accesskey_mod_content

El Reial decret 3/2010, arreplegat en l'article 156 de la Llei 40/2015, establix les instruccions tècniques de seguretat, essencials per a aconseguir una adequada, homogènia i coherent implantació dels requisits i mesures arreplegats en l'Esquema Nacional de Seguretat.

Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllaces relacionatsEnllaços relacionats