accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

CASTELLA-LA MANXA. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

15 desembre 2017

Decret 89/2017, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la política de gestió de documents de les entitats que integren el sector públic de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. [2017/14861] DOCM: núm. 241 de 15/12/2017
  Veure en PAe Secció: Arxiu electrònic

 • NOTA: Orde 17/2019, de 14 de gener, de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es modifica l'annex III Esquema Institucional de Metadades de Castella-la Manxa (Emecam) del Decret 89/2017, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la política de gestió de documents de les entitats que integren el sector públic de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. En (DOCM: núm. 27 de 07/02/2019)(Obri en nova finestra)

 • Servicis electrònics

CASTELLA-LA MANXA. Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

07 abril 2015

Resolució de 27/03/2015, de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, per la qual es dona publicitat al Pla Estratègic d'Administració Electrònica: Castella-la Manxa "Administració més digital, més oberta i més fàcil", Pla 2015-2018. DOCM: núm. 66 de 07/04/2015

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electrònics

CASTELLA-LA MANXA. Conselleria d'Hisenda

12 febrer 2015

Orde de 04/02/2015, de la Conselleria d'Hisenda, per la qual es crea el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa i es regula el procediment per a la seua tramitació. BOCM: Núm. 29, de 12/02/2015

 • Servicis electrònics

CASTELLA-LA MANXA. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

27 setembre 2013

Orde d'11/09/2013, de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, per la qual es regula el règim d'utilització de la firma electrònica, basada en el certificat d'empleat públic, per les autoritats i empleats públics de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. [2013/11622] DOCM: 27/09/2013

 • Identitat i Firma electrònica

CASTELLA-LA MANXA. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

27 setembre 2013

Orde d'11/09/2013, de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, per la qual es regula el tauló d'anuncis electrònic de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. [2013/11620]. DOCM: 27/09/2013

 • Servicis electrònics

CASTELLA-LA MANXA. Consell de Govern

03 abril 2012

Decret 69/2012, de 29 de març de 2012, pel qual es regulen les actuacions sobre qualitat dels servicis públics en la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. DOCM: Núm. 68 de 03/04/2012

 • Govern obert

CASTELLA-LA MANXA. Consell de Govern

28 febrer 2012

Decret 57/2012, de 23 de febrer de 2012, pel qual s'establix la política de seguretat de la informació en l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. DOCM: Núm. 43 de 28/02/2012

 • Objecte: El present Decret té per objecte definir la política en matèria de seguretat de la informació de l'Administració Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, així com l'establiment del marc organitzatiu i operacional, garantint als ciutadans de Castella-la Manxa la gestió de les seues dades de forma segura yconforme a la legislació vigent en esta matèria.

 • Seguretat

CASTELLA-LA MANXA.Vice-presidència i Conselleria d'Economia i Hisenda

20 maig 2011

Decret 54/2011, de 17 demaig , pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics i s'establixen mesures d'organització i de millora de la transparència en la contractació del Sector Públic de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. DOCM: Núm. 97 de 20/05/2011

 • Modificat per Decret 267/2011, de 8 de setembre (DOCM 180 de 13/09/2011)

 • Contractació
 • Govern obert

CASTELLA-LA MANXA. Consell de Govern

18 març 2010

Decret 12/2010, de 16 de març, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics en l'activitat de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. DOCM: Núm. 54 de 18/03/2010 .- Modificat per Decret 57/2012 de 23 de febrer (DOCM 43 de 28-02-2012)

 • Es regulen, en primer lloc, les ferramentes tecnològiques necessàries per a possibilitar la relació administrativa amb les necessàries garanties de seguretat, desenvolupant i completant la regulació bàsica per a garantir la seguretat jurídica. En este sentit, els capítols II, III i IV regulen la seu i el registre electrònic, els diferents mecanismes d'identificació dels ciutadans en les seues relacions administratives electròniques, així com la identificació per mitjans electrònics dels òrgans administratius en l'exercici de les seues competències.

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electrònics