accesskey_mod_content

Legislaci?n da Comunidade Aut?noma de Arag?n

Selecci?n de leis e normativa da Comunidade Aut?noma de Arag?n.

NOTA. Tr?tase dunha primeira aproximaci?n de legislaci?n auton?mica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

?

ARAG?N. Departamento de Innovaci?n, Investigaci?n e Universidade

28 xu?o 2018

Decreto 90/2019, de 18 de xu?o, do Goberno de Arag?n, polo que se aproban as directrices de interoperabilidade e reutilizaci?n de datos para a s?a apertura no punto de acceso de datos abertos do Goberno de Arag?n.
BOA: n?m. 125 de 28/06/2019

 • Interoperabilidade
 • Goberno aberto

ARAG?N. Departamento de Innovaci?n, Investigaci?n e Universidade

07 febreiro 2019

Decreto 18/2019, de 30 de xaneiro, do Goberno de Arag?n, polo que se aproban os Estatutos da Entidade P?blica Aragonesa de Servizos Telem?ticos.
BOA: n?m. 26 de 07/02/19

 • Servizos electr?nicos

ARAG?N. Departamento de Facenda e Administraci?n P?blica

10 xu?o 2015

Orde de 15 de maio de 2015, do Conselleiro de Facenda e Administraci?n P?blica, pola que se regula a emisi?n da firma electr?nica, baseada no certificado de empregado p?blico, polos Altos cargos e empregados p?blicos da Administraci?n da Comunidade Aut?noma de Arag?n.
BOA: n?m. 109 de 10/06/2015

 • Identidade e Firma electr?nica

ARAG?N [Lei 8/2015, de Transparencia de Arag?n]

10 abril 2015

Lei 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia da Actividade P?blica e Participaci?n Cidad? de Arag?n.
BOA: n?m. 68 de 10/04/2015

 • Goberno aberto

ARAG?N. Departamento de Presidencia

15 abril 2011

Decreto 81/2011, de 5 de abril, que modifica o Decreto 228/2006, de 21-11-2006, do Goberno de Arag?n, polo que se crea o Rexistro Telem?tico da Administraci?n da Comunidade Aut?noma de Arag?n, reg?lase a tramitaci?n de procedementos administrativos por medios electr?nicos e establ?cense outras medidas en materia de Administraci?n Electr?nica
BOA: n?m. 76, de 15/04/2011

 • Servizos electr?nicos

ARAG?N. Departamento de Presidencia

19 agosto 2009

Orde de 29 de xullo de 2009, do Conselleiro de Presidencia, pola que se d? publicidade ao acordo de 21 de xullo de 2009 do Goberno de Arag?n polo que se aproba o Plan de Administraci?n Electr?nica da Comunidade Aut?noma de Arag?n.
BOA: n?m. 160 de 19/08/2009

 • NOTA: ? un ficheiro pdf de 203 p. impresas no que se incl?e o texto completo do "Plan de Administraci?n Electr?nica do Goberno de Arag?n"

 • Servizos electr?nicos

ARAG?N. Departamento de Presidencia

16 xaneiro 2009

Orde de 30 de decembro de 2008, do Conselleiro de Presidencia, pola que se crea o Cat?logo de modelos normalizados de solicitudes e comunicaci?ns dirixidas ? Administraci?n da Comunidade Aut?noma de Arag?n.
BOA: n?m. 10 de 16/01/2009

 • Servizos electr?nicos
 • Cidad?n

ARAG?N. Departamento de Presidencia e Relaci?ns Institucionais

15 decembro 2006

Decreto 228/2006, de 21 de novembro, do Goberno de Arag?n, polo que se crea o Rexistro Telem?tico da Administraci?n da Comunidade Aut?noma de Arag?n, reg?lase a tramitaci?n de Procedementos Administrativos por medios electr?nicos e establ?cense outras medidas en materia de administraci?n electr?nica.
BOA: n?m. 143 de 15/12/2006

 • Servizos electr?nicos

ARAG?N. Departamento de Presidencia e Relaci?ns Institucionais

05 xu?o 2006

Decreto 129/2006, de 23 de maio, do Goberno de Arag?n, polo que se regulan as relaci?ns da administraci?n da Comunidade Aut?noma de Arag?n co seu persoal mediante o uso de redes telem?ticas e cr?ase o Directorio Electr?nico Unico.
BOA: n?m. 63 de 05/06/2006

 • Servizos electr?nicos

ARAG?N. Departamento de Presidencia e Relaci?ns Institucionais

06 novembro 2002

Decreto 325/2002, de 22 de outubro, do Goberno de Arag?n, polo que se regula o Portal de Servizos do Goberno de Arag?n na rede Internet.
BOA: n?m. 131 de 06/11/2002

 • Servizos electr?nicos
 • Cidad?n

ARAG?N [Lei 7/2001, de 31 de maio, Entidade P?blica Aragonesa de Servizos Telem?ticos]

01 maio 2001

Lei 7/2001, de 31 de maio, de creaci?n da Entidade P?blica Aragonesa de Servizos Telem?ticos.
BOA: n?m. 67 de 31/05/01

 • Servizos electr?nicos
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral