecto ACCEDA na Forxa do CTT: http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/acceda(Abre en nova xanela)

  05 October 2011

  Nova versión - Acceda 2.0 Despregar acordeon

  Acaba de porse a disposición de todas as administracións interesadas a nova versión de Acceda, o xestor de sede electrónico e tramitador electrónico desenvolvido polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

  Na nova versión salientouse aínda máis a modularidad da aplicación, a integración mediante servizos web e a fácil integración con diferentes subsistemas externos particulares de cada organización. Deste xeito Acceda pode utilizarse no seu conxunto, coa súa completa funcionalidade, ou poden utilizarse módulos específicos que resolvan algunha carencia ou necesidade noutra plataforma.

  Ademais, a mellora da aplicación baséase na experiencia solicitada durante o seu uso en diferentes organismos como o propio Ministerio de Facenda e Administracións Pública con todas as Delegacións e Subdelegacións de Goberno, o Ministerio da Presidencia, o Ministerio de Asuntos Exteriores, o Ministerio de Defensa, etc. Por tanto, contempláronse números casos de uso moi diferentes entre si.

  Algunhas das novas funcionalidades dispoñibles destacadas nesta nova versión son:

  Melloras na Xestión

  • Interconexión con aplicacións externas pare o consumo de servizos ou o uso por terceiras aplicacións.
  • Integración coa aplicación Portafirmas do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para enviar documentos e resolucións ao Portafirmas externo de modo que os xestores de alto nivel poidan realizar todas as operacións de firma no mesmo contorna.
  • Nova xestión de recursos (usuarios, cabeceiras, persoais, etc.) centralizada para os administradores xestores de procedementos.
  • Xestión de expedientes por persoas físicas ou xurídicas e contemplando as figuras de solicitante, representado ou interesado.

  Melloras no Deseño

  • Novo deseño: máis manexable, rápido e fácil de usar do backend de tramitación.
  • Sistema de categorías dinámico para procedementos tanto internos como externos.
  • Novo sistema de personalización de cabeceiras de documento.

  Mejoras Técnicas

  • Nova versión do framework MVC (Zend 1.11.1)
  • Emprego dun modelo de datos empregando ORM (Doctrine 1.2)
  • Centralización no uso de todos os ficheiros relacionados con expedientes a través de módulos configurables. Permite utilizar sistemas externos de xestión documental

  No desenvolvemento desta versión destácase que tamén participou o Ministerio de Asuntos Exteriores que se encargou do desenvolvemento dalgunhas destas funcionalidades.

  01 November 2010

  Acceda - Sede Electrónica - Trámite de Procedementos Despregar acordeon

  O Ministerio de Política Territorial e Administración Pública puxo en funcionamento a súa sede electrónica o pasado mes de marzo utilizando a aplicación ACCEDA desenvolvida para este propósito polo propio Ministerio baseándose en sistemas LAMP (linux, apache, mysql e php). A utilización de produtos de fontes abertas que nestes casos concretos poden obterse gratuitamente permiten a súa posible implantación en múltiples organismos cun custo menor que outras solucións.

  O Ministerio de Política Territorial ofrece o código da súa aplicación a aqueles organismos interesados en utilizala. De feito, a data do 1 de marzo de 2010, recibíronse pedimentos de cesión da aplicación de varios organismos (Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores, IMSERSO e Ministerio de Presidencia). Debido a esta demanda, está a pensarse en montar unha infraestrutura que poida dar soporte aos novos pedimentos de cesión da aplicación, para que mesmo chegue ás CCAA e ás EELL.

  Actualmente Acceda atópase instalada e dando servizo en produción, ademais de en o propio Ministerio de Política Territorial e Administración Pública, no Ministerio de Presidencia e no Ministerio de Asuntos Exteriores. Tanto no IMSERSO como no Ministerio de Defensa está previsto que Acceda instálese proximamente, xa que en ambos os organismos están a realizarse os labores de integración cos seus correspondentes Registros e aplicacións propias da súa xestión.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas