Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Portafirmas

 • Nomee Abreviado:
  Portafirmas
  Accesos Directos:
  Acceso Portafirmas General (Abre en nova xanela) , Acceso Portafirmas SARA (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  Compoñente para a integración da firma nos fluxos de traballo organizativos. Permite a sinatura de pedimentos utilizando o cliente de sinatura de @firma Permite crear autorizacións de firma para asinar por delegación ou por substitución . Pódense incluír "Visto Bueno" no fluxo de firma. Permite separar aos usuarios do portafirmas en unidades estancas ou sedes. Publica servizos web para a integración coas aplicacións de workflow.

  Existen dous servizos de portafirmas na nube:

  - Portafirmas General (AGE): para organismos da Administración Xeral do Estado
  https://pf.seap.minhap.es/

  - Portafirmas Sara: para CCAA, EELL, universidades, outros organismos
  https://portafirmas.redsara.es/
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Produto instalable
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID):

  Para comunicar un alta, incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) encha o seguinte formulario:

  Lista de notificacións de Portafirmas:

  Existe unha lista de distribución para usuarios de Portafirmas a través da cal  se emiten notificacións sobre:

  • Novas versións.
  • Cambios na plataforma.
  • Parches.
  • Problemas/erros relevantes.
  • Novedades

  A este lista portafirmas-avisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, pódense subscribir usuarios, tanto xestores como persoal técnico das Administracións Públicas que estean a utilizar Archive. Para darse de alta pode utilizar a seguinte  enlace(Abre en nova xanela) .

  Tipo de Solución:
  Aplicación de Fontes Abertas
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Infraestrutura de seguridade e xestión de identidades , Servicios horizontais para as AA.PP , Soporte á tramitación electrónica , Tramitación electrónica
  Área funcional:
  Documentos Personales , Goberno e Sector Público
  Licenza:
  EUPL (European Public License)
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  Servicios Web , JAVA , J2EE
  Sistema Operativo:
  Windows , Unix , Linux

  Descrición

  port@firmas é unha aplicación que permite incorporar a firma electrónica nos fluxos de traballo dunha organización. Inclúe o Cliente @asina para asínaa cliente de usuario e intégrase coa plataforma @sinatura do Ministerio de Facenda e Función Pública para a validación das firmas que se xeran.

  Principais características:

  • capacidade de crear pedimentos ou fluxos de firma incluíndo diferentes asinantes que poden asinar en paralelo ou en fervenza e usuarios que outorgan visto e prace; 
  • posibilidade de definir e utilizar estes fluxos tamén desde aplicacións externas mediante servizos web;
  • organización dos pedimentos en bandexas de enviados, entrantes, terminados e pendentes;
  • capacidade de crear grupos illados de usuarios que emulan o comportamento de diferentes organizacións dentro dunha organización maior;
  • consulta por CSV de documentos asinados desde o portafirmas, etc.

  O Port@firmas dispón das seguintes interfaces de acceso:

  • Interface web a través de navegador que permite realizar todas as funcións tanto de creación de pedimentos de firma como de firma.
  • port@firmas Móvil; clientes ou aplicacións móbiles que permiten asinar desde smartphones e dispositivos móbiles. Integrable coa aplicación Port@firmas da suite @asina, aínda que a súa funcionalidade é adaptable a outro portafirmas, realizando cambios no proxi de portafirmas (Proxi PortafirmasMovil). Disponible para Android 4.0 e posteriores e iOS 8 e posteriores.
  • E interface de servizos web pola que aplicacións externas poden realizar pedimentos de firma e recibir posteriormente os documentos unha vez foron asinados polos usuarios asinantes.

  Ofrécese en dous modelos de uso:

  • Como compoñente instalable ou código fonte para que a Administración usuaria realice a súa propia instalación.
  • Como servizo a través de Redsara e nun formato de cofinanciamento.

  Noticias

  09 January 2020

  Publicada a nova versión do distribuible v.7.1 Desplegar acordeon

  Liberada unha nova versión do distribuible de Portafirmas (v.7.1).

  Para descargar o código fonte da aplicación, débese acceder á área de descargas da solución Portafirmas.

  As novidades máis relevantes que se inclúen son as seguintes:

  • Drag&drop achegar ficheiros (Cambia a interface para subir documentos e anexos).
  • Restringir el conjunto destinatarios de un usuario (Nueva pestaña para que administradores puedan restringir posibles destinatarios de un usuario).
  • Campo remitente configurable (Pódese activar que no campo remitente da listaxe de pedimentos, apareza o último usuario que asinou).
  • Modifícase a presentación dos pedimentos de sinatura das bandexas dos usuarios. Cando un usuario asinante quere asinar un pedimento, ao picar sobre o pedimento para abrila, en lugar de abrirse debaixo, abrirase nun pop up.
  • Ao redactar pedimentos, inclúese un novo check para indicar que o documento a asinar é unha factura. Este check habilitará a opción de introducir o importe da factura en Euros.
  • Desactívase o uso de applets en Internet Explorer. A partir de agora, todas as firmas en cliente realizaranse con Autofirma.
  • Permítese configurar a bandexa de pedimentos para que en lugar de mostrar o usuario remitente, mostre o usuario que asinou o pedimento en último lugar.
  • Móstranse os anexos ordenados alfabeticamente.
  • Incorpórase o compoñente de visualización nos anexos dos pedimentos.
  • Permítense engadir comentarios en firmas XADES.
  • Intégrase a xestión das sedes de Portafirmas con DIR3.

  Para obter información máis detallada sobre as novidades que se proporcionan, débese consultar o ficheiro whatsNew_7.1.txt, que se inclúe dentro do propio distribuible.

  12 November 2019

  Portafirmas: desactivado uso de applets Desplegar acordeon

  Disponible a nova versión 7.1 tanto en Portafirmas Rede SARA como en Portafirmas da Administración Xeral do Estado.  En esta versión incluíronse un conxunto de novas funcionalidades e diversas melloras.

  As novidades máis relevantes que se inclúen son as seguintes:

   

  • Desactívase o uso de applets en Internet Explorer. A partir de agora, todas as firmas en cliente realizaranse con Autofirma. Para descargar Autofirma deben acceder á seguinte ligazón: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
  • Permítese configurar a bandexa de pedimentos para que en lugar de mostrar o usuario remitente, mostre o usuario que asinou o pedimento en último lugar.
  • Móstranse os anexos ordenados alfabeticamente.
  • Incorpórase o compoñente de visualización nos anexos dos pedimentos.
  • Permítense engadir comentarios en firmas XADES.
  • Intégrase a xestión das sedes de Portafirmas con DIR3.
  • Outras melloras e correccións.
  05 November 2019

  Disponible unha nova versión da aplicación de Port@firmas para iOS Desplegar acordeon

  Xa se poden descargar desde o market oficial para iOS as novas app 'Port@firma movil' para o uso da aplicación Port@firmas desde os dispositivos móbiles iOS. 

  Os cambios que inclúe a nova versión son:

  • Melloramos a estabilidade da aplicación para iOS 13 e ademais agora damos soporte ás novas pantallas dos novos iPhones/iPads.
  • Incorporación do tipo de operación realizada na vista de detalle.(Firma/Visto e prace).
  • Incorporación do tipo de firma na vista de detalle. (Fervenza/Paralelo)
  • Cambios na interface da vista de detalle para unha mellor visualización dos datos.
  • Mostrar na lista de detalles os remitentes na mesma páxina evitando ter que desprazarse a unha nova vista.

  Con estas aplicacións facilítase a firma electrónica en calquera contorna, incluíndo teléfonos móbiles e tabletas.


  Descarga para iOS (  https://itunes.apple.com/é/app/portafirmas-asina/ide976490515?mt=8(Abre en nova xanela)  )


   
  18 July 2019

  Portafirmas General (AGE) - Firmas na nube (FIRe) Desplegar acordeon

  Habilitouse a posibilidade de asinar con FIRe no Portafirmas General do Estado:  https://pf.seap.minhap.es .

  La integración do Portafirmas con FIRe, permitirá realizar firmas con certificados na nube, sen necesidade de telos instalados no navegador.

  Poden atopar máis información no manual de usuario de Portafirmas, que poderán descargar desde a propia aplicación ou desde o Portal de Administración Electrónica.

  15 April 2019

  Publicada a nova versión do distribuible v.5.0.7 Desplegar acordeon

  Liberada unha nova versión do distribuible de Portafirmas (v.5.0.7).

  Para descargar o código fonte da aplicación, débese acceder á área de descargas da solución Portafirmas.

  As novidades máis relevantes que se inclúen son as seguintes:

  • Mantense a orde das liñas de firma ao buscalos desde o botón de Sede.
  • Devólvese o valor FACTURAE na operación downloadSign. Desta maneira, o cliente de servizo web pode interpretar que a firma enviada é unha factura electrónica en formato FACTURAE.
  • Corríxese o comportamento anómalo ao achegar documentos, polo cal, na mensaxe de validación, ás veces, mostrábase o nome doutro documento.
  • Móstrase a previsualización debaixo de documento no canto de en parte inferior.
  • Actualízase a extensión de firmas CAdES a csig.
  • Soluciónase o problema no sistema de bloqueo de pedimentos que prevén a perda de firmas en paralelas.
  • Establécese de maneira correcta a caducidade de pedimentos.
  • Móstrase correctamente as accións dos asinantes nos informes de firma.
  • Impídese aos servizos web borrar o último documento dun pedimento xa enviado.
  • Permítese cotejar os informes normalizados.
  • Rehabilítanse as notificacións a remitentes especificados vía servizo web ( en createRequest).
  • Corrixido o filtro de pedimentos con validador por aplicación.
  • Permítese crear persoais de pedimentos con usuarios doutras sedes. 
  • Soluciónanse os problemas detectados no formulario de xeración de documentos ENI. 
  • Permítese definir validadores por aplicación integrada mediante Interface Xenérica.
  • Modifícase o QR dos informes, permitindo a descarga directa.

  Para obter unha información máis detallada sobre as novidades que se proporcionan, débese consultar o ficheiro whatsNew_5.0.7.txt, que se inclúe dentro do propio distribuible.

  28 February 2019

  Portafirmas General (AGE) - Posibilidade de definir validadores por aplicación e outras novidades Despregar acordeon

  Disponible en produción unha nova versión de Portafirmas da Administración Xeral do Estado (v5.0.7). Nesta versión incluíronse un conxunto de novas funcionalidades e diversas melloras.

  Os cambios que inclúe a nova versión son:

  • Corríxese un problema co movemento ao histórico de pedimentos con máis de 4500 caracteres.
  • Corrixido o filtro de pedimentos con validador por aplicación.
  • Permítese crear persoais de pedimentos con usuarios doutras sedes. 
  • Corríxese a ligazón ao CAID da sección de Axuda.
  • Corrixidos os problemas detectados na administración de sedes.
  • Actualización da imaxe corporativa: actualízase o nome do Ministerio.
  • Corrección do formulario de xeración de documentos ENI.
  • Corríxese o funcionamento do envío de pedimentos cunha data de inicio determinada.
  • Permítese definir validadores por aplicación integrada mediante Interface Xenérica.
  • Modifícase o QR dos informes, permitindo a descarga directa.
  • Outras melloras e correccións.
  29 August 2018

  Portafirmas General (AGE) - Notificaciones PUSH en App móbil Despregar acordeon

  Xa se atopa dispoñible a funcionalidade de recibir notificacións PUSH na aplicación móbil de Portafirmas cada vez que se reciba un pedimento de firma no Portafirmas AGE. En Portafirmas Sara estará dispoñible na próxima versión.

  Para poder facer uso desta funcionalidade é necesario activala desde a App móbil pulsando na opción"Habilitar notificacións" no menú que se atopa arriba á dereita na App móbil.

  Para reportar incidencias ou dúbidas acudir ao seguinte formulario: https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/Portafirmasgeneral

  O equipo de Portafirmas

  03 July 2018

  Port@firmas Xeral: Identificación de usuarios mediante Autentica Despregar acordeon

  Activouse a identificación dos usuarios con Autentica. As altas de novos usuarios así como a xestión dos roles seguiranse realizando en Portafirmas.

  Se un usuario desexa entrar por Autentica, deberá seleccionar o botón "Autentica". Neste punto poderán darse os seguintes escenarios:

  1. Usuarios dado de alta Autentica.

  a. Usuario dado de alta en Portafirmas. Se o usuario xa está dado de alta en Portafirmas, mostrarase a pantalla coa súa bandexa de pedimentos de firma.

  b. Usuario non dado de alta en Portafirmas. Se o usuario non está dado de alta en Portafirmas, deberá solicitar o alta na sede correspondente tal e como se facía ata agora.

  2. Usuario non dado de alta en Autentica. Mostrarase unha pantalla, cunha ligazón ao formulario de alta en Autentica. Unha vez que o usuario solicite o alta e reciba a confirmación de Autentica, xa poderá acceder mediante este novo botón podendo reproducirse os escenarios 1.1 e 1.2 do apartado anterior.

  Mediante Autentica, é posible identificarse con LDAP utilizando o DNI e o contrasinal do correo. Esta opción está dispoñible para todos os repositorios federados de Autentica que, actualmente, son: MINHAFP, SEFP, INAP, MEYSS e MECD.

  22 May 2018

  Publicada a nova versión do distribuible v.4.7.6.9 Despregar acordeon

  Publicouse no Portal da Administración Electrónica, a nova versión do distribuible de Portafirmas (v.4.7.6.9). Para descargar o código fonte da aplicación, débese acceder ao apartado de descargas da solución Portafirmas.

  As novidades máis relevantes que se inclúen son as seguintes:

  • Inclúese unha pestana de anular firma tanto nos pedimentos pendentes como nos pedimentos asinados e inclúese unha nova sección de Peticiones Anuladas, ademais as firmas anuladas non poden ser cotejadas por CSV.
  • Modifícanse os informes de firma normalizados para que se garden de forma independente e non se sobrescriba o informe.
  • Modifícanse os servizos móbiles para que se envíen ao móbil os pedimentos só validados en lugar de todas as pendentes.
  • Corrección de descarga de ZIP en Firefox.
  • Corrección de incidencia de descarga de ficheiros .rtf.
  • Mellora de mensaxes de erro.
  • Incorporación de iconas cando un pedimento ten comentarios ou anexos.
  • Recuperación de selaxe de informes.
  • Corrección de incidencia en facturas electrónicas incluídas en documentos contables (.tcn).
  • Aviso de firma con certificado caducado con opción de seguir ou cancelar a operación.
  • Nova funcionalidade de invitación de usuarios a Portafirmas (Redactar/Novo pedimento invitación).
  • Control de lonxitude do campo asunto na redacción de pedimentos e de pedimentos de invitación (Lonxitude <=255).
  • Validación do formato do campo destinatario (correo electrónico) en pedimentos de invitación.
  • Novo botón de visualización de documentos antes de asinar.
  • Engadiuse o tipo de firma no detalle do pedimento.
  • Corrixido erro ao xerar o QR do informe de firma.
  • Engádese unha entrada ao menú de axuda cunha Guía Rápida de uso.
  • Mellora a visualización de PDF en Internet Explorer.
  • Nova mensaxe de erro: firma previa con certificado revogado ou inválido.
  • Corrección de problemas relacionados co acceso mediante LDAP.
  • Permítese visualizar anexos desde o móbil.
  • Permítense firmas con selo de tempo desde o móbil.
  • Visualízanse os ficheiros .tcn como documentos anexos no móbil.
  • Engádese unha nova funcionalidade que permite xerar un informe a partir dunha firma. Esta funcionalidade atópase dispoñible sen facer inicio de sesión na aplicación. Para acceder a ela débese ir á pantalla de inicio de sesión e acceder ao menú superior dereito: "Opcións --> Xerar informe".
  • Ao xerar pedimentos na aplicación web, validar as firmas dos documentos que se achegan (se conteñen firmas). Se a firma non é válida, non se permitirá achegar o documento de maneira que se evitan os problemas á hora de asinar documentos que conteñen firmas previas inválidas.
  • Dáse soporte a firmas con certificados con alias.
  • Redeseño da pantalla de inicio de sesión. Agrúpanse as opcións que non requiren identificación nun menú de opcións. Este menú está situado na parte superior dereita e permite realizar as seguintes accións:
   • Validación de CSV.
   • Alta usuario invitado.
   • Xerar Informe.
  • Outras melloras e correccións.
  12 April 2018

  Portafirmas AGE - Visualización de anexos e ficheiros contables desde a aplicación móbil Despregar acordeon

  Disponible en produción unha nova versión de Portafirmas da Administración Xeral do Estado. Nesta versión incluíronse un conxunto de novas funcionalidades e diversas melloras.

  As novidades que incorpora a nova versión son:

  • Corrección de problemas relacionados co acceso mediante LDAP.
  • Permítese visualizar anexos desde o móbil.
  • Permítense firmas con selo de tempo desde o móbil.
  • Visualízanse os ficheiros contables (.tcn) como documentos anexos no móbil.
  • Corríxese o problema que existía na visualización de certos documentos  PDF en Internet Explorer.
  • Engádese unha nova funcionalidade que permite xerar un informe a partir dunha firma. Esta funcionalidade atópase dispoñible sen facer inicio de sesión na aplicación. Para acceder a ela débese ir á pantalla de inicio de sesión e acceder ao menú superior dereito: "Opcións à Xerar informe"
  • Ao xerar pedimentos na aplicación web, validar as firmas dos documentos que se achegan (se conteñen firmas). Se a firma non é válida, non se permitirá achegar o documento de maneira que se evitan os problemas á hora de asinar documentos que conteñen firmas previas inválidas.
  • Dáse soporte a firmas con certificados con alias.
  • Corríxese un problema existente na operación removeRequest do servizo web para envío de pedimentos.
  • Redeseño da pantalla de inicio de sesión. Agrúpanse as opcións que non requiren identificación nun menú de opcións. Este menú está situado na parte superior dereita e permite realizar as seguintes accións:

  1. Validación de CSV.

  2. Alta usuario invitado.

  3. Xerar Informe.

  • Outras melloras e correccións.
  23 February 2018

  Portafirmas móbil – Actualización importante da aplicación Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versión da aplicación móbil de Portafirmas tanto en Android como en iOS. Esta nova versión inclúe unha serie de melloras entre elas un novo modo de autenticación que proporciona unha maior seguridade.

  Por iso, é importante que actualicen as aplicacións móbiles antes do día 6 de marzo. A partir deste día as aplicacións con versións anteriores deixarán de funcionar.

  No caso de que non teñan configuradas as actualizacións automáticas, deben acceder ao Play Store (para dispositivos Android) ou ao Apple Store (para dispositivos iOS) e actualizar a aplicación. A data límite para actualizar a aplicación é o día 5 de marzo, a partir do día 6 de marzo, as versións previas deixarán de funcionar.

  08 February 2018

  Nova versión Portafirmas SARA v.4.7.6.8 Despregar acordeon

  Disponible en produción unha nova versión de Portafirmas Rede SARA. Nesta versión incluíronse un conxunto de novas funcionalidades e diversas melloras.

  En concreto, inclúense as seguintes novidades:

  • Nova funcionalidade de invitación de usuarios a Portafirmas. Ofrécese a posibilidade de convidar usuarios novos ao Portafirmas. Para iso xerouse unha nova opción no menú: Redactar/Novo pedimento invitación. Unha vez que o usuario convidado acepta o pedimento, considérase un novo usuario do Portafirmas. Para máis información sobre esta funcionalidade pódese consultar o Manual de usuario, dispoñible no menú de Axuda.
  • Modifícanse os informes de firma normalizados para que se garden de forma independente e non se sobrescriba o informe.
  • Modifícanse os servizos móbiles para que se envíen ao móbil os pedimentos só validados en lugar de todas as pendentes.
  • Incorporación de iconas cando un pedimento ten comentarios ou anexos
  • Recuperación de selaxe de informes
  • Novo botón de visualización de documentos antes de asinar. Mediante este botón, poderase visualizar o documento que se vai a asinar sen ter que descargalo, o cal facilitará ao usuario o proceso de asinado de pedimentos.
  • Engadiuse o tipo de firma no detalle do pedimento, proporcionando ao usuario máis información sobre a firma que vai realizar.
  • Engádese unha entrada ao menú de axuda cunha Guía Rápida de uso do Portafirmas.
  • Nova funcionalidade anular firmas. Inclúese unha pestana de anular firma tanto nos pedimentos pendentes como nos pedimentos asinados e engádese unha nova sección de Peticiones Anuladas. Soamente permítense anular firmas cuxo orixe non sexa unha aplicación.
  • Melloras na xestión de erros da Miniapplet de @firma: móstrase ao usuario a información do erro que se xera cando o documento contén unha firma previa con certificado revogado ou inválido.
  • Control de lonxitude do campo asunto na redacción de pedimentos e de pedimentos de invitación (Lonxitude máxima <=255)
  • Validación do formato do campo destinatario (correo electrónico) en pedimentos de invitación.
  • Corrixido erro ao xerar o QR do informe de firma.
  • Outras correccións de erros e pequenas melloras.
  25 January 2018

  Portafirmas AGE – Gran impulso á firma-e en 2017: un 92% máis que en 2016 Despregar acordeon

  A aplicación Portafirmas permitiu o impulso da implantación da firma electrónica na Administración Xeral do Estado.

  Durante 2017 realizáronse con Portafirmas AGE 730.700 firmas electrónicas, axudando así a dar un paso máis cara á tramitación totalmente electrónica de procedementos na administración.

  Respecto ao número de firmas realizadas en 2016, a cifra de 2017 aumenta nun 92%.

  Os organismos que máis firmas-e realizaron durante 2017 son:

  • Ministerio de Presidencia (S.E.Adm.Territoriais)
  • Ministerio de Xustiza
  • Ministerio de Facenda e Función Pública
  • Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente
  22 December 2017

  Actualización de manual de integración con Portafirmas Despregar acordeon

  Actualizouse a documentación sobre a integración cos servizos web de Portafirmas v4.

  O documento atópase colgado na pestana de Descargas, na sección de Manuais.

  Esta actualización reflicte os cambios realizados nas últimas versións e mellora a definición dos servizos dispoñibles anteriormente de forma que sexa máis útil e claro para os integradores.

  04 October 2017

  Nova versión Portafirmas AGE v.4.7.6.5 Despregar acordeon

  Publicouse unha nova versión de Portafirmas Xeral (AGE). Esta versión, a 4.7.6.5, inclúe novas funcionalidades e melloras.

  En concreto os cambios que inclúe son:

    - Proporciónase unha nova funcionalidade “Anular firma”. Inclúese unha pestana de anular firma, tanto nos pedimentos pendentes como nos pedimentos asinados e inclúese unha nova sección de Peticiones Anuladas. Ademais as firmas anuladas non poden ser cotejadas por CSV. As firmas anuladas poderanse recuperar mediante a opción “Recuperar firma anulada”.

  - Modifícanse os informes de firma normalizados para que se garden de forma independente e non se sobrescriba o informe.

  - Modifícanse os servizos móbiles para que se envíen ao móbil os pedimentos só validados en lugar de todas as pendentes.

  - Corrección de descarga de ZIP en Firefox

  - Corrección de incidencia de descarga de ficheiros .rtf

  - Corrección de incidencia no cotejo de documentos con CSV

  - Mellora de mensaxes de erro

  - Incorporación de iconas cando un pedimento ten comentarios ou anexos

  - Recuperación de selaxe de informes

  - Corrección de incidencia de selos de tempo

  - Corrección de incidencia en facturas electrónicas incluídas en documentos contables (.tcn)

  - Aviso de firma con certificado caducado con opción de seguir ou cancelar a operación

  Para máis información: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/portafirmas/

  23 February 2016

  Dispoñible unha nova versión da aplicación de Port@firmas para iOS e Android Despregar acordeon

  Xa se poden descargar desde os market oficiais as novas app 'Port@firma movil' para o uso da aplicación Port@firmas desde os dispositivos móbiles. Realizáronse adaptacións aos cambios nos sistemas operativos móbiles e corrixíronse diversos erros.

  Con estas aplicacións facilítase a firma electrónica en calquera contorna, incluíndo teléfonos móbiles e tabletas.

  Descarga para Android (https://play.google.com/store/apps/details?ide=é.gob.afirma.android.signfolder(Abre en nova xanela) )


  Descarga para iOS ( https://itunes.apple.com/é/app/portafirmas-asina/ide976490515?mt=8(Abre en nova xanela) )

  22 May 2013

  Nova versión do software Port@firmas Despregar acordeon

  Comprácenos informarlles de que xa se atopa dispoñible a nova versión do software Port@firmas, a versión 3.2.5-14.

  Trátase da primeira versión oficial do Port@firmas 3, unha versión totalmente renovada na que non se fai uso dos servizos descontinuados da plataforma @asina e, por iso, totalmente compatible coa nova versión desta.

  Na solución de Port@firmas do PAE poden atopar toda a información sobre as súas funcionalidades.

  Doutra banda, ao tratarse dun novo deseño, non ofrece compatibilidade con versións anteriores do Port@firmas.

  Para o acceso ao Port@firmas, o equipo debe cumprir os seguintes requisitos:

  a) Disponer dun runtime de Java Sun compatible coa plataforma @asina (JRE 1.6.0_35 ou superior ou JRE 1.7.X).
  b) Deben utilizarse a navegadores Internet Explorer 7.X, 8.X, 9.X ou Firefox desde a versión 5.X en diante. Por rendemento da aplicación recoméndase este último navegador.
  c) Certificado persoal de usuario admitido pola plataforma @asina na súa versión v5.0.

  Se desexan obter o mesmo ou máis información poden porse dirixirse a nós a través do Formulario de Contacto ( https://soporteCAID.redsara.es ).

  17 July 2012

  Formularios CAID Despregar acordeon

  O 5 de xullo actualizouse a versión do formulario WEB de solicitude de soporte técnico ao CAID.

  Accédese ao mesmo desde o portal PAe-CTT mediante unha ligazón situada no apartado de Ligazóns Relacionadas das páxinas de servizos comúns e de información xeral de cada un dos servizos aos que presta soporte o CAID. Tamén se pode acceder mediante a ligazón https://soporteCAID.redsara.es

  Novidades principais:

  • Inclúese un alta previa de usuario no sistema, co fin de facilitar a creación de pedimentos posteriores.
  • Pódese achegar información adicional a un caso xa aberto directamente a través do formulario, co número de ticket, sen necesidade de enviar correo electrónico.
  • Na páxina do formulario dispoñen dunha ligazón ao manual de usuario para solicitar soporte técnico.
  26 October 2011

  Lista de distribución. Despregar acordeon

  Comprácenos informarlles da creación da lista de distribución "portafirmas-mptapavisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es" para os responsables e persoas de contacto subscritas para que reciban avisos, novidades e noticias de interese en relación ao compoñente de workflow de firma Port@firmas do MPTAP.

  Trátase dunha lista de baixo tráfico, só para comunicacións necesarias aos usuarios da Plataforma.

  Poden subscribirse á lista de distribución na seguinte ligazón: " http://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/portafirmas-mptapavisos ".

  04 March 2011

  Formulario Web de Solicitude de Soporte Técnico ao CAID Despregar acordeon

  • O 4 de marzo ponse en produción unha nova canle para a apertura de incidencias co Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID).  Ás canles habituais de correo electrónico e teléfono únese o do formulario WEB de solicitude de soporte técnico, ao que se accede desde o portal PAe_CTT mediante unha ligazón situada no parágrafo de Contacto que aparece na pestana de información Xeral do servizo.

  • Este formulario contén os datos necesarios para abrir  unha solicitude de soporte: Nome do organismo, Persona de Contacto (Nome, Apelidos, teléfono e dirección de correo), Entorno afectado, Campo de texto no que describir os requirimentos do Usuario e tres campos máis que permiten anexar ficheiros con información complementaria como ACL’s,  Log’s,  etc.… A solicitude procésase cando se pulsa o botón Enviar por correo electrónico”.

   

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas