accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

CASTELA-A MANCHA. Consellería de Facenda e Administracións Públicas

15 decembro 2017

Decreto 89/2017, do 12 de decembro, polo que se aproba a política de xestión de documentos das entidades que integran o sector público da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha. [2017/14861] DOCM: núm. 241 de 15/12/2017
  Ver en PAe Sección: Arquivo electrónico

 • NOTA: Orde 17/2019, do 14 de xaneiro, da Consellería de Facenda e Administracións Públicas, pola que se modifica o anexo III Esquema Institucional de Metadatos de Castela-A Mancha (Emecam) do Decreto 89/2017, do 12 de decembro, polo que se aproba a política de xestión de documentos das entidades que integran o sector público da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha. En (DOCM: núm. 27 de 07/02/2019)(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos

CASTELA-A MANCHA. Consellería de Presidencia e Administracións Públicas

07 abril 2015

Resolución de 27/03/2015, da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas, pola que se dá publicidade ao Plan Estratéxico de Administración Electrónica: Castela-Mánchaa "Administración máis dixital, máis aberta e máis fácil", Plan 2015-2018. DOCM: núm. 66 de 07/04/2015

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

CASTELA-A MANCHA. Consellería de Facenda

12 febreiro 2015

Orde de 04/02/2015, da Consellería de Facenda, pola que se crea o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha e regúlase o procedemento para a súa tramitación. BOCM: Núm. 29, de 12/02/2015

 • Servizos electrónicos

CASTELA-A MANCHA. Consellería de Facenda e Administracións Públicas

27 setembro 2013

Orde de 11/09/2013, da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas, pola que se regula o réxime de utilización da firma electrónica, baseada no certificado de empregado público, polas autoridades e empregados públicos da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha. [2013/11622] DOCM: 27/09/2013

 • Identidade e Firma electrónica

CASTELA-A MANCHA. Consellería de Facenda e Administracións Públicas

27 setembro 2013

Orde de 11/09/2013, da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas, pola que se regula o taboleiro de anuncios electrónico da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha. [2013/11620]. DOCM: 27/09/2013

 • Servizos electrónicos

CASTELA-A MANCHA. Consello de Goberno

03 abril 2012

Decreto 69/2012, do 29 de marzo de 2012, polo que se regulan as actuacións sobre calidade dos servizos públicos na Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha. DOCM: Núm. 68 de 03/04/2012

 • Goberno aberto

CASTELA-A MANCHA. Consello de Goberno

28 febreiro 2012

Decreto 57/2012, do 23 de febreiro de 2012, polo que se establece a política de seguridade da información na Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha. DOCM: Núm. 43 de 28/02/2012

 • Obxecto: O este ano ten por obxecto definir a política en materia de seguridade da información da Administración Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha, así como o establecemento do marco organizativo e operacional, garantindo aos cidadáns de Castela-A Mancha a xestión dos seus datos de forma segura yconforme á lexislación vixente nesta materia.

 • Seguridade

CASTELA-A MANCHA.Vicepresidencia e Consellería de Economía e Facenda

20 maio 2011

Decreto 54/2011, do 17 de maio, polo que se regula a utilización de medios electrónicos e establécense medidas de organización e de mellora da transparencia na contratación do Sector Público da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha. DOCM: Núm. 97 de 20/05/2011

 • Modificado por Decreto 267/2011, do 8 de setembro (DOCM 180 de 13/09/2011)

 • Contratación
 • Goberno aberto

CASTELA-A MANCHA. Consello de Goberno

18 marzo 2010

Decreto 12/2010, do 16 de marzo, polo que se regula a utilización de medios electrónicos na actividade da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha. DOCM: Núm. 54 de 18/03/2010 .- Modificado por Decreto 57/2012 do 23 de febreiro (DOCM 43 de 28-02-2012)

 • Regúlanse, en primeiro lugar, as ferramentas tecnolóxicas necesarias para posibilitar a relación administrativa coas necesarias garantías de seguridade, desenvolvendo e completando a regulación básica para garantir a seguridade xurídica. Neste sentido, os capítulos II, III e IV regulan a sede e o rexistro electrónico, os diferentes mecanismos de identificación dos cidadáns nas súas relacións administrativas electrónicas, así como a identificación por medios electrónicos dos órganos administrativos no exercicio das súas competencias.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos