Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Repositori d'expedients electrònics

 • Descripció Funcional

  > Manipulació d'expedients: disposarà d'assistents per a acumular i disgregar expedients, així com establir les seues dades i estat de tramitació. Permetrà també consultar l'històric d'accions realitzades amb l'expedient.

  > Zona d'esborranys: Disposarà d'un àrea on es gestionaran els documents no definitius. Tots els documents nous es generaran en esta carpeta. Haurà de permetre l'edició de documents.

  > Gestión de Documentos: Permetrà crear, modificar, esborrar i moure de carpeta els documents definitius o esborranys. En particular, permetrà moure documents de la carpeta d'esborranys a la carpeta de documents definitius.

  > Funcions de firma: S'integrarà amb la Plataforma d'@firma amb la finalitat d'enviar els documents a firma. Una vegada firmats els depositarà en l'arxiu digital.

  > Asistente per a enviament mitjançant la bústia d'eixida. D'entrada tot document que s'haja d'enviar mitjançant el sistema haurà de pertànyer a un expedient. No es permetrà l'ús de la bústia d'eixida de manera aïllada. La bústia d'eixida donarà tres opcions: enviament en una bústia d'entrada, enviament al ciutadà mitjançant notificació electrònica utilitzant els servicis de SISTRA i impressió dels documents i enviament manual

  > Des de la bústia d'entrada es podrà: crear un expedient nou a partir de l'enviament, acumular els documents arribats a un expedient ja existent o bé remetre l'enviament a un una altra unitat orgànica.

  Descripció Tècnica

  Tecnologia: J2EE
  Base de dades: ORACLE / PostgreSQL
  Servidor d'aplicacions: JBoss

Responsable