Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Plan de actuación para a implantación da administración electrónica nas Illas Baleares de acordo coa Lei 11/2007

 • Indicadores:
  • Nº de aplicacións dispoñibles na plataforma integral de administración: 10.
  • Nº de entidades locais onde se implanta algún compoñente do Plan ANIBAL: 66 de 72.
  • Nº de procedementos administrativos de concellos inventariados: 166.

  Descrición Funcional

  O Plan ANIBAL é o instrumento das AAPP das Illas Baleares para conseguir resultados máximos, co mínimo custo e no termo máis breve posible, na implantación das ferramentas que permitan exercer o dereito dos cidadáns a relacionarse electronicamente coas AAPP, tal e como recoñece a Lei 11/2007 (LAECSP).

  Desde o punto de vista funcional, o Plan establece a realización dunhas conxunto actividades, entre as que cabe destacar o desenvolvemento normativo, o catálogo de procedementos, a revisión dos procedementos, a difusión do Plan ou a xestión do cambio; así como a provisión dunha plataforma tecnolóxica por medio dun conxunto de compoñentes que implementan funcionalidades específicas, enlazan entre eles e que están baseados en licenzas de software libre.

  Desde o punto de vista organizativo, estableceuse unha Oficina Técnica de Administración Electrónica (OTAE) que realizou o Plan e executou algunhas das tarefas comúns. Por outra banda, as diferentes administracións (CBTIC) que executaron o Plan liberaron os compoñentes que tiñan realizados e/ou desenvolveron os que facían falta, e facíanos chegar á OTAE, que á súa vez os puñan a disposición do resto de administracións públicas.

  Desde o punto de vista operativo, a realización do plan baseouse na coordinación das administracións que conforman a CBTIC, mentres que a execución coordinouse coa gran maioría de administracións que realizaban algunha función nos aspectos derivados da e-Administración.

  De face ao futuro, a evolución do Plan pasa por establecer unha estrutura estable de xestión dos distintos compoñentes e tarefas creadas, así como por continuar a súa implantación en novas AAPP.

  Descrición Técnica

  En relación á plataforma tecnolóxica, está formada polos seguintes compoñentes: a interface da administración co cidadáns SISTRA, o xestor de expedientes Helium, o xestor de contidos da información administrativa ROLSAC, o Rexistro entrada/saída, o módulo de seguridade IB-Key, o Portafirmas, a plataforma de pago de taxas, o módulo de interconexión de rexistros, a aplicación para a xestión das actas e os decretos e a plataforma de interoperabilidade.

  A execución do Plan realizouse de acordo ás seguintes etapas e duración temporal: realización do Plan (5 meses), desenvolvemento normativo (3 meses), catálogo de procedementos (6 meses), liberación e desenvolvemento de compoñentes (18 meses) e coordinación de administracións (24 meses).

  En relación á reutilización do proxecto, a maioría dos compoñentes que conforman a plataforma tecnolóxica están liberados ou se van a liberar baixo licenza GPL e/ou EUPL, mentres que os resultados das tarefas organizativas do Plan están abertos á súa reutilización baixo licenza Creative Commons.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable