accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Autònoma d'Aragó

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma d'Aragó.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

ARAGÓ [Llei 1/2021, d'11 de febrer, de simplificació administrativa]

23 febrer 2021

BOA: núm. 39 de 23/02/2021

 • NOTA: Esta llei promou una nova cultura del sector públic en el marc de l'Estratègia Estratègia Aragonesa per a la Recuperació Social i Econòmica(Obri en nova finestra) . Els principis de bon govern i bona administració, entre molts uns altres, s'establixen com a marc de totes les actuacions del conjunt del sector públic de la Comunitat Autònoma d'Aragó.
 • Esta llei s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. El full de ruta que establix l'Agenda Agenda 2030 a Aragó(Obri en nova finestra) feia un Aragó més verd, més social i digital s'impulsa per la simplificació i agilitació en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma que activa esta nova Llei.
 • Govern obert

ARAGÓ. Departament d'Innovació, Investigació i Universitat

28 juny 2018

Decret 90/2019, de 18 de juny, del Govern d'Aragó, pel qual s'aproven les directrius d'interoperabilitat i reutilització de dades per a la seua obertura en el punt d'accés de dades obertes del Govern d'Aragó. BOA: núm. 125 de 28/06/2019

 • Interoperabilitat
 • Govern obert

ARAGÓ. Departament d'Innovació, Investigació i Universitat

07 febrer 2019

Decret 18/2019, de 30 de gener, del Govern d'Aragó, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Entitat Pública Aragonesa de Servicis Telemàtics. BOA: núm. 26 de 07/02/19

 • Servicis electrònics

ARAGÓ. Departament d'Hisenda i Administració Pública

10 juny 2015

Orde de 15 de maig de 2015, del Conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula l'emissió de la firma electrònica, basada en el certificat d'empleat públic, pels Alts càrrecs i empleats públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó. BOA: núm. 109 de 10/06/2015

 • Identitat i Firma electrònica

ARAGÓ [Llei 8/2015, de Transparència d'Aragó]

10 abril 2015

Llei 8/2015, de 25 de març, de Transparència de l'Activitat Pública i Participació Ciutadana d'Aragó. BOA: núm. 68 de 10/04/2015

 • Govern obert

ARAGÓ. Departament de Presidència

15 abril 2011

Decret 81/2011, de 5 d'abril, que modifica el Decret 228/2006, de 21-11-2006, del Govern d'Aragó, pel qual es crea el Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, es regula la tramitació de procediments administratius per mitjans electrònics i s'establixen altres mesures en matèria d'Administració Electrònica. BOA: núm. 76, de 15/04/2011

 • Servicis electrònics

ARAGÓ. Departament de Presidència

19 agost 2009

Orde de 29 de juliol de 2009, del Conseller de Presidència, per la qual es dona publicitat a l'acord de 21 de juliol de 2009 del Govern d'Aragó pel qual s'aprova el Pla d'Administració Electrònica de la Comunitat Autònoma d'Aragó. BOA: núm. 160 de 19/08/2009

 • NOTA: és un fitxer pdf de 203 p. impreses en el qual s'inclou el text complet del "Pla d'Administració Electrònica del Govern d'Aragó"

 • Servicis electrònics

ARAGÓ. Departament de Presidència

16 gener 2009

Orde de 30 de desembre de 2008, del Conseller de Presidència, per la qual es crea el Catàleg de models normalitzats de sol·licituds i comunicacions dirigides a l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó. BOA: núm. 10 de 16/01/2009

 • Servicis electrònics
 • Ciutadà

ARAGÓ. Departament de Presidència i Relacions Institucionals

15 desembre 2006

Decret 228/2006, de 21 de novembre, del Govern d'Aragó, pel qual es crea el Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, es regula la tramitació de Procediments Administratius per mitjans electrònics i s'establixen altres mesures en matèria d'administració electrònica. BOA: núm. 143 de 15/12/2006

 • Servicis electrònics

ARAGÓ. Departament de Presidència i Relacions Institucionals

05 juny 2006

Decret 129/2006, de 23 demaig , del Govern d'Aragó, pel qual es regulen les relacions de l'administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó amb el seu personal mitjançant l'ús de xarxes telemàtiques i es crea el Directori Electrònic Unico. BOA: núm. 63 de 05/06/2006

 • Servicis electrònics

ARAGÓ. Departament de Presidència i Relacions Institucionals

06 novembre 2002

Decret 325/2002, de 22 d'octubre, del Govern d'Aragó, pel qual es regula el Portal de Servicis del Govern d'Aragó en la xarxa Internet. BOA: núm. 131 de 06/11/2002

 • Servicis electrònics
 • Ciutadà

ARAGÓ [Llei 7/2001, de 31 de maig, Entitat Pública Aragonesa de Servicis Telemàtics]

01 maig 2001

Llei 7/2001, de 31 demaig , de creació de l'Entitat Pública Aragonesa de Servicis Telemàtics. BOA: núm. 67 de 31/05/01

 • Servicis electrònics