Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Portasignatures

 • Nomene Abreujat:
  Portasignatures
  Accessos Directes:
  Acc?s Portasignatures General (Obri en nova finestra) , Acc?s Portasignatures SARA (Obri en nova finestra)
  Resum:
  Component per a la integraci?n de la firma en els fluxos de treball organitzatius. Permet la firma de peticions utilitzant el client de firma d'@firma Permet crear autoritzacions de firma per a firmar per delegaci?n o per sustituci?n . Es poden incloure "Vistiplau" en el flux de firma. Permet separar als usuaris del portasignatures en unitats estances o seus. Publica servicis web per a la integraci?n amb les aplicacions de workflow.

  Existixen dos servicis de portasignatures en el n?vol:

  - Portasignatures General (AGE): per a organismes de l'Administraci?n General de l'Estat
  https://pf.seap.minhap.es/

  - Portasignatures Sara: para CCAA, EELL, universitats, altres organismes
  https://portafirmas.redsara.es/
  Destinataris:
  Qualsevol Administraci?n P?blica
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Manera d'?s:
  Producte instalable
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID)

  Per a comunicar un alta, incid?ncia o sol?licitud de suport al Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) ?mpliga el seg?ent formulari:

  Llista de notificacions de Portasignatures

  Existix una llista de distribuci?n per a usuaris de Portasignatures a trav?s de la qual? s'emeten notificacions sobre:

  • Noves versions.
  • Canvis en la plataforma.
  • Pegats.
  • Problemes/bugs rellevants.
  • Novetats

  A esta llista?portasignatures-avisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, es poden subscriure usuaris, tant gestors com a personal t?cnico de les Administracions P?blicas que est?n utilitzant Arxive. Per a donar-se de alta pot utilitzar el seg?ent? enlla?(Obri en nova finestra) .

  Tipus de Soluci?n:
  Aplicaci?n de Fonts Obertes
  Estat de la Soluci?n:
  Producci?n
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva t?cnica:
  Infraestructura de seguretat i gesti?n d'identitats , Servicis horitzontals per a les AA.PP , Suport a la tramitaci?n electr?nica , Tramitaci?n electr?nica
  ?reva funcional:
  Documents Personals , Govern i Sector P?blico
  Llic?ncia:
  EUPL (European Public License)
  Nivell Interoperabilitat:
  T?cnico
  Llenguatge de Programaci?n:
  Servicis Web , JAVA , J2EE
  Sistema Operatiu:
  Windows , Unix , Linux

  Descripci?n

  Port@firmas ?s una aplicaci?n que permet incorporar la firma electr?nica en els fluxos de treball d'una organizaci?n. Inclou el Client @firma per a la firma client d'usuari i s'integra amb la plataforma @firma del Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica per a la validaci?n de les firmes que es generen.


  Principals caracter?sticas:

  • capacitat de crear peticions o fluxos de firma incloent diferents firmant que poden firmar en paral?lel o en cascada i usuaris que atorguen vistiplau;?
  • possibilitat de definir i utilitzar estos fluxos tambi?n des d'aplicacions externes mitjan?ant servicis web;
  • organizaci?n de les peticions en safates d'enviats, entrants, acabats i pendents;
  • capacitat de crear grups a?llats d'usuaris que emulen el comportament de diferents organitzacions dins d'una organizaci?n major;
  • consulta per CSV de documents firmats des del portasignatures, etc.

  El Port@firmas disposa dels seg?ents interf?cies d'acc?s:

  • Interf?cie web a trav?s de navegador que permet realitzar totes les funcions tant de creaci?n de peticions de firma com de firma.
  • Port@firmas M?vil; clients o aplicacions m?vils que permeten firmar des de smartphones i dispositius m?vils.?Integrable amb l'aplicaci?n Port@firmas de la suite @firma, encara que la seua funcionalitat ?s adaptable a altres portasignatures, realitzant canvis en el proxi de portasignatures (Proxi PortafirmasMovil). Disponible per a Android 4.0 i posteriors i iOS 8 i posteriors.
  • I interf?cie de servicis web per la qual aplicacions externes poden realitzar peticions de firma i rebre posteriorment els documents una vegada han sigut firmats pels usuaris firmant.

  S'oferix en dos models d'?s:

  • Com a component instalable o c?dic font perqu? l'Administraci?n usu?ria realitze la seua pr?pia instalaci?n.
  • Com a servici a trav?s de Redsara i en un format de cofinanciaci?n.

  Not?cies

  09 January 2020

  Publicada la nova versi?n del distribuible v.7.1 Desplegar acordeon

  Alliberada una nova versi?n del distribuible de Portasignatures (v.7.1).

  Per a descarregar el c?dic font de l'aplicaci?n, s'ha d'accedir al ?reva de desc?rregues de la soluci?n Portasignatures.

  Les novetats m?s rellevants que s'inclouen s?n les seg?ents:

  • Drag&drop adjuntar fitxers (Canvia la interf?cie per a pujar documents i annexos).
  • Restringir el conjunt destinataris d'un usuari (Nova pesta?a perqu? administradors puguen restringir possibles destinataris d'un usuari).
  • Camp remitent configurable (Es pot activar que en el camp remitent del llistat de peticions, aparega el ?ltimo usuari que firm?).
  • Es modifica la presentaci?n de les peticions de firma de les safates dels usuaris. Quan un usuari firmant vol firmar una petici?n, en punxar sobre la petici?n per a obrir-la, en lloc d'obrir-se davall, s'obrir? en un pop up.
  • En redactar peticions, s'inclou un nou check per a indicar que el document a firmar ?s una factura. Este check habilitar? l'opci?n d'introduir l'import de la factura en Euros.
  • Es desactiva l'?s d'applets en Internet Explorer. A partir d'ara, totes les firmes en client es realitzar?n amb Autofirma.
  • Es permet configurar la safata de peticions perqu? en lloc de mostrar l'usuari remitent, mostre l'usuari que firm? la petici?n en ?ltimo lloc.
  • Es mostren els annexos ordenats alfab?ticamente.
  • S'incorpora el component de visualizaci?n en els annexos de les peticions.
  • Es permeten a?adir comentaris en firmes XADES.
  • S'integra la gesti?n de les seus de Portasignatures amb DIR3.

  Per a obtindre informaci?n m?s detallada sobre les novetats que es proporcionen, s'ha de consultar el fitxer whatsNew_7.1.txt, que s'inclou dins del propi distribuible.

  12 November 2019

  Portasignatures: desactivat ?s d'applets Desplegar acordeon

  Disponible la nova versi?n 7.1?tant en?Portasignatures Xarxa SARA?com en?Portasignatures?de l'Administraci?n General de l'Estat.?En esta versi?n s'han incl?s un conjunt de noves funcionalitats i diverses millores.

  Les novetats m?s rellevants que s'inclouen s?n les seg?ents:

  ?

  • Es desactiva l'?s d'applets en Internet Explorer. A partir d'ara, totes les firmes en client es realitzar?n amb Autofirma. Per a descarregar Autofirma han d'accedir al seg?ent enlla?: https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html
  • Es permet configurar la safata de peticions perqu? en lloc de mostrar l'usuari remitent, mostre l'usuari que firm? la petici?n en ?ltimo lloc.
  • Es mostren els annexos ordenats alfab?ticamente.
  • S'incorpora el component de visualizaci?n en els annexos de les peticions.
  • Es permeten a?adir comentaris en firmes XADES.
  • S'integra la gesti?n de les seus de Portasignatures amb DIR3.
  • Altres millores i correccions.
  05 November 2019

  Disponible una nova versi?n de l'aplicaci?n de Port@firmas para iOS Desplegar acordeon

  Ja es poden descarregar des del market oficial para iOS les noves app 'Port@firma movil' per a l'?s de l'aplicaci?n Port@firmas des dels dispositius m?vils iOS.?

  Els canvis que inclou la nova versi?n s?n:

  • Hem millorat l'estabilitat de l'aplicaci?n per a iOS 13 i adem?s ara donem suport a les noves pantalles dels nous iPhones/iPads.
  • Incorporaci?n del tipus d'operaci?n realitzada en la vista de detall.(Firma/Vistiplau).
  • Incorporaci?n del tipus de firma en la vista de detall. (Cascada/Paral?lel)
  • Canvis en la interf?cie de la vista de detall per a una millor visualizaci?n de les dades.
  • Mostrar en la llista de detalls els remitents en la mateixa p?gina evitant haver de despla?ar-se a una nova vista.

  Amb estes aplicacions es facilita la firma electr?nica en qualsevol entorn, incloent tel?fonos m?vils i tauletes.


  Desc?rrega per a iOS (? https://itunes.apple.com/es/app/portafirmas-firma/id976490515?mt=8(Obri en nova finestra) ?)


  ?
  18 July 2019

  Portasignatures General (AGE) - Firmes en el n?vol (FIRe) Desplegar acordeon

  S'ha habilitat la possibilitat de firmar amb FIRe en el Portasignatures General de l'Estat:? https://pf.seap.minhap.es .

  La integraci?n del Portasignatures amb FIRe, permetre? realitzar firmes amb certificats en el n?vol, sense necessitat de tindre'ls instal?lats en el navegador.

  Poden trobar m?s informaci?n en el manual d'usuari de Portasignatures, que podr?n descarregar des de la pr?pia aplicaci?n o des del Portal d'Administraci?n Electr?nica.

  15 April 2019

  Publicada la nova versi?n del distribuible v.5.0.7 Desplegar acordeon

  Alliberada una nova versi?n del distribuible de Portasignatures (v.5.0.7).

  Per a descarregar el c?dic font de l'aplicaci?n, s'ha d'accedir al ?reva de desc?rregues de la soluci?n Portasignatures.

  Les novetats m?s rellevants que s'inclouen s?n les seg?ents:

  • Es mant? l'orde de les l?neas de firma en buscar-los des del bot?n de Seu.
  • Es retorna el valor FACTURAE en l'operaci?n downloadSign. D'esta manera, el client de servici web pot interpretar que la firma enviada ?s una factura electr?nica en format FACTURAE.
  • Es corregix el comportament an?ro?n en adjuntar documents, pel qual, en el missatge de validaci?n, a voltes, es mostrava el nom d'un altre document.
  • Es mostra la previsualizaci?n sota document en comptes d'en part inferior.
  • S'actualitza l'extensi?n de firmes CAdES a csig.
  • Se soluciona el problema en el sistema de bloqueig de peticions que prev? la p?rdida de firmes en paral?leles.
  • S'establix de manera correcta la caducitat de peticions.
  • Es mostra correctament les accions dels firmant en els informes de firma.
  • S'impedix als servicis web esborrar el ?ltimo document d'una petici?n ja enviada.
  • Es permet acarar els informes normalitzats.
  • Es rehabiliten les notificacions a remitents especificats v?a servici web ( en createRequest).
  • Corregit el filtre de peticions amb validador per aplicaci?n.
  • Es permet crear plantilles de peticions amb usuaris d'altres seus.?
  • Se solucionen els problemes detectats en el formulari de generaci?n de documents ENI.?
  • Es permet definir validadors per aplicaci?n integrada mitjan?ant Interf?cie Gen?rica.
  • Es modifica el QR dels informes, permetent la desc?rrega directa.

  Per a obtindre una informaci?n m?s detallada sobre les novetats que es proporcionen, s'ha de consultar el fitxer?whatsNew_5.0.7.txt, que s'inclou dins del propi distribuible.

  28 February 2019

  Portasignatures General (AGE) - Possibilitat de definir validadors per aplicaci?n i altres novetats Desplegar acordeon

  Disponible en producci?n una nova versi?n de?Portasignatures de l'Administraci?n General de l'Estat (v5.0.7). En esta versi?n s'han incl?s un conjunt de noves funcionalitats i diverses millores.

  Els canvis que inclou la nova versi?n s?n:

  • Es corregix un problema amb el moviment a l'hist?ric de peticions amb m?s de 4500 car?cters.
  • Corregit el filtre de peticions amb validador per aplicaci?n.
  • Es permet crear plantilles de peticions amb usuaris d'altres seus.?
  • Es corregix l'enlla? al CAID de la secci?n d'Ajuda.
  • Corregits els problemes detectats en l'administraci?n de seus.
  • Actualizaci?n de la imatge corporativa: s'actualitza el nom del Ministeri.
  • Correcci?n del formulari de generaci?n de documents ENI.
  • Es corregix el funcionament de l'env?o de peticions amb una data d'inici determinada.
  • Es permet definir validadors per aplicaci?n integrada mitjan?ant Interf?cie Gen?rica.
  • Es modifica el QR dels informes, permetent la desc?rrega directa.
  • Altres millores i correccions.
  29 August 2018

  Portasignatures General (AGE) - Notificacions PUSH en App m?vil Desplegar acordeon

  Ja es troba disponible la funcionalitat de rebre notificacions PUSH en l'aplicaci?n m?vil de Portasignatures cada vegada que es reba una petici?n de firma en el Portasignatures AGE. En Portasignatures Sara estar? disponible en la pr?xima versi?n.

  Per a poder fer ?s d'esta funcionalitat ?s necessari activar-la des de l'App m?vil polsant en l'opci?n"Habilitar notificacions" en el men? que es troba a dalt a la dreta en l'App m?vil.

  Per a reportar incid?ncies o dubtes acudir al seg?ent formulari: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/portafirmasgeneral

  L'equip de Portasignatures

  03 July 2018

  Port@firmas General: Identificaci?n d'usuaris mitjan?ant Autentica Desplegar acordeon

  S'ha activat la identificaci?n dels usuaris amb Autentica. Les altes de nous usuaris as? com la gesti?n dels rols se seguir?n realitzant en Portasignatures.

  Si un usuari desitja entrar per Autentica, haver de? seleccionar el bot?n "Autentica".?En este punt podr?n donar-se els seg?ents escenaris:

  1. Usuaris donat de alta Autentica.

  a. Usuari donat de alta en Portasignatures. Si l'usuari ja est? donat de alta en Portasignatures, es mostrar? la pantalla amb la seua safata de peticions de firma.

  b. Usuari no donat de alta en Portasignatures. Si l'usuari no est? donat de alta en Portasignatures, haver de? sol?licitar l'alta en la seu corresponent tal com s'hac?a fins ara.

  2. Usuari no donat de alta en Autentica. Es mostrar? una pantalla, amb un enlla? al formulari d'alta en Autentica. Una vegada que l'usuari sol?licite l'alta i reba la confirmaci?n d'Autentica, ja podr? accedir mitjan?ant este nou bot?n podent reproduir-se els escenaris 1.1 i 1.2 de l'apartat anterior.

  Mitjan?ant Autentica, ?s possible identificar-se amb LDAP utilitzant el DNI i la contrase?a de el correu. Esta opci?n est? disponible per a tots els repositoris federats d'Autentica que, actualment, s?n: MINHAFP, SEFP, INAP, MEYSS i MECD.

  22 May 2018

  Publicada la nova versi?n del distribuible v.4.7.6.9 Desplegar acordeon

  S'ha publicat en el Portal de l'Administraci?n Electr?nica, la nova versi?n del distribuible de Portasignatures (v.4.7.6.9). Per a descarregar el c?dic font de l'aplicaci?n, s'ha d'accedir a l'apartat de desc?rregues de la soluci?n Portasignatures.

  Les novetats m?s rellevants que s'inclouen s?n les seg?ents:

  • S'inclou una pesta?a de anul?lar firma tant en les peticions pendents com en les peticions firmades i s'inclou una nova secci?n de Peticions Anul?lades, adem?s les firmes anul?lades no poden ser acarades per CSV.
  • Es modifiquen els informes de firma normalitzats perqu? es guarden de forma independent i no se sobreescriga l'informe.
  • Es modifiquen els servicis m?vils perqu? s'env?en al m?vil les peticions s?el validades en lloc de tots els pendents.
  • Correcci?n de desc?rrega de ZIP en Firefox.
  • Correcci?n d'incid?ncia de desc?rrega de fitxers .rtf.
  • Millora de missatges d'error.
  • Incorporaci?n d'icones quan una petici?n t? comentaris o annexos.
  • Recuperaci?n de segellat d'informes.
  • Correcci?n d'incid?ncia en factures electr?nicas incloses en documents comptables (.tcn).
  • Av?s de firma amb certificat caducat amb opci?n de seguir o cancel?lar l'operaci?n.
  • Nova funcionalitat d'invitaci?n d'usuaris a Portasignatures (Redactar/Nova petici?n invitaci?n).
  • Control de longitud del camp assumpte en la redacci?n de peticions i de peticions d'invitaci?n (Longitud <=255).
  • Validaci?n del format del camp destinatari (correu electr?nico) en peticions d'invitaci?n.
  • Nou bot?n de visualizaci?n de documents abans de firmar.
  • S'ha a?adido el tipus de firma en el detall de la petici?n.
  • Corregit error en generar el QR de l'informe de firma.
  • S'a?ade una entrada al men? d'ajuda amb una Gu?a R?demane d'?s.
  • Millora la visualizaci?n de PDF en Internet Explorer.
  • Nou missatge d'error: firma pr?via amb certificat revocat o inv?lido.
  • Correcci?n de problemes relacionats amb l'acc?s mitjan?ant LDAP.
  • Es permet visualitzar annexos des del m?vil.
  • Es permeten firmes amb segell de temps des del m?vil.
  • Es visualitzen els fitxers .tcn com a documents annexos en el m?vil.
  • S'a?ade una nova funcionalitat que permet generar un informe a partir d'una firma. Esta funcionalitat es troba disponible sense fer login en l'aplicaci?n. Per a accedir a ella s'ha d'anar a la pantalla de login i accedir al men? superior dret: "Opcions --> Generar informe".
  • En generar peticions en l'aplicaci?n web, es validen les firmes dels documents que s'adjunten (si contenen firmes). Si la firma no ?s v?lida, no es permetre? adjuntar el document de manera que s'eviten els problemes a l'hora de firmar documents que contenen firmes pr?vies inv?lidas.
  • Es dona suport a firmes amb certificats amb ?lies.
  • Redise?o de la pantalla de login. S'agrupen les opcions que no requerixen identificaci?n en un men? d'opcions. Este men? est? situat en la part superior dreta i permet realitzar les seg?ents accions:
   • Validaci?n de CSV.
   • Alta usuari convidat.
   • Generar Informe.
  • Altres millores i correccions.
  12 April 2018

  Portasignatures AGE - Visualizaci?n d'annexos i fitxers comptables des de l'aplicaci?n m?vil Desplegar acordeon

  Disponible en producci?n una nova versi?n de Portasignatures de l'Administraci?n General de l'Estat. En esta versi?n s'han incl?s un conjunt de noves funcionalitats i diverses millores.

  Les novetats que incorpora la nova versi?n s?n:

  • Correcci?n de problemes relacionats amb l'acc?s mitjan?ant LDAP.
  • Es permet visualitzar annexos des del m?vil.
  • Es permeten firmes amb segell de temps des del m?vil.
  • Es visualitzen els fitxers comptables (.tcn) com a documents annexos en el m?vil.
  • Es corregix el problema que exist?a en la visualizaci?n de certs documents ?PDF en Internet Explorer.
  • S'a?ade una nova funcionalitat que permet generar un informe a partir d'una firma. Esta funcionalitat es troba disponible sense fer login en l'aplicaci?n. Per a accedir a ella s'ha d'anar a la pantalla d'inici de sesi?n i accedir al men? superior dret: "Opcions ? Generar informe"
  • En generar peticions en l'aplicaci?n web, es validen les firmes dels documents que s'adjunten (si contenen firmes). Si la firma no ?s v?lida, no es permetre? adjuntar el document de manera que s'eviten els problemes a l'hora de firmar documents que contenen firmes pr?vies inv?lidas.
  • Es dona suport a firmes amb certificats amb ?lies.
  • Es corregix un problema existent en l'operaci?n removeRequest del servici web per a env?o de peticions.
  • Redise?o de la pantalla de login. S'agrupen les opcions que no requerixen identificaci?n en un men? d'opcions. Este men? est? situat en la part superior dreta i permet realitzar les seg?ents accions:

  1. Validaci?n de CSV.

  2. Alta usuari convidat.

  3. Generar Informe.

  • Altres millores i correccions.
  23 February 2018

  Portasignatures m?vil ? Actualizaci?n important de l'aplicaci?n Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versi?n de l'aplicaci?n m?vil de Portasignatures tant en Android com en iOS. Esta nova versi?n inclou una s?rie de millores entre elles una nova manera d'autenticaci?n que proporciona una major seguretat.

  Per a??, ?s important que actualitzen les aplicacions m?vils abans del d?a 6 de mar?. A partir d'este d?a les aplicacions amb versions anteriors deixar?n de funcionar.

  En cas que no tinguen configurades les actualitzacions autom?ticas, han d'accedir al Play Store (per a dispositius Android) o a l'Apple Store (per a dispositius iOS) i actualitzar l'aplicaci?n. La data l?mite per a actualitzar l'aplicaci?n ?s el d?a 5 de mar?, a partir del d?a 6 de mar?, les versions pr?vies deixar?n de funcionar.

  08 February 2018

  Nova versi?n Portasignatures SARA v.4.7.6.8 Desplegar acordeon

  Disponible en producci?n una nova versi?n de Portasignatures Xarxa SARA. En esta versi?n s'han incl?s un conjunt de noves funcionalitats i diverses millores.

  En concret, s'inclouen les seg?ents novetats:

  • Nova funcionalitat d'invitaci?n d'usuaris a Portasignatures. S'oferix la possibilitat de convidar usuaris nous al Portasignatures. Per a a?? s'ha generat una nova opci?n en el men?: Redactar/Nova petici?n invitaci?n. Una vegada que l'usuari convidat accepta la petici?n, es considera un nou usuari del Portasignatures. Per a m?s informaci?n sobre esta funcionalitat es pot consultar el Manual d'usuari, disponible en el men? d'Ajuda.
  • Es modifiquen els informes de firma normalitzats perqu? es guarden de forma independent i no se sobreescriga l'informe.
  • Es modifiquen els servicis m?vils perqu? s'env?en al m?vil les peticions s?el validades en lloc de tots els pendents.
  • Incorporaci?n d'icones quan una petici?n t? comentaris o annexos
  • Recuperaci?n de segellat d'informes
  • Nou bot?n de visualizaci?n de documents abans de firmar. Mitjan?ant este bot?n, es podr? visualitzar el document que es va a firmar sense haver de descarregar-ho, la qual cosa facilitar? a l'usuari el proc?s de firmat de peticions.
  • S'ha a?adido el tipus de firma en el detall de la petici?n, proporcionant a l'usuari m?s informaci?n sobre la firma que va a realitzar.
  • S'a?ade una entrada al men? d'ajuda amb una Gu?a R?demane d'?s del Portasignatures.
  • Nova funcionalitat anular firmes. S'inclou una pesta?a de anul?lar firma tant en les peticions pendents com en les peticions firmades i s'a?ade una nova secci?n de Peticions Anul?lades. Solament es permeten anul?lar firmes l'origen de les quals no siga una aplicaci?n.
  • Millores en la gesti?n d'errors del Miniapplet d'@firma: es mostra a l'usuari la informaci?n de l'error que es genera quan el document cont? una firma pr?via amb certificat revocat o inv?lido.
  • Control de longitud del camp assumpte en la redacci?n de peticions i de peticions d'invitaci?n (Longitud m?xima <=255)
  • Validaci?n del format del camp destinatari (correu electr?nico) en peticions d'invitaci?n.
  • Corregit error en generar el QR de l'informe de firma.
  • Altres correccions d'errors i xiquet?as millores.
  25 January 2018

  Portasignatures AGE ? Gran impuls a la firma-i en 2017: un 92% m?s que en 2016 Desplegar acordeon

  L'aplicaci?n Portasignatures ha perm?s l'impuls de la implantaci?n de la firma electr?nica en l'Administraci?n General de l'Estat.

  Durant 2017 s'han realitzat amb Portasignatures AGE 730.700 firmes electr?nicas, ajudant as? a fer un pas m?s cap a la tramitaci?n totalment electr?nica de procediments en l'administraci?n.

  Respecte al n?mero de firmes realitzades en 2016, la xifra de 2017 augmenta en un 92%.

  Els organismes que m?s firmes-i han realitzat durant 2017 s?n:

  • Ministeri de Presid?ncia (S.I.Adm.Territorials)
  • Ministeri de Just?cia
  • Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica
  • Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentaci?n i Medi ambient
  22 December 2017

  Actualizaci?n de manual d'integraci?n amb Portasignatures Desplegar acordeon

  S'ha actualitzat la documentaci?n sobre la integraci?n amb els servicis web de Portasignatures v4.

  El document es troba penjat en la pesta?a de Desc?rregues, en la secci?n de Manuals.

  Esta actualizaci?n reflectix els canvis realitzats en les ?ltimas versions i millora la definici?n dels servicis disponibles anteriorment de manera que siga m?s ?til i clar per als integradors.

  04 October 2017

  Nova versi?n Portasignatures AGE v.4.7.6.5 Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versi?n de Portasignatures General (AGE). Esta versi?n, la 4.7.6.5, inclou noves funcionalitats i millores.

  En concret els canvis que inclou s?n:

  ? - Es proporciona una nova funcionalitat ?Anul?lar firma?. S'inclou una pesta?a de anul?lar firma, tant en les peticions pendents com en les peticions firmades i s'inclou una nova secci?n de Peticions Anul?lades. Adem?s les firmes anul?lades no poden ser acarades per CSV. Les firmes anul?lades es podr?n recuperar mitjan?ant l'opci?n ?Recuperar firma anul?lada?.

  - Es modifiquen els informes de firma normalitzats perqu? es guarden de forma independent i no se sobreescriga l'informe.

  - Es modifiquen els servicis m?vils perqu? s'env?en al m?vil les peticions s?el validades en lloc de tots els pendents.

  - Correcci?n de desc?rrega de ZIP en Firefox

  - Correcci?n d'incid?ncia de desc?rrega de fitxers .rtf

  - Correcci?n d'incid?ncia en l'acare de documents amb CSV

  - Millora de missatges d'error

  - Incorporaci?n d'icones quan una petici?n t? comentaris o annexos

  - Recuperaci?n de segellat d'informes

  - Correcci?n d'incid?ncia de segells de temps

  - Correcci?n d'incid?ncia en factures electr?nicas incloses en documents comptables (.tcn)

  - Av?s de firma amb certificat caducat amb opci?n de seguir o cancel?lar l'operaci?n

  Per a m?s informaci?n: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/portafirmas/

  23 February 2016

  Disponible una nova versi?n de l'aplicaci?n de Port@firmas para iOS i Android Desplegar acordeon

  Ja es poden descarregar des dels market oficials les noves app 'Port@firma movil' per a l'?s de l'aplicaci?n Port@firmas des dels dispositius m?vils. S'han realitzat adaptacions als canvis en els sistemes operatius m?vils i s'han corregit diversos errors.

  Amb estes aplicacions es facilita la firma electr?nica en qualsevol entorn, incloent tel?fonos m?vils i tauletes.

  Desc?rrega per a Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.afirma.android.signfolder(Obri en nova finestra) )


  Desc?rrega per a iOS ( https://itunes.apple.com/es/app/portafirmas-firma/id976490515?mt=8(Obri en nova finestra) )

  22 May 2013

  Nova versi?n del programari Port@firmas Desplegar acordeon

  Ens complau informar-los que ja es troba disponible la nova versi?n del programari Port@firmas, la versi?n 3.2.5-14.

  Es tracta de la primera versi?n oficial del Port@firmas 3, una versi?n totalment renovada en la qual no es fa ?s dels servicis descontinuados de la plataforma @firma i, per a??, totalment compatible amb la nova versi?n de ?sta.

  En soluci?n de Port@firmas del PAE poden trobar tota la informaci?n sobre les seues funcionalitats.

  D'altra banda, en tractar-se d'un nou dise?o, no oferix compatibilitat amb versions anteriors del Port@firmas.

  Per a l'acc?s al Port@firmas, l'equip ha de complir els seg?ents requisits:

  a) Disposar d'un runtime de Java Sun compatible amb la plataforma @firma (JRE 1.6.0_35 o superior o JRE 1.7.X).
  b) Han d'utilitzar-se els navegadors Internet Explorer 7.X, 8.X, 9.X o Firefox des de la versi?n 5.X d'ara endavant. Per rendiment de l'aplicaci?n es recomana est ?ltimo navegador.
  c) Certificat personal d'usuari adm?s per la plataforma @firma en la seua versi?n v5.0.

  Si desitgen obtindre el mateix o m?s informaci?n poden posar-se dirigir-se a nosaltres a trav?s del Formulari de Contacte ( https://soportecaid.redsara.es ).

  17 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versi?n del formulari WEB de sol?licitud de suport t?cnico al CAID.

  S'accedix al mateix des del portal PAe-CTT mitjan?ant un enlla? situat en l'apartat d'Enlla?os Relacionats de les p?ginas de servicis comuns i d'informaci?n general de cadascun dels servicis als quals presta suport el CAID. Tambi?n es pot accedir mitjan?ant l'enlla? https://soportecaid.redsara.es

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta pr?via d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creaci?n de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informaci?n addicional a un cas ja obert directament a trav?s del formulari, amb el n?mero de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electr?nico.
  • En la p?gina del formulari disposen d'un enlla? al manual d'usuari per a sol?licitar suport t?cnico.
  26 October 2011

  Llista de distribuci?n. Desplegar acordeon

  Ens complau informar-los de la creaci?n de la llista de distribuci?n "portasignatures-mptapavisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es" per als responsables i persones de contacte subscrites perqu? reben avisos, novetats i not?cies d'inter?s en relaci?n al component de workflow de firma Port@firmas?del MPTAP.

  Es tracta d'una llista de baix tr?fico, s?el para comunicacions necess?ries als usuaris de la Plataforma.

  Poden subscriure's a la llista de distribuci?n en el seg?ent enlla?: " http://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/portafirmas-mptapavisos ".

  04 March 2011

  Formulari Web de Sol?licitud de Suport T?cnico al CAID Desplegar acordeon

  • El 4 de mar? es posa en producci?n un nou canal per a l'obertura d'incid?ncies amb el Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID).? Als canals habituals de correu electr?nico i tel?fono s'unix el del formulari WEB de sol?licitud de suport t?cnico, al que s'accedix des del portal PAe_CTT mitjan?ant un enlla? situat en el p?rrafo de Contacte que apareix en la pesta?a de informaci?n General del servici.

  • Este formulari cont? les dades necess?ries per a obrir? una sol?licitud de suport: Nom de l'organisme, Persona de Contacte (Nom, Cognoms, tel?fono i direcci?n de correu), Entorn afectat, Camp de text en el qual descriure els requeriments de l'Usuari i tres camps m?s que permeten annexar fitxers amb informaci?n complement?ria com a ACL?s,? Registre?s,? etc? La sol?licitud es processa quan es polsa el bot?n ?Enviar per correu electr?nico?.

  ?

  Subscripcions

  En esta ?reva podr? donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdu?sca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdu?sca l'email per a donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable