accesskey_mod_content

Solucións en Cloud

Solucións de administración electrónica, postas a disposición das Administracións Públicas, para dar resposta a necesidades comúns.
 • ORVE - Oficina de rexistro virtual

  Logo ORVE

  Servizo na nube ofrecido ás diferentes Administracións Públicas que permite a dixitalización, remisión e recepción de asentos rexistrais entre Administracións mediante a interconexión con SIR.

 • Correo multidominio

  Logotipo correo multidominio

  Permite ofrecer ás diferentes AAPP o servizo de correo electrónico distinguindo dominios por cada departamento ou organismo adherido.

 • Plataforma de Contratación do Sector Público

  Logotipo Plataforma de Contratación do Estado

  Permite a publicación de toda a información contractual nos perfís do contratante, Boletín Oficial do Estado e Diario Oficial da Unión Europea. Ademais ofrece servizos adicionais a empresas e órganos de contratación no ámbito da contratación pública.

 • FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da AGE

  Logotipo FACE

  Permite a remisión de facturas en formato electrónico a aqueles organismos das administracións que acepten a recepción de facturas en formato electrónico e que estean previamente dados de alta no sistema.

 • Xestión de Recursos Humanos

  Suite de produtos relacionados coa Xestión de Recursos Humanos na Administración Xeral do Estado

 • Inscrición en probas selectivas

  Servizo en cloud polo cal múltiples organismo poden xestionar a inscrición por medios electrónicos aos procesos selectivos convocados polo seu departamento.

 • Acceda en Cloud

  Logotipo Acceda

  Acceda é unha plataforma xenérica para constituír unha sede electrónica que permite implementar de forma rápida e sinxela, novos procedementos administrativos electronicamente, sen necesidade dun desenvolvemento particular para cada un. Así mesmo ofrece un completo backend para a tramitación de expedientes electrónicos.

 • G-INSIDE - Xerador de inSiDe

  Logotipo inSide

  Posibilita a validación e xeración de documentos e expedientes electrónicos en base ao ENI e a xeración de documentos PDF para a súa visualización. Consiste na posta a disposición dunha batería de servizos Web na nube SARA, non proporciona almacenamento.

 • Portafirmas da rede SARA en cloud

  Logotipo Portafirmas

  O Portafirmas electrónico permite substituír os trámites de firma tradicional en formato papel por un formato equivalente en firma electrónica. Para organismos e entidades que necesiten un portafirmas e non vexan conveniente realizar o seu propio despregamento

 • ALMACEN - Envío e recepción de ficheiros de gran tamaño

  Permite o envío de ficheiros de gran volume entre usuarios internos e externos ás Administracións Públicas. Preséntase como solución aos tradicionais problemas de límite de capacidade nas caixas de correos de correo ou unidades compartidas. Servizo dispoñible a través do portal FUNCIONA

 • Rexistro Electrónico Xeneral da AGE

  Ofrece unha vía de tramitación para todas aquelas solicitudes, escritos e comunicacións realizadas polo cidadán e dirixidas cara á AGE, que non se axusten a procedementos administrativos xa contemplados nos rexistros electrónicos das distintas Administracións.

 • REÚNECHE

  Logotipo Reúneche

  Servizo de Reunións Virtuais para as AA.PP (Videoconferencia Web, mensaxería instantánea, retransmisión de Eventos, CAUs,...).

 • Forxa CTT

  Logotipo FORXA CTT

  Fórxaa-CTT é unha contorna de desenvolvemento colaborativo para aplicacións das AAPP no que poden participar activamente administracións, empresas e particulares.

 • RUN - Acortador de URLs

  Permite ás Administracións usuarias xerar direccións curtas máis fáciles de lembrar do tipo http://run.gob.es/xxxx. Isto permite ademais reducir o número de caracteres empregados en sms, twitter ou calquera outro medio.

 • Logo ORVE
  ORVE - Oficina de rexistro virtual

  Servizo na nube ofrecido ás diferentes Administracións Públicas que permite a dixitalización, remisión e recepción de asentos rexistrais entre Administracións mediante a interconexión con SIR.

 • Logotipo correo multidominio
  Correo multidominio

  Permite ofrecer ás diferentes AAPP o servizo de correo electrónico distinguindo dominios por cada departamento ou organismo adherido.

 • Logotipo Plataforma de Contratación do Estado
  Plataforma de Contratación do Sector Público

  Permite a publicación de toda a información contractual nos perfís do contratante, Boletín Oficial do Estado e Diario Oficial da Unión Europea. Ademais ofrece servizos adicionais a empresas e órganos de contratación no ámbito da contratación pública.

 • Logotipo FACE
  FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da AGE

  Permite a remisión de facturas en formato electrónico a aqueles organismos das administracións que acepten a recepción de facturas en formato electrónico e que estean previamente dados de alta no sistema.

 • Xestión de Recursos Humanos

  Suite de produtos relacionados coa Xestión de Recursos Humanos na Administración Xeral do Estado

 • Inscrición en probas selectivas

  Servizo en cloud polo cal múltiples organismo poden xestionar a inscrición por medios electrónicos aos procesos selectivos convocados polo seu departamento.

 • Logotipo Acceda
  Acceda en Cloud

  Acceda é unha plataforma xenérica para constituír unha sede electrónica que permite implementar de forma rápida e sinxela, novos procedementos administrativos electronicamente, sen necesidade dun desenvolvemento particular para cada un. Así mesmo ofrece un completo backend para a tramitación de expedientes electrónicos.

 • Logotipo inSide
  G-INSIDE - Xerador de inSiDe

  Posibilita a validación e xeración de documentos e expedientes electrónicos en base ao ENI e a xeración de documentos PDF para a súa visualización. Consiste na posta a disposición dunha batería de servizos Web na nube SARA, non proporciona almacenamento.

 • Logotipo Portafirmas
  Portafirmas da rede SARA en cloud

  O Portafirmas electrónico permite substituír os trámites de firma tradicional en formato papel por un formato equivalente en firma electrónica. Para organismos e entidades que necesiten un portafirmas e non vexan conveniente realizar o seu propio despregamento

 • ALMACEN - Envío e recepción de ficheiros de gran tamaño

  Permite o envío de ficheiros de gran volume entre usuarios internos e externos ás Administracións Públicas. Preséntase como solución aos tradicionais problemas de límite de capacidade nas caixas de correos de correo ou unidades compartidas. Servizo dispoñible a través do portal FUNCIONA

 • Rexistro Electrónico Xeneral da AGE

  Ofrece unha vía de tramitación para todas aquelas solicitudes, escritos e comunicacións realizadas polo cidadán e dirixidas cara á AGE, que non se axusten a procedementos administrativos xa contemplados nos rexistros electrónicos das distintas Administracións.

 • Logotipo Reúneche
  REÚNECHE

  Servizo de Reunións Virtuais para as AA.PP (Videoconferencia Web, mensaxería instantánea, retransmisión de Eventos, CAUs,...).

 • Logotipo FORXA CTT
  Forxa CTT

  Fórxaa-CTT é unha contorna de desenvolvemento colaborativo para aplicacións das AAPP no que poden participar activamente administracións, empresas e particulares.

 • RUN - Acortador de URLs

  Permite ás Administracións usuarias xerar direccións curtas máis fáciles de lembrar do tipo http://run.gob.es/xxxx. Isto permite ademais reducir o número de caracteres empregados en sms, twitter ou calquera outro medio.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas

Destacados