accesskey_mod_content

Organització

Imatge organigrama

En este apartat, s'oferix una imatge global de l'escenari que es configura dins del sector públic per al desenvolupament de l'Administració Electrònica. En ell es descriuen breument els agents que ostenten la competència i responsabilitat d'impulsar este moviment en els diferents àmbits territorials, així com un major detall de la seua regulació i funcions.