Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Llibreria d'Intercanvi SIR

  • Resumixen:
    Llibreria que gestiona l'intercanvi registral amb la Plataforma d'Interconnexió de Registres SIR.

    Les aplicacions de registre que vullguen integrar-se en SIR poden utilitzar esta llibreria per a facilitar el seu desenvolupament i agilitzar el procés de certificació necessari per a la seua integració en SIR.

    És important consultar el document d'Alternatives d'Integració en SIR perquè no tots els organismes poden certificar la seua pròpia aplicació i per tant descarregar este component.
    https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir
    Àrea de Descàrregues/Documentació per a Integradors.


    La Llibreria d'Intercanvi SIR, és un component que està en constant evolució. En pròximes versions, afegirem noves funcionalitats i realitzarem correccions si són necessàries.
    Destinataris:
    Qualsevol Administració Pública
    Organismes Responsables:
    Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
    Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
    Secretaria General d'Administració Digital
    Contacte:

    Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

    Per a comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) òmpliga el següent formulari:

    https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/sir

    Tipus de Solució:
    Aplicació
    Estat de la Solució:
    Implantació
    Àrea orgànica:
    Estatal
    Àrea funcional:
    Govern i Sector Públic
    Llicència:
    No aplica
    Nivell Interoperabilitat:
    Tècnic
    Llenguatge de Programació:
    JAVA

    Descripció

    La Llibreria d'Intercanvi SIR gestiona tot el protocol d'intercanvi registral entre aplicacions de registre connectades a la plataforma SIR. Es compon dels següents elements:

    • Una sèrie de mètodes per a permetre el registre i l'intercanvi registral a les aplicacions de registre.

    • Una Base de dades per a emmagatzemar els seients registrals enviats, rebuts, i els seus canvis d'estat.

    • Una sèrie de mètodes per a consultar els seients registrals de la Base de dades.

    • Uns Servicis Web que gestionen l'intercanvi registral a través de la Plataforma SIR.

    • Un servici que realitza les anotacions de canvi d'estat dels seients registrals en el mòdul de Traçabilitat de SIR.

    • Un servici que registra de manera oficial en el Registre Electrònic Comú.

    • Una integració amb els components d'@firma i repositori comú CSV Storage de la SGAD.

    Per motius d'eficàcia i proporcionalitat, només se certificaran aplicacions de Comunitats Autònomes, Diputacions, Cabildos i Consells i Entitats Locals catalogades de gran població Llei 57/2003.
    https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/boe-a-2003-23103-consolidado.pdf

    Es podran certificar també aplicacions oferides per un proveïdor de programari del sector privat que complisca les condicions per a ser Punt de Presència en RedSARA
    https://administracionelectronica.gob.es/ctt/redsara donant servici en el núvol als municipis o altres organismes als quals oferix el servici. En este cas, els requisits indispensables són disposar d'una única instal·lació del node CIR, un únic procés d'anotació en Traçabilitat i un únic procés de sincronització amb DIR3 para tots els organismes integrats.

    Per a més informació, es pot consultar el document d'Alternatives d'Integració en SIR:
    https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/214/descargas/alternativas%20de%20Integracion%20en%20SIR%20v4-0.pdf?idIniciativa=214&idElemento=10516

    Subscripcions

    En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

    Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

    Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

    *

    Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

    Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable