accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Autònoma d'Andalusia

 Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

ANDALUSIA. Conselleria de Turisme i Comerç

07 gener 2015

Orde de 26 de novembre de 2014, per la qual es crea i regula la composició, atribucions, funcionament i mètode de treball del Comité de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Telecomunicacions (TIC).
BOJA: Núm. 3 de 07/01/2015

 • Seguretat

ANDALUSIA. [Llei 1/2014, de Transparència pública d'Andalusia]

30 juny 2014

Llei 1/2014, de 24 de juny, de Transparència Pública d'Andalusia.
BOJA: Núm. 124 de 30/06/2014

 • Govern obert

ANDALUSIA. Conselleria d'Economia, Innovació i Ciència

18 gener 2011

Decret 1/2011, d'11 de gener, pel qual s'establix la política de seguretat de les tecnologies de la informació i comunicacions en l'Administració de la Junta d'Andalusia.
BOJA: Núm. 11 de 18/01/2011

 • Seguretat

ANDALUSIA. Conselleria d'Economia, Innovació i Ciència

30 novembre 2010

Acord de 16 de novembre de 2010, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el Pla Director de Seguretat dels Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Administració de la Junta d'Andalusia (2010-2013).
BOJA: Núm. 234 de 30/11/2010

 • Seguretat

ANDALUSIA. Conselleria de Justícia i Administració Pública i Conselleria de Cultura

Orde de 20 de febrer de 2007, conjunyix de les Conselleries de Justícia i Administració Pública i de Cultura, per la qual es regula la implantació i ús del Sistema d'Informació per a la Gestió dels Arxius de titularitat i/o gestió de la Junta d'Andalusia (projecte @rchivA Andalusia).
BOJA: núm. 71 d'11/04/2007

 • Servicis electrònics

ANDALUSIA. Conselleria de Justícia i Administració Pública

03 març 2008

Decret 68/2008, de 26 de febrer, pel qual se suprimix l'aportació de la fotocòpia dels documents indentificativos oficials i del certificat d'empadronament en els procediments administratius de l'Administració de la Junta d'Andalusia i s'establix la seu electrònica per a la pràctica de la notificació electrònica.
BOJA: 03/03/2008

 • Servicis electrònics
 • Ciutadà

ANDALUSIA.[Llei 9/2007, de l'Administració de la Junta d'Andalusia]

31 octubre 2007

Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia.
BOJA: 31/10/2007

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat

Andalusia. Conselleria d'Innovació, Ciència i Empresa

05 maig 2007

Acord de 26 de desembre de 2006, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el Pla de Desenvolupament de la Societat de la Informació a Andalusia 2007-2010.
Pla Andalusia Societat de la Informació (ASI).
BOJA: nº 88 de 05/05/2007 

 • Ciutadà
 • Empresa

ANDALUSIA. Conselleria de Justícia i Administració Pública

27 octubre 2006

ORDE d'11 d'octubre de 2006, per la qual s'establix la utilització de mitjans electrònics per a l'expedició de còpies autenticades.
BOJA: núm. 209 de 27/10/2006

 

 • Servicis electrònics

ANDALUSIA. Conselleria de Justícia i Administració Pública

27 octubre 2006

ORDE d'11 d'octubre de 2006, per la qual es regula l'ocupació del sistema port@firma, per a la firma electrònica reconeguda de documents en suport electrònic.
BOJA núm. 209 de 27/10/2006

 • Identitat i Firma electrònica

ANDALUSIA. Conselleria de Justícia i Administració Pública

09 agost 2005

Decret 177/2005, de 19 de juliol, pel qual es modifica el Decret 317/2003, de 18 de novembre, pel qual es regulen les Cartes de Servicis, el sistema d'avaluació de la qualitat dels servicis i s'establixen els Premis a la Qualitat dels servicis públics.
BOJA: 09/08/2005

 • Govern obert

ANDALUSIA. Conselleria de Justícia i Administració Pública

15 juliol 2003

Decret 183/2003, de 24 de juny, pel qual es regula la informació i atenció al ciutadà i la tramitació de procediments administratius per mitjans electrònics (Internet).
BOJA: 15/07/2003

 • Ciutadà
 • Servicis electrònics

ANDALUSIA. Conselleria de Justícia i Administració Pública

21 novembre 2003

Decret 317/2003, de 18 de novembre, pel qual es regulen les Cartes de Servicis, el sistema d'avaluació de la qualitat dels servicis i s'establixen els Premis a la Qualitat dels servicis públics.
BOJA: 21/11/2003

 • Govern obert
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General