accesskey_mod_content

Línies de cooperació

Entre els eixos que articulen l'impuls de l'Administració Electrònica, es troba, també, l'objectiu de racionalitzar les competències interadministratives. En aquest sentit, es promou un marc d'aliances, reconegut per tots, on la col·laboració i coresponsabilitat siguen elements essencials i on es potencie la presència del nostre país en fòrums europeus i internacionals.

 • Cooperació AAPP espanyoles

  25 October 2017

  Mapa Espanya

  Cooperació entre les AAPP espanyoles

 • Cooperació Internacional

  17 January 2019

  Bola del món

  Cooperació a diferents nivells internacionals, entre ells amb la Unió Europea. 

 • Mapa Espanya
  Cooperació AAPP espanyoles

  25 October 2017

  Cooperació entre les AAPP espanyoles

 • Bola del món
  Cooperació Internacional

  17 January 2019

  Cooperació a diferents nivells internacionals, entre ells amb la Unió Europea.