accesskey_mod_content

Publicacións oficiais da colección Administración electrónica

Publicacións que na súa maioría forman parte do programa editorial do ministerio baixo o nome de serie ou colección " Administración electrónica".
Relación de títulos en orde alfabética.

A-D (títulos alfabéticos de Catálogos, Declaracións, Dicionarios, Directrices)

Descrición bibliográfica das publicacións:
 
 

Articles and provisions relating to e-government of the Laws 39/2015 and 40/2015 (2021)

01 agosto 2021

portada publicacion oficial Articles and provisions relating to e-government of: Law 39/2015, of 1 October, on Common Administrative Procedure of Public Administrations (and) Law 40/2015, of 1 October, on the Legal Regime of the Public Sector.

Writing and coordination: Secretariat-Xeral for Dixital Administration (SGAD)
Edited by: © Ministry of Economic Affairs and Dixital Transformation Office of the Xeral Technical Secretary. Publishing Centre, August 2021. (Series: Administración electrónica) 1 PDF de 35 p. impresas. NIPO: 094-21-057-6

 • Leis 39 e 40

Arranxo sobre o recoñecemento dos Certificados de Criterios Comúns no campo da seguridade da Tecnoloxía da Información (2007)

01 maio 2007

Promovido por, Ministerio de Administracións Públicas. Dirección Xeral de Modernización Administrativa.- 1ª ed. internet .- edita, Ministerio de Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica, maio 2007.- (Colección: Administración electrónica).- 1 pdf de 8 p. impresas. NIPO : 326-07-019-4

 • Seguridade

Catálogo de servizos de administración dixital (3ª ed.) (2018)

01 novembro 2018

Catálogo de servizos de administración dixital. Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 3ª edición electrónica, novembro de 2018.- 1 ficheiro PDF de 103 p.
Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública, © Ministerio de Facenda. Centro de Publicacións. Colección: administración electrónica. NIPO (MPTFP): 277-19-013-7. NIPO (MINHAC): 185-19-062-X

 • NOTA: O Catálogo de Servizos de Administración Dixital da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) ten como obxecto difundir os servizos comúns, infraestruturas e outras solucións que se pon a disposición das Administracións Públicas para contribuír a impulsar o desenvolvemento da Administración Dixital e mellorar os servizos que se ofrecen a cidadáns e a empresas, ou internamente aos empregados públicos.

 • Remite aos servizos específicos descritos no Centro de Transferencia de Tecnoloxía (CTT)
 •  Información complementaria e actualizacións en curso na sección: Catálogo de servizos de administración dixital
 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Identidade e Firma electrónica
 • Cloud Computing
 • Leis 39 e 40
 • Desenvolvemento de Sistemas

Criterios de seguridade, normalización e conservación das aplicacións utilizadas para o exercicio de potestades (2004)

01 xuño 2004

Promovido por, Consello Superior de Informática e para o Impulso da Administración Electrónica. Edita, Ministerio de Administracións Públicas.- [2ª ed. electrónica], xuño de 2004. (Colección: administración electrónica).-1 ficheiro PDF de 171 p. impresas. NIPO (publicación electrónica): 326-04-044-9. O MAP realizou desde esta obra unha publicación oficial impresa en decembro de 2004. NIPO (publicación impresa): 326-04-047-5.  ISBN: 84-95912-23-6

 • Seguridade
 • Interoperabilidade

Declaración de Berlín sobre a sociedade dixital e a administración dixital baseada en valores (2021)

01 agosto 2021

portada publicación oficialDeclaración de Berlín sobre a sociedade dixital e a administración dixital baseada en valores: na reunión ministerial durante a presidencia alemá do Consello da Unión Europea o 8 de decembro de 2020. Copyright da tradución: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Secretaría Xeral Técnica. Centro de Publicacións, Agosto 2021. 1 ficheiro PDF de 20 p.(Colección: Administración electrónica).- NIPO: 094-21-058-1 

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Declaración de Prácticas de Validación de @firma (versión 9.0) (2016)

01 maio 2016

Declaración de Prácticas de Validación de @firma (versión 9.0). Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).- 1ª edición electrónica, maio de 2016.- 1 ficheiro pdf de 54 p. impresas.- Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.- Colección: administración electrónica. NIPO (PDF): 630-16-381-4

 • NOTA: Publicación de a nova versión do documento de Declaración de Prácticas de Validación (DPV) para os servizos ofrecidos pola plataforma @sinatura do MINHAP. Ofrécese a usuarios rexistrados en CTT este documento e outros de interese.

 •  Información complementaria: Plataforma de validación de firma electrónica @firma

 • Identidade e Firma electrónica

Declaración de servizos compartidos (2015)

01 novembro 2015

A declaración de servizos compartidos é un documento anexo da Estratexia TIC 2015-2020. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). [novembro de 2015]. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. - 1 ficheiro pdf de 76 p. Colección: administración electrónica. NIPO: 630-15-211-9

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns

Declaración ministerial de Mälmo sobre a administración electrónica (castelán) (2010)

01 maio 2010

Declaración Ministerial sobre a administración electrónica. Adoptada de forma unánime en Malmö, Suecia, o 18 de novembro de 2009; dada na 5ª Conferencia Ministerial (da Unión Europea) sobre Administración Electrónica, 2009. Malmö.  Promove a tradución: Dirección Xeral para o Impulso da Administración Electrónica. Tradución realizada pola Presidencia Española da UE 2010.- Edita: Ministerio da Presidencia. Secretaría Xeral Técnica, [publicado en maio de 2010].- 1 ficheiro pdf de 6 p. impresas.-(Colección: Administración electrónica). NIPO: 000-10-076-7

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Dicionario de conceptos e termos da Administración Electrónica (7ª ed.) (2021)

01 maio 2021

icona nova  Dicionario de conceptos e termos da Administración Electrónica. Publicación elaborada por Miguel Solano Gadea para a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 7ª edición electrónica, maio de 2021. Edita, © Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital ; © Ministerio de Facenda. 1 ficheiro PDF de 811 p. Colección: administración electrónica. NIPO (MINECO): 094-21-039-3 ; NIPO (MINHAC): 185-21-055-9

Esta publicación realízase tamén en formato ePUB Dicionario de conceptos e termos da Administración Electrónica (ePUB - 1,31 MB)(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
 • Leis 39 e 40
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía

Digitalíza-T! (2016)

01 setembro 2016

portada publicación oficialGuía Dixitalízache: Guía para facilitar ás Entidades locais o cumprimento das obrigas dixitais das Leis 39 e 40/2015. Uso das ferramentas tecnolóxicas da DTIC. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). Responsable edición dixital: Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, 1ª edición electrónica: setembro de 2016. 1 ficheiro PDF de 69 páx. impresas. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Centro de Publicacións.Colección: administración electrónica. NIPO(PDF): 630-16-002-0

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía

Directrices do OCDE para a seguridade de sistemas e redes de información (2004)

01 abril 2004

Directrices do OCDE para a seguridade de sistemas e redes de información: cara a unha cultura da Seguridade. Tradución en lingua española realizada dos textos en inglés e francés de 2002, versións oficiais desta publicación, titulados:  OECD Guideline for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of Security = Lignes directrices de l’OCDE régissant a sécurité deas systèmes et réseaux d’information: Vers une culture da sécurite (PDF) (Abre en nova xanela)
Para a edición en español: © 2004, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), París. e Ministerio de Administracións Públicas, Secretaría Xeral Técnica, España .- NIPO: 326-04-035-2. No OCDE está dispoñible a tradución en máis idiomas(Abre en nova xanela)

 • Seguridade

Directrices IDA de migración a software de fontes abertas (2004)

01 xaneiro 2004

Directrices IDA de migración a software de fontes abertas. Publicada esta tradución coa autorización da Comisión Europea.- edita, Ministerio de Administracións Públicas, 2004.- Traducido do inglés do documento: The IDA Open Source Migration Guidelines, 2003 .- 1 ficheiro pdf de 156 p. impresas
NIPO: 326-04-042-8

 • Software Libre

Directrices para a elaboración dos plans de acción departamentais para a transformación dixital (2017)

01 outubro 2017

Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións [outubro, 2017]. 1 ficheiro PDF de 62 p. impresas. Colección: administración electrónica. NIPO (PDF): 169-17-177-X

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns

E-H (títulos alfabéticos de Especificacións, Esquemas, Guías)

 
Descrición bibliográfica das publicacións:
 

ELI: European Legislation Identifier –Proxecto ELI– (2018)

01 abril 2018

icona nova ELI: European Legislation Identifier –Proxecto ELI– Especificación Técnica para a Implementación do Identificador Europeo de Lexislación en España (Fase 1). Elaboración de contidos: Grupo de Traballo Identificador Europeo de Lexislación –ELI– . Coordinación: Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado. Documento aprobado pola Comisión Sectorial de Administración Electrónica no 13 de marzo de 2018.
Edita, Ministerio de Facenda e Función Pública. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, abril de 2018. NIPO: 169-18-041-8

 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa

Esquema de Metadatos para a Xestión do Documento Electrónico (e-EMGDE) V2 (2016)

01 xullo 2016

(e-EMGDE) Versión 2.0 : documentación complementaria á Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos.  Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).- 2ª ed. electrónica, xullo 2016.-  Edita, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas SGT. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións.- 1 PDF de 119 páx.- Colección: Administración electrónica.- NIPO (PDF): 630-16-332-0

 • Interoperabilidade

Esquema de Metadatos para a Xestión do Documento Electrónico (e-EMGDE). Correspondencia de Metadatos e-EMGDE v2 e e-EMGDE v1 (2017)

01 xullo 2017

icona nova   Documentación complementaria á Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos. Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 1ª edición electrónica, xullo de 2017.-  Edita, Ministerio de Facenda e Función Pública. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. 1 PDF de 15 páx. impresas- Colección: Administración electrónica.- NIPO (PDF): 169-17-141-1

 • Interoperabilidade

Esquema de Metadatos para a Xestión do Documento Electrónico (e-EMGDE). Exemplo de aplicación (2013)

01 maio 2013

Esquema de Metadatos para a Xestión do Documento Electrónico (e-EMGDE). Exemplo de aplicación  [por] Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica.- [maio 2013].- Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. SGT. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións.- 1 ficheiro pdf de 20 páx. Colección: administración electrónica. NIPO: 630-13-181-4

 • Interoperabilidade

Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI). Preguntas frecuentes (2ª ed.) (2018)

01 xaneiro 2018

icona nova  Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 2ª edición electrónica: xaneiro de 2018. - Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública. SX.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.  1 ficheiro pdf de 66 p. impresas. Colección: administración electrónica. - NIPO: 169-18-009

 • Interoperabilidade

Funcionamento, mantemento e actualización do Catálogo de información pública datos.gob.es (2012)

01 maio 2012

Funcionamento, mantemento e actualización do Catálogo de información pública datos.gob.es. Elaboración e coordinación de contidos: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría de Estado de Administracións Públicas ; Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.- 1ª edición electrónica .- Edita: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica, maio de 2012.- 1 pdf de 66 páxinas. NIPO: 630-12-076-7

 • Goberno aberto

Guía de adecuación ao Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI) (2014)

01 decembro 2014

Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI). Guía de adecuación ao Esquema Nacional de Interoperabilidade. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.- 1ª ed. decembro de 2014.- Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. 1 ficheiro pdf de 25 p.- Colección: administración electrónica. NIPO: 630-14-238-6

 • Interoperabilidade

GUÍA / S DE APLICACIÓN DAS NORMAS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDADE (NTI) (2011- )

01 maio 2017

As chamadas Guías de aplicación das Normas Técnicas de Interoperabilidade (NTI) forman parte do programa editorial do ministerio na colección "administración electrónica". Desde a primeira edición das Guías –en 2011– teñen xa unha segunda e terceira edición realizadas desde 2015 e sucesivos anos.

 • Interoperabilidade

Guía de auditoría de cumprimento do Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI) (2016)

01 setembro 2016

Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI). Guía de auditoría de cumprimento do Esquema Nacional de Interoperabilidade. Elaboración e coordinación de contidos: Publicación elaborada por D. Ignacio Alamillo Domingo, para a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). Edita:© Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información,Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.-  1ª edición electrónica: setembro de 2016, 1 ficheiro PDF de 136 p. (Colección: administración electrónica). NIPO: 630-16-358-7

 • Interoperabilidade

Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado (2013)

01 febreiro 2013

A Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado (AGE) (publicada en 2013, con actualizacións en 2014) divídese en tres partes – Parte 1: Requisitos antes de ter a sito web. Parte 2: Contidos do sitio web. Parte 3: Mellora continua do sitio web–. Actualización de contidos no portal Funciona-site Imaxe Institucional, accesible a través da Intranet Administrativa (Rede Sara) (http://imagen.funciona.es)(Abre en nova xanela)

 • Accesibilidade

Guía de Sedes Electrónicas (2010)

01 febreiro 2010

Guía de Sedes Electrónicas. Realizado por, Grupo de Traballo de Sedes Electrónicas [presentado á ] Comisión Permanente do Consello Superior de Administración Electrónica.- febreiro de 2010 .- 1 PDF de 51 páx. impresas que se publicou no portal do Consello Superior de Administración Electrónica.

 • Servizos electrónicos

Guía de uso do selo de tempo e marca de tempo: uso do TS@: Time Stamping Authority (2011)

01 setembro 2011

Portada_guía_uso_selo_tempo

Publicación promovida desde a Direccion Xeral para o Impulso da Administración Electrónica da Secretaría de Estado para a Función Pública .- 1ª ed. internet .- edita, Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. Secretaría Xeral Técnica, setembro 2011 .- 1 pdf de 33 p. impresas. NIPO : 850-11-041-1

 • Servizos electrónicos

Guía do R.D. 1495/2011, do 24 de outubro, sobre reutilización da información do sector público (2012)

01 febreiro 2012

portada catalogo datosElaboración e coordinación de contidos: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. SEAP e Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. SETSI. - 1ª edición electrónica.- Edita: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica, febreiro 2012- 1 ficheiro pdf de 80 páxinas. NIPO: 630-12-168-4.

 • Goberno aberto

Guía para a prestación de aplicacións en modo servizo (2016)

01 abril 2016

miniatura de portada 2016 Guía-aplicacións-modo-servizo Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).- 1ª edición electrónica abril de 2016, 1 ficheiro pdf de 54 p. impreas.- Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.- Colección: administración electrónica.- NIPO (PDF): 630-16-262-8

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Cloud Computing

GUÍAS PRÁCTICAS DO OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDADE WEB (2020)

01 febreiro 2019

icona nova Guías prácticas do Observatorio de Accesibilidade. Estas metodoloxías e guías están a coordinarse e preparando dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web (OAW).

 • Accesibilidade

Guías SILICE (1999)

01 xaneiro 1999

Guías Técnicas Aplicables á Adquisición de Bens e Servizos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións [guías] SILICE : Sistema de I nformación para a Li citación e Contratación Electrónica. Promovida polo Consello Superior de Informática. Ministerio para as Administracións Públicas. Editada no portal web do Consello Superior de Informática, 1999

 • NOTA: Ofrécese a copia desas páxinas agora como produto histórico nun ficheiro PDF de 4.428 páxinas.
  Hai unha publicación impresa anterior publicada en 1990 polo Ministerio para as Administracións Públicas (MAP) con NIPO: 329-90-011-9

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Desenvolvemento de Sistemas

I-M (títulos alfabéticos de Informes, Manuais, Metodoloxías)

 

Descrición bibliográfica das publicacións:
 
 

Informe: Administración electrónica nas Comunidades Autónonomas (publicación oficial desde 2013- )

01 decembro 2018

Administración electrónica nas Comunidades Autónomas (CCAA): informe de resultados do Cuestionario de Administración Electrónica (CAE) (ano do informe)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Observatorio de Administración Electrónica

Informe: Presupostos TIC (publicación oficial desde 2013-)

01 febreiro 2018

Informe de Orzamentos e execución orzamentaria de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) na Administración Xeral do Estado e Seguridade Social

Outros títulos anteriores deste informe:

 • Observatorio de Administración Electrónica
 • Cooperación interadministrativa
 • Contratación

Informe-IRIA (publicación oficial desde 1992- )

01 novembro 2018

Informe-IRIA: As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Local 

 • Outros títulos anteriores desta publicación oficial:

 • As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións nas Administracións Públicas

 • A informática nas Administracións Públicas: Informe IRIA

 • NOTA: Publicación oficial do ministerio desde: Informe IRIA-1992. A partir do Informe IRIA-2004 realízase unicamente como publicación oficial electrónica de edición en internet (xa non se publica máis impresa).

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Observatorio de Administración Electrónica

Informe-REINA (publicación oficial desde 1984-)

01 novembro 2018

Informe-REINA: As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración do Estado.

Outros títulos anteriores desta publicación oficial:

 • A informática na Administración do Estado: Informe REINA

 • A informática na administración pública española: proxecto RAÍÑA

 • NOTA: Este Informe REINA é unha publicación oficial do ministerio desde: Informe REINA-1984. A partir do Informe REINA-2005 realízase unicamente como publicación oficial electrónica de edición en internet (xa non se publica máis impresa).

 • Ver páxina de información bibliográfica do informe REINA publicado en edición electrónica e/ou en edición impresa: Informe-RAÍÑA: As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración do Estado

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Observatorio de Administración Electrónica

Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (2010)

01 marzo 2010

Portada Acceso ElectrónicoLei 11/2007, do 22 de xuño(Abre en nova xanela) de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos;  Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro,(Abre en nova xanela) que desenvolve parcialmente a Lei 11/2007 ;  Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro(Abre en nova xanela) : Esquema Nacional de Seguridade; Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro(Abre en nova xanela) : Esquema Nacional de Interoperabilidade.

Promove esta publicación: Dirección Xeral para o Impulso da Administración Electrónica.- Edita, Ministerio da Presidencia. SGT, publicado en marzo de 2010.- 1 pdf de 175 p.- (Colección: Administración electrónica).- Distribuído en Tecnimap 2010. NIPO: 000-10-074-6

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Accesibilidade
 • Goberno aberto
 • Seguridade

MAGERIT versión 3 (2012)

01 outubro 2012

MAGERIT versión 3: Metodoloxía de Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica.- Equipo responsable do proxecto: director, Miguel Angel Amutio Gómez, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas; Javier Candau, Centro Criptolóxico Nacional, Ministerio da Presidencia ; consultor externo: José Antonio Mañas, Catedrático da Universidade Politécnica de Madrid. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, outubro de 2012.- (Colección: administración electrónica) NIPO: 630-12-171-8

 • NOTA: esta publicación consta de 3 libros: Libro I: Método, Libro II: Catálogo de Elementos, Libro III: Guía de Técnicas
  Traducíronse ao inglés e ao italiano algún destes libros.

 •  Información complementaria:  Metodoloxías e guías: MAGERIT

 • Seguridade

Manual de usuario de esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos e expedientes electrónicos (2ª ed.) (2015)

01 xaneiro 2015

portada publicación oficialElaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). 2ª ed. electrónica.
Edita, © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. SGT, Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, xaneiro de 2015.- 1 pdf de 65 p.- (Colección: administración electrónica). NIPO: 630-15-034-2

 • Interoperabilidade

Marco regulador para a declaración de servizos compartidos (2015)

01 novembro 2015

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). [novembro de 2015].- 1 ficheiro pdf de 11 p. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións.Centro de Publicacións. Colección: administración electrónica NIPO: 630-15-213-X

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns

Metodoloxía para o seguimento simplificado UNE-EN 301549:2019 (2020)

01 novembro 2020

icona nova Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). - Edita, © Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e © Ministerio de Facenda, novembro de 2020 .- 1 PDF de 96 p. (colección: administración electrónica). NIPO (MAETD): 094-20-126-9 ; NIPO (MINHAC): 185-20-106-9

 • Accesibilidade

MÉTRICA Versión 3 (2001)

01 xaneiro 2001

MÉTRICA Versión 3 : metodoloxía MÉTRICA versión 3. É unha iniciativa promovida polo Consello Superior de Informática. [publicada en 2001 na web do CSI e tamén se fixo unha edición impresa en papel de difusión limitada.] D.L.: M-16447-2001

 • NOTA: A obra impresa consta de 3 volumes: - [1] Guía de referencia, [2]Guia de usuario, [3]Interfaces técnicas e prácticas. Ademais realízase un cd-rom que contén os libros e a Ferramenta Xestor Metodolóxico.

 • Versións anteriores: no ano 1993 publicouse MÉTRICA version 2 polo Ministerio para as Administracións Públicas (MAP) con nº NIPO: 329-93-002-6 e en 1995 o MAP publicou unha 2ª ed. MÉTRICA version 2.1 con nº NIPO: 326-95-012-5

 • descargar páxina Información complementaria:  Metodoloxías e guías: METRICA v.3

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Desenvolvemento de Sistemas

Modelo [de] Política de xestión de documentos electrónicos (2013)

01 novembro 2013

Política de xestión de documentos electrónicos. Modelo [de]. Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica.- 1ª edición electrónica: novembro de 2013. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.Secretaría Xeral Técnica Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.
Colección: administración electrónica. NIPO: 630-13-166-8

 • Interoperabilidade

Modelo A de Política de Xestión de Documentos Electrónicos para entidades locais (PGD-o) (2016)

01 setembro 2016

Elaborado por: Grupo de traballo PDG-o (Grupo de traballo Política de Xestión Documental Local (PGD-o) sobre a proposta do Cadro de clasificación do arquivo municipal, o índice de series documentais e Modelo de política de xestión documental municipal). Coordinación de contidos: Dirección de Tecnologias da Información e as Comunicacións (DTIC). Edita: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, setembro de 2016. 1 ficheiro PDF de 76 páxinas impresas. NIPO: 630-16-002-0

 • Interoperabilidade

Modelo B de política de xestión de documentos electrónicos para entidades locais (PGD-o) (2017)

01 xuño 2017

icona nova Elaborado por: Subgrupo de traballo de Política de Xestión de Documentos Electrónicos Tipo para Entidades locais, creado no Grupo de traballo de Documento, Expediente e Arquivo Electrónico, da Comisión Sectorial de Administración Electrónica.
Edita: Ministerio de Facenda e Función Pública. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, xuño de 2017. 1 ficheiro PDF de 61 páxinas impresas. NIPO: 169-17-110-0

 • Interoperabilidade

N-Z (títulos alfabéticos de Normas, Plans, Procedementos)

 

Descrición bibliográfica das publicacións:
 

Perfís de certificados electrónicos (2016)

01 abril 2016

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).- 1ª edición electrónica abril de 2016, 1 ficheiro pdf de 108 p. impresas.- Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.- Colección: administración electrónica.- NIPO (PDF): 630-16-298-6

 • Identidade e Firma electrónica

Plan de encamiñamento e interconexión de redes na Administración (4ª ed.) (2019)

01 setembro 2019

imaxe portada Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 4ª edición electrónica: setembro de 2019, 1 ficheiro PDF de 23 p. Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Colección: administración electrónica. NIPO: 277-19-055-5

 • NOTA: Este Plan permite que cada entidade ou organismo poida establecer de maneira independente os seus plans de numeración IP, en función da súa infraestrutura de rede, ou distribución orgánica ou departamental, pero mantendo unha coordinación que evite o uso de direccións.

 •  Información complementaria en CTT, con actualización de posteriores versións deste tamén chamado Plandira: Plan de encamiñamento e interconexión de redes na administración (Abre en nova xanela)

 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa

Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos. Estratexia TIC 2015-2020 (2015)

01 novembro 2015

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC). [novembro de 2015].- 1 ficheiro pdf de 55 p. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información,Documentación e Publicacións.Centro de Publicacións. Colección: administración electrónica
NIPO: 630-15-216-6 (Realízase esta publicación electrónica tamén como publicación impresa para distribución institucional).

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns

Plan Xeral de Garantía de Calidade aplicable ao desenvolvemento de equipos lóxicos (PGGC) (1991)

01 xaneiro 1991

Promovido polo Consello Superior de Informática (CSI) nun grupo de traballo da Comisión Interministerial de Adquisición de Bens e Servizos Informáticos (CIABSI). Edita: MAP. Secretaría Xeral Técnica; INAP, 1991.- 1 cartafol de anillas con 318 p.; 24 cm. - (Informes e documentos. Serie Administración xeral) NIPO: 328-91-023-6 .- ISBN: 84-7088-596-0. 

 • NOTA: Trátase dunha metodoloxía de carácter público, promovida polo Consello Superior de Informática para pór a disposición dos funcionarios dos distintos Organismos Públicos responsables da dirección de proxectos de desenvolvemento de aplicacións informáticas un marco homoxéneo de referencia e unha metodoloxía para a elaboración de plans específicos de garantía de calidade.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Desenvolvemento de Sistemas
 • Contratación

Procedementos e recomendacións de operación para as entidades integradas en ORVE (2013)

01 outubro 2013

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica.- 1ª ed. electrónica.- Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, outubro de 2013.- 1 pdf de 36 p. Colección: administración electrónica. NIPO: 630-13-145-9 

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

Proposta de recomendacións á Administración Xeral do Estado sobre utilización do software libre e de fontes abertas (2005)

01 xuño 2005

Este documento foi elaborado polo Grupo de software libre na Administración Xeral do Estado, creado polo Consello Superior de Informática e para o Impulso da Administración Electrónica.- Madrid: Ministerio de Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica, xuño de 2005.- 1 ficheiro pdf de 95 p. NIPO: 326-05-044-3

 • Software Libre

Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro. Resumo para as entidades obrigadas (2020)

01 novembro 2021

portada publicación oficialReal Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público. Resumo para as entidades obrigadas. Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. S.X.T. Centro de Publicacións © Ministerio de Facenda. S.X.T.  Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, 1 PDF de 41 p. Novembro 2020. Colección: administración electrónica. NIPO (MAETD): 094-20-127-4,  NIPO (MINHAC): 185-20-107-4

 • Accesibilidade

Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro. Resumo para persoas interesadas (2020)

01 novembro 2020

Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público. Resumo para persoas interesadas. Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. S.X.T. Centro de Publicacións © Ministerio de Facenda. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, novembro 2020. 1 PDF de 14 páx. Colección: administración electrónica NIPO(MAETD): 094-20-129-5. NIPO(MINHAC): 185-20-109-5

 • Accesibilidade

Reutilización de activos. Guía de publicación e licenciamiento de activos (2015)

01 marzo 2015

portada publicación oficialElaboración e coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC), [para a elaboración desta guía contouse coa colaboración de CENATIC CENATIC(Abre en nova xanela) ]
1ª edición electrónica: marzo de 2015 ; 1 pdf de 50 p.- Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. Colección: administración electrónica. NIPO: 630-15-094-3

 • Interoperabilidade
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Software Libre
 • Goberno aberto

Os servizos públicos europeos de Administración electrónica (2012)

01 abril 2012

Programa ISA e estado de situación da integración da Administración: abril 2012. Elaboración e coordinación de contidos, Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica, xefe do proxecto: Miguel A. Amutio Gómez. Subdirección Xeral de Programas, Estudos e Impulso da Administración Electrónica.- Publica: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, abril 2012.- 1 PDF de 42 p. NIPO: 630-12-170-2

 • Cooperación interadministrativa
 • Interoperabilidade

SSD-AAPP v.4 (manual): Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas: a súa cultura, guías uso e boas prácticas (2011)

01 marzo 2011

Elaborada pola Dirección Xeral para o Impulso da Administración Electrónica (DGIAE) [Consello Superior de Administración Electrónica].- 1ª ed. electrónica.- Edita, Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. SGT, marzo de 2011.-- 1 pdf de 263 p. impresas.- (Colección: Administración electrónica) NIPO: 850-11-025-5

 • Cooperación interadministrativa
 • Desenvolvemento de Sistemas

Transmisión de documentos dixitalizados a través de ORVE/SIR. Argumentario (2013)

01 outubro 2013

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso de a  Administración Electrónica.- 1ª ed. electrónica, outubro de 2013.- 1 ficheiro pdf de 12 páxinas.- edita: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Centro de Publicacións.- ( colección: administración electrónica) NIPO: 630-13-142-2 

 Información complementaria:  Rexistros da administración  e en CTT:   Soluciones -  CTT: ORVE  e  Soluciones - CTT: SIR

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Enlaces relacionados Ligazóns relacionadas